Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Bytte av studieprogram ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studenter som går på et årsstudium eller bachelorprogram kan søke om intern overgang til flere bachelorprogram ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Hovedinnhold

Går du på et årsstudium og ønsker å fortsette studiene på et bachelorprogram? Eller vil du studere på et annet bachelorprogram? Ordningen med intern overgang gir studenter på bachelorprogram og årsstudium muligheten til å skifte studieprogram.

Svar på søknad om intern overgang kommer før svaret fra Samordna opptak dersom du også har søkt der. Dersom du får innvilget intern overgang blir studieretten på det nye programmet opprettet med det samme, du vil altså ikke få et tilbud du kan takke ja eller nei til.

Hvem kan søke?

Alle studenter på årsstudier eller bachelorprogram ved SV-fakultetet, og studenter med gyldig studierett på årsstudier eller bachelorprogram på andre fakulteteter, kan søke om å bytte studieprogram. Det er ingen karakterkrav eller opptaksbegrensninger ved bytte av studieprogram, alle som kvalifiserer til overgang vil få innvilga søknaden sin. Noen programmer har likevel særlige opptakskrav  for å få overgang, se oversikten under over programmene du kan bytte til for mer informasjon.

Hvem kan IKKE søke?

Søkere som fyller kravet til en grad på søknadstidspunktet, kan IKKE søke om internovergang. Er du i denne kategorien har du mulighet til å søke om poststudierett. Hvis du ønsker å fortsette som student etter tiden som poststudent, må du enten søke opptak til et masterprogram eller søke nytt opptak gjennom Samordna opptak.

Studenter med poststudierett kan IKKE søke intern overgang, men må søke Samordna opptak for opptak til nytt bachelorprogram.

UiB-studenter som er tatt opp på grunnlag av realkompetanse kan IKKE søke intern overgang, men må søke Samordna opptak for opptak til bachelorprogram.

Vil du bare ta enkeltemner ved SV-fakultetet?

Du kan ta enkeltemner på bachelornivå på SV-fakultetet selv om du studerer ved et annet fakultet. Det eneste du trenger å gjøre er å eksamenssmelde deg i det SV-emnet du ønsker å ta, på vanlig måte i Studentweb.

På noen få adgangsregulerte emner vil du måtte søke om å få følge undervisning og ta eksamen. På disse emnene kan studenter fra noen studieprogram bli prioritert før andre studenter. Du finner i så fall informasjon om dette i emnebeskrivelsen på våre nettsider.

Hvilke program kan du søke om opptak til?

Program med opptakskrav:

Bachelorprogram i medier og kommunikasjonFor å kvalifisere til overgang til bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon må du ha fullført eller påbegynt emner i spesialiseringen i medier og kommunikasjon tilsvarende minimum 15 studiepoeng, alternativt ha tatt MEVIX100.
Bachelorprogram i kognitiv vitenskapFor å kvalifisere til overgang til bachelorprogrammet i kognitiv vitenskap, må du ha bestått eksamen i INF100 eller tilsvarende.
Bachelorprogram i informasjonsvitenskap

For å kvalifisere til overgang til bachelorprogrammet i informasjonsvitenskap, må du ha bestått eksamen i dette:

  • INFO132 (eller tilsvarende emner: DATA110/INF100)
  • INFO104
  • 10 studiepoeng i informasjonsvitenskap som ikke overlapper med noen av de andre emnene i kravet
Bachelorprogram i samfunnsøkonomiFor å kvalifisere til overgang til bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi må du enten oppfylle opptakskravet MATTE4 eller ha bestått ECON140.

Program uten opptakskrav:

Program uten mulighet for intern overgang:

Overgang til studieprogram ved andre fakulteter

Det er også mulig å søke intern overgang til noen studieprogram ved de andre fakultetene. Du kan finne informasjon om dette på fakultetenes egne nettsider.