Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Bytte av studieprogram ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studenter som går på et årsstudium eller bachelorprogram kan søke om intern overgang til flere bachelorprogram ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Hovedinnhold

Går du på et årsstudium og ønsker å fortsette studiene på et bachelorprogram? Eller vil du studere på et annet bachelorprogram? Ordningen med intern overgang gir studenter på bachelorprogram og årsstudium muligheten til å skifte studieprogram.

Svar på søknad om intern overgang kommer før svaret fra Samordna opptak dersom du også har søkt der.

Hvem kan søke?

Alle studenter på lavere grad ved SV-fakultetet, og studenter med gyldig studierett på lavere grad på andre fakulteteter, kan søke om å bytte studieprogram. Det er ingen karakterkrav eller opptaksbegrensninger ved bytte av studieprogram, alle som kvalifiserer til overgang vil få innvilga søknaden sin. Noen programmer kan likevel ha særlige opptakskrav som må være oppfylt for å få overgang, se oversikten under over programmene du kan bytte til for mer informasjon.

Hvem kan IKKE søke?

Søkere som fyller kravet til en grad på søknadstidspunktet, kan IKKE søke om internovergang. Er du i denne kategorien har du mulighet til å søke om poststudierett. Hvis du ønsker å fortsette som student etter tiden som poststudent, må du enten søke opptak til et masterprogram eller søke nytt opptak gjennom Samordna opptak.

UiB-studenter som er tatt opp på grunnlag av realkompetanse kan IKKE søke intern overgang, men må søke Samordna opptak for opptak til bachelorprogram.

Vil du bare ta enkeltemner ved SV-fakultetet?

Du kan ta enkeltemner på bachelornivå på SV-fakultetet selv om du studerer ved et annet fakultet. Det eneste du trenger å gjøre er å vurderingsmelde deg i det SV-emnet du ønsker å ta, på vanlig måte i Studentweb.

På noen få adgangsregulerte emner vil du måtte søke om å få følge undervisning og ta eksamen. På disse emnene kan studenter fra noen studieprogram bli prioritert før andre studenter. Du finner i så fall informasjon om dette i emnebeskrivelsen på våre nettsider.

Hvilke program kan du søke om opptak til?

Program med opptakskrav:

Bachelorprogrammet i medier og kommunikasjonFor å kvalifisere til overgang til bachelorprogrammet i medier og kommunikasjon må du ha fullført eller påbegynt emner i spesialiseringen i medievitenskap tilsvarende minimum 30 studiepoeng.
Bachelorprogram i kognitiv vitenskapFor å kvalifisere til overgang til bachelorprogrammet i kognitiv vitenskap, må du ha bestått eksamen i INF100 eller tilsvarende.
Bachelorprogram i informasjonsvitenskapFor å kvalifisere til overgang til bachelorprogrammet i informasjonsvitenskap, må du ha bestått eksamen i INFO132, DATA110 eller tilsvarende emne.
Bachelorprogram i samfunnsøkonomiFor å kvalifisere til overgang til bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi må du enten oppfylle opptakskravet MATTE4 eller ha bestått ECON140.
Lektorprogram i samfunnsfag

For å kvalifisere til overgang til dette studieprogrammet må du ha:

  • generell studiekompetanse 
  • minst karakter 4 i matematikk (224 timer)
  • 3 i norsk (393 timer)
  • minst 35 skolepoeng
  • politiattest

Overgang blir bare innvilget om det er mulig i følge studieplanen og det er plass på studieprogrammet.

Program uten opptakskrav:

Program uten mulighet for intern overgang:

Det er heller ikke mulig å søke intern overgang til profesjonsstudiet i samfunnsøkonomi eller master i informasjonsteknologi og økonomi (sivilingeniør) fra andre studieprogram.

Overgang til studieprogram ved andre fakulteter

Det er også mulig å søke intern overgang til noen studieprogram ved de andre fakultetene. Du kan finne informasjon om dette på fakultetenes egne nettsider.