Hjem
Det juridiske fakultet

Permisjon ved Det juridiske fakultet

Slik søker du om permisjon fra dine jusstudier.

Hovedinnhold

Permisjon uten grunn får du kun én gang i løpet av masterprogrammet i rettsvitenskap. Etter at du har bestått 40 studiepoeng ved Det juridiske fakultet kan du ta inntil ett års permisjon fra jusstudiet. Kortere permisjon enn ett semester innvilges ikke. Reglene finner du i fakultetets utfyllende regler § 2-6 og i UiB-forskriften § 4.7. Du kan ikke få forlenget permisjonen hvis du kun har søkt for ett semester, så om du er usikker er det bedre å søke for et helt studieår, og så eventuelt avbryte permisjonen.

Ved sykdom, fødsel eller andre viktige velferdsgrunner kan du søke om permisjon med dokumentasjon. Dette følger av av § 4.7 i det sentrale reglement for UIB. Fødselspermisjon er også regulert i Universitetsloven § 4-5. Send inn søknaden helst en måned før permisjonen skal tre i kraft.

Konsekvenser for utdanningsplanen

Fakultetet gjør oppmerksom på at emner og emnebeskrivelser kan bli endret i løpet av den tiden en student er i permisjon, for eksempel hva angår antall studiepoeng. Dette kan i ytterste konsekvens føre til at man vil mangle studiepoeng og ikke vil få godkjent mastergraden uten at den suppleres med andre juridiske emner. Mastergraden skal inneholde 300 studiepoeng.

Studenter som har permisjon fra masterstudiet i rettsvitenskap kan ikke avlegge eksamener ved Det juridiske fakultet i permisjonstiden. Eventuelle vurderingsmeldinger vil bli annullert i det fakultetet innvilger permisjonen.

FAQ

Kan jeg studere andre steder mens jeg har permisjon eller friår?
Ja, det kan du. Men vær oppmerksom på at du må ha en aktiv studierett for å ta eksamen, så sørg for at du har fått opptak til det fakultetet eller lærestedet du ønsker å studere ved, eller registrer deg på åpne emner før permisjonen ved Det juridiske fakultet starter.

Kan jeg ta eksamener ved fakultetet når jeg er i permisjon?
Nei, når du er i permisjon kan du ikke ta eksamener ved fakultetet. Unntak gjelder for de som har fødselspermisjon, de kan etter avtale med fakultetet ta eksamen selv om de er i permisjon.

Må jeg betale semesteravgift når jeg har permisjon eller friår?
Du skal ikke betale semesteravgift eller bekrefte utdanningsplan for semestre du har fått innvilget permisjon. Dersom du har fødselspermisjon kan du velge å betale og registrere deg dersom du ønsker det.

Kan jeg betale semesteravgift når jeg har permisjon eller friår, slik at jeg kan benytte meg av studentrabatter og lignende?
Nei, studenter som har permisjon eller friår kan som hovedregel ikke betale semesteravgift, med mindre man er tatt opp som student ved et annet fakultet eller lærested. Unntak kan gjelde for studenter i fødselspermisjon.

Får jeg tilgang til MittUiB når jeg er i permisjon?
Du får ikke automatisk tilgang til MittUiB, men kan kontakte fakultetet for å bli lagt til.

Må jeg gjøre noe spesielt når jeg skal starte på studiene igjen etter permisjon eller friår?
Etter at permisjonstiden er over, skal du ta kontakt med studieårsansvarlig for det studieåret du skal starte opp på. Dette vil det stå informasjon om i permisjonsvedtaket du mottar.
 
Kan jeg ikke søke et helt friår til 1. februar-fristen (vår+høst)?
Det er fullt mulig å søke om permisjon for vår- og høstsemesteret. Men vær i så fall oppmerksom på at utdanningsplanen din kan bli litt spesiell, i og med at studiet er basert på at man starter opp om høsten.