Hjem
Det juridiske fakultet

Ansatte ved Det juridiske fakultet

Thomas Eegs bilde

Thomas Eeg

Professor, Rettsvitenskap

Det juridiske fakultet

 • +47 55 58 95 83
 • +47 924 31 114

Thomas.Eeg@uib.no

Matias Falbachs bilde

Matias Falbach

Stipendiat, Matias skriver sin doktorgrad om kontraktsrettslig opplysnings- og undersøkelsesplikt

Det juridiske fakultet

 • +47 55 58 95 84

Matias.Falbach@uib.no

Benn Folkvords bilde

Benn Folkvord

Professor, Professor II ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet

Benn.Folkvord@uib.no

Vivian Gjelsviks bilde

Vivian Gjelsvik

Førstekonsulent, Koordinator for infrastruktursaker

Det juridiske fakultet

 • +47 55 58 95 65
 • +47 992 05 954

Vivian.Gjelsvik@uib.no

Øystein Lunde Iversens bilde

Øystein Lunde Iversen

Avdelingsdirektør, Faculty Director

Det juridiske fakultet

 • +47 55 58 97 30
 • +47 945 03 953

Oystein.Iversen@uib.no

Jørn Jacobsens bilde

Jørn Jacobsen

Professor, Leder for Phd-programmet

Det juridiske fakultet

 • +47 55 58 96 42
 • +47 952 54 918

Jorn.Jacobsen@uib.no

Gert Johan Kjelbys bilde

Gert Johan Kjelby

Professor, Prosjektet "Politi- og påtalerett"

Det juridiske fakultet

 • +47 55 58 96 34

Gert.Kjelby@uib.no

Andre Giæver Kvalvågness bilde
Maria Holme Lidals bilde

Maria Holme Lidal

Rådgiver

Det juridiske fakultet

 • +47 55 58 85 45
 • +47 975 29 688

Maria.Lidal@uib.no

Volker Hermann Lipps bilde

Volker Hermann Lipp

Professor, Professor II ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet

Volker.Lipp@uib.no

Eivind Helland Marienborgs bilde

Eivind Helland Marienborg

Stipendiat, i permisjon fra august 2020 til juli 2021

Det juridiske fakultet

 • +47 55 58 95 59

Eivind.Marienborg@uib.no

Hans Fredrik Marthinussens bilde

Hans Fredrik Marthinussen

Professor, leder forskergruppe for formuerett, kursansvarlig Allmenn formuerett

Det juridiske fakultet

 • +47 55 58 95 08
 • +47 971 57 831

Hans.Marthinussen@uib.no

Christine Stoltz Olsviks bilde

Christine Stoltz Olsvik

Underdirektør, assisterende fakultetsdirektør / leder studieseksjonen

Det juridiske fakultet

 • +47 55 58 96 23
 • +47 911 47 401

Christine.Olsvik@uib.no

Elin Sarais bilde

Elin Sarai

Førsteamanuensis, Førsteamanuensis II ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet

Elin.Sarai@uib.no

Sider