Hjem
Det juridiske fakultet

Permisjon ved Det juridiske fakultet

Slik søker du om permisjon fra studier ved Det juridiske fakultet.

 

Friår

(Permisjon uten grunn)

Etter at du har bestått 40 studiepoeng ved Det juridiske fakultet kan du ta inntil ett års permisjon fra jusstudiet. Reglene finner du i fakultetets utfyllende regler § 2-6. Det er ikke nødvendig å grunngi søknaden hvis du søker på dette grunnlaget.

Permisjon uten grunn får du kun én gang i løpet av masterprogrammet i rettsvitenskap, og da for inntil ett år. Du kan ikke få forlenget permisjonen hvis du kun har søkt for ett semester, så om du er usikker er det bedre å søke for et helt studieår, og så eventuelt avbryte permisjonen.

Hvordan søker jeg?

Ønsker du å søke permisjon uten grunn gjør du det via nettskjema:

Dette skjemaet er KUN for deg som søker permisjon uten grunn.

Søknadsfrister

  • For permisjon i høstsemesteret eller hele studieåret må søknad må være innkommet senest 1. september.
  • For permisjon i vårsemesteret  må søknad må være innkommet senest 1. februar.

Vedtaksbrev med svar på din permisjonssøknad får du i posten eller i elektronisk postkasse dersom du har opprettet dette.

 

Sykdom, fødsel m.m.

(Permisjon med dokumentasjon)

Ved sykdom, fødsel eller andre viktige velferdsgrunner kan man også søke om permisjon.  Det følger av § 4.7 i det sentrale reglement for UIB at det "gis tillatelse til fravær (permisjon) for kortere eller lengre tid, dersom det er nødvendig pga. egen sykdom, ektefelles/ ektepartners/ samboers sykdom, egne barns sykdom, ektefelles/ ektepartners/ samboers barns sykdom, tvungen verneplikt, omsorg for egne barn i forbindelse med fødsel eller adopsjon, tyngende verv i studentpolitiske organer og lignende, eller av andre viktige velferdsgrunner. Permisjon kan også gis av faglige hensyn". Fødselspermisjon er også regulert i Universitetsloven § 4-5.

Hvordan søker jeg?

Det finnes ikke skjema for denne typen permisjon. Søknad i fritekst sender du til post@jurfa.uib.no eller per post til Det juridiske fakultet, Postboks 7806, 5020 Bergen. Dokumentasjon (legeerklæring eller lignende – i original) kan leveres i fakultetets infosenter eller sendes per post til adressen over.

Det er ikke søknadsfrist for denne typen permisjon, men det er ønskelig at du søker i god tid, helst en måned før permisjonen skal tre i kraft.

Konsekvenser for utdanningsplanen

Samlet studieløp må ikke overstige 10 år, inkludert permisjonstiden.

Fakultetet gjør oppmerksom på at emner og emnebeskrivelser kan bli endret i løpet av den tiden en student er i permisjon, for eksempel hva angår antall studiepoeng. Dette kan i ytterste konsekvens føre til at man vil mangle studiepoeng og ikke vil få godkjent mastergraden uten at den suppleres med andre juridiske emner. Mastergraden skal inneholde 300 studiepoeng.

Studenter som har permisjon fra masterstudiet i rettsvitenskap kan ikke avlegge eksamener ved Det juridiske fakultet i permisjonstiden. Eventuelle vurderingsmeldinger vil bli annullert idet fakultetet innvilger permisjonen.

FAQ

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg studere andre steder mens jeg har permisjon eller friår?
Ja, det kan du. Men vær oppmerksom på at du må ha en aktiv studierett for å ta eksamen, så sørg for at du har fått opptak til det fakultetet eller lærestedet du ønsker å studere ved, eller registrer deg på åpne emner før permisjonen ved Det juridiske fakultet starter.

Kan jeg ta eksamener ved fakultetet når jeg er i permisjon?
Nei, når du er i permisjon kan du ikke ta eksamener ved fakultetet. Unntak gjelder for de som har fødselspermisjon, de kan etter avtale med fakultetet ta eksamen selv om de er i permisjon.

Må jeg betale semesteravgift når jeg har permisjon eller friår?
Du skal ikke betale semesteravgift eller bekrefte utdanningsplan for semestre du har fått innvilget permisjon. Dersom du har fødselspermisjon kan du velge å betale og registrere deg dersom du ønsker det.

Kan jeg betale semesteravgift når jeg har permisjon eller friår, slik at jeg kan benytte meg av studentrabatter og lignende?
Nei, studenter som har permisjon eller friår kan som hovedregel ikke betale semesteravgift, med mindre man er tatt opp som student ved et annet fakultet eller lærested. Unntak kan gjelde for studenter i fødselspermisjon.

Må jeg gjøre noe spesielt når jeg skal starte på studiene igjen etter permisjon eller friår?
Etter at permisjonstiden er over, skal du ta kontakt med studieårsansvarlig for det studieåret du skal starte opp på. Dette vil det stå informasjon om i permisjonsvedtaket du mottar.
 
Kan jeg ikke søke et helt friår til 1. februar-fristen (vår+høst)?
Det er fullt mulig å søke om permisjon for vår- og høstsemesteret. Men vær i så fall oppmerksom på at utdanningsplanen din kan bli litt spesiell, i og med at studiet er basert på at man starter opp om høsten.