Hjem
Det juridiske fakultet

Reglement i utdanningssaker ved Det juridiske fakultet

Lokale forskrifter som kun gjelder for Det juridiske fakultet.

Det juridiske fakultet har vedtatt en rekke reglementer og retningslinjer om studier. De viktigste for deg som student er: