Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Godkjenning av utveksling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Du må søke om godkjenning av studiene du har planlagt før du reiser på utveksling og om endelig godkjenning av studiene du har gjennomført når du kommer hjem.

Hovedinnhold

Alle studenter som skal på utveksling må få godkjenning av utveksling før oppholdet eller signert Online Learning Agreement. Dette gir deg rett til støtte fra Lånekassen til utveksling og vi registrer i utdanningsplanen din at du planlegger å ta emner ved et annet universitet.

Du må også søke om godkjenning etter oppholdet for å få oppholdet registrert i utdanningsplanen din. Først etter at du har fått endelig godkjenning vil utvekslingen rapporteres til Lånekassen som del av din utdanning ved UiB.

Godkjenning av utveksling - før oppholdet

Hvordan søker jeg?

Studenter som reiser på en Erasmus+-avtale bruker Online Learning Agreement. Alle andre studenter skal bruke søknad om godkjenning av utveksling før oppholdet. Du finner lenke til søknadsskjemaet til høyre på siden.

Hvis du skal ta utdanning som erstatter obligatoriske emner i graden din, og ikke frie studiepoeng, så må dette avklares med studieveileder før du søker.

Når må du søke?

Søknad om godkjenning av utveksling før oppholdet, eller Online Learning Agreement, skal sendes inn i god tid før utreise. Behandlingen av søknaden kan ta opp til fire uker. Du får vedtaket om forhåndsgodkjenning tilsendt med digital post eller e-post.

Hvilken dokumentasjon må du legge ved?

Med søknaden om forhåndsgodkjenning må du legge ved:

Emnebeskrivelser for hvert kurs: Beskrivelsene skal skildre det faglige innholdet i kurset og hvor mange credits (studiepoeng) det gir. Emneomtale kan være en utskrift fra/lenke til/skjermdump fra nettsidene til vertsuniversitet.

Reiser du som "freemover"?

Dersom du reiser utenom UiB sine utvekslingsavtaler ("freemover") og vertsuniversitetet ikke benytter ECTS, må du også legge ved:

  • informasjon om hvor mange credits ved vertsuniversitetet som utgjør et fulltidsstudium.
  • dokumentasjon som viser at du er blitt tatt opp på det utenlandske universitetet, gjerne et opptaksbrev.

Hvilke emner skal du ta?

På utveksling kan du enten ta emner som erstatter emner vi tilbyr ved UiB, eller du kan ta frie studiepoeng. Finn ut hvordan du går frem for å planlegge utvekslingen.  Hvis du vil ta utdanning som erstatter obligatoriske emner i ditt studieprogram, må dette avklares med studieveileder når du planlegger utvekslingen. 

Godkjenning av utveksling - etter oppholdet

Du kan søke om godkjenning av utvekslingen din (etter oppholdet) når du har mottatt karakterutskrift med resultater for alle emnene du har tatt. Du finner søknadsskjemaene til høyre på siden.

Krav om dokumentasjon

1. Karakterutskrift

Alle søkere  legge ved karakterutskrift for de emnene du ønsker å få godkjent. Vi behandler ikke søknader som mangler karakterutskrift. Det kan ta noe tid før du mottar denne utskriften fra vertsuniversitetet ditt.

Universitetene oversender karakterutskrift på ulike måter, f.eks. på papir i posten, eller som lenke til digital karakterutskrift på e-post. Følg instruksjonene i søknadsskjema for hvordan du legger ved din karakterutskrift.

2. Emnebeskrivelser

Hvis du har tatt andre emner enn de som ble forhåndsgodkjent som del av din utveksling, må du i tillegg legge ved emnebeskrivelser for de emnene du vil ha godkjent.

3. Beskrivelse av karakter- og studiepoengsystem

Dersom du søker om å få godkjent utenlandsk utdanning som ikke er utveksling gjennom UiB, må du også legge ved en beskrivelse av karakter- og studiepoengsystemet.

Saksbehandling

Behandlingen av søknadene kan ta opp til seks uker. Dersom du har fullført emnene som du fikk forhåndsgodkjent, vil søknaden være en formalitet for å registrere utdanningen som del av studieprogrammet ditt ved UiB. Hvis du har tatt andre emner enn de du har fått godkjent før oppholdet, må fagmiljøet vurdere om emnene kan inngå som del av studieprogrammet. Fagmiljøet vurderer da faglig nivå og innhold.

Når saken er ferdig behandlet vil utdanningsplanen din i Studentweb bli oppdatert med studiepoengene du har fått godkjent og du får tilsendt et eget vedtaksbrev. 

Merk at karakterene du har fått under utvekslingen ikke vil komme på verken karakterutskrift eller vitnemål fra UiB. Dette må du dokumentere med karakterutskriften fra utvekslingsuniversitetet. På vitnemålet vil det likevel fremgå antall studiepoeng du har avlagt ved andre institusjoner.