Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Godkjenning av ekstern utdanning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Har du tatt utdanning ved et annet universitet eller høyskole i Norge eller utlandet? Da kan du søke om å få denne godkjent som en del av utdanningsplanen din ved UiB.

Hovedinnhold

Om søknaden

Du finner søknadsskjemaet på UiBs studentsider. Husk å legge ved lenke til eller pdf med emnebeskrivelser hvis du skal søke om godkjenning av obligatoriske emner/emner i spesialiseringen.

Du kan søke om godkjenning av emner i bachelor- og mastergrader. Et årstudium gir ikke en grad, og vi innpasser derfor ikke emner i årsstudier.

Hvis du ønsker å få godkjent utdanning som du har tatt ved UiB tidligere, behøver du ikke søke på eget skjema. Ta i så fall kontakt med din studieveileder.

Har du vært på utveksling? Her finner du informasjon om endelig godkjenning av utvekslingsoppholdet ditt.

Krav om dokumentasjon

1. Dokumentasjon

Hvis du har tatt utdanning i Norge og ved en institusjon som har resultatutveksling (gjelder de fleste norske universiteter og høyskoler, bortsett fra BI), behøver du ikke legge ved karakterutskrift/vitnemål ved søknaden. Les mer om resultatutveksling på lenken hvis du er usikker.

Hvis du ikke kan bruke resultatutveksling, må du legge ved karakterutskrift eller vitnemål for de emnene du ønsker å få godkjent. Vi kan ikke behandler søknader som mangler dokumentasjon på hvilke emner du har tatt og resultatene du har oppnådd. 

2. Emnebeskrivelser

Hvis du søker om godkjenning av ekstern utdanning som en del av spesialisering i et studieprogram, må du i tillegg legge ved lenke til eller vedlegg med beskrivelser av de emnene du vil ha godkjent. Ved søknad om godkjenning av frie studiepoeng trenger du ikke å legge ved emnebeskrivelser.

3. Beskrivelse av karakter- og studiepoengsystem

Hvis du har fullført en hel grad i utlandet, eller søker om å få godkjent annen utenlandsk utdanning som ikke er utveksling gjennom UiB, må du også legge ved en beskrivelse av karakter- og studiepoengsystemet.

4. Godkjenning fra NOKUT

Hvis du har søkt om å få din utenlandske utdanning godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitetssikring av utdanning), bør du også legge ved dette vedtaket. Et slikt vedtaksbrev kan erstatte kravet om vitnemål.

Saksbehandling

Behandlingen av søknadene kan ta opptil seks uker.

Når saken er ferdig behandlet vil utdanningsplanen din i Studentweb bli oppdatert med studiepoengene du har fått godkjent, og du får et vedtaksbrev fra oss.

Merk at karakterer fra andre institusjoner ikke vil komme på verken karakterutskrift eller vitnemål fra UiB. På vitnemålet vil det likevel vise hvor mange studiepoeng du har avlagt ved andre institusjoner.

Utveksling

Studenter som skal på utveksling må søke om godkjenning av emnene de skal ta før og etter oppholdet. Godkjenning av utveksling må du søke om på eget skjema

Emner i bachelorgraden

Minst 60 studiepoeng av studieprogrammet må være fullført ved UiB for at du skal kunne få en bachelorgrad fra UiB. Minst 30 studiepoeng må være del av spesialiseringen din. Fagmiljøet vurderer søknaden din og avgjør hvor mye av din tidligere utdanning som kan inngå i bachelorprogrammet.

  • Innføringsemner: Hvis du har tatt ex.phil. og/eller ex.fac.-emner tidligere, kan disse godkjennes som del av bachelorprogrammet ditt ved SV-fakultetet. Du kan få godkjent opp til 30 studiepoeng innføringsemner. 
  • Spesialisering: Hvis du tidligere har tatt emner innenfor det fagfeltet du nå skal spesialisere deg i, kan du søke om å få godkjent erstatning for deler av spesialiseringen.
  • Frie studiepoeng: Du kan få godkjent utdanning som ikke overlapper med emner du skal ta ved UiB, som opp til 60 frie studiepoeng i bachelorgraden. 

Bachelorgrad nr. 2

Dersom du har fullført en grad tidligere, gjelder egne regler for å få en ny grad på samme nivå. Du kan ta en ny bachelorgrad ved å fullføre minst 90 nye studiepoeng (totalt 270 sp på bachelornivå) og fullføre en godkjent bachelorspesialisering i et nytt fag. Innføringsemner og frie studiepoeng fra din første bachelorgrad kan ofte brukes også i grad nummer 2. Minst 60 studiepoeng av din nye spesialisering må være avlagt ved UiB. Fagmiljøet vurderer søknaden din og avgjør hvilke emner du må fullføre for å få en ny bachelorgrad. Les mer om grad nr. 2 på våre nettsider.

Emner i mastergraden

Normalt må minst 60 studiepoeng av en mastergrad, inkludert masteroppgaven, være avlagt ved Universitetet i Bergen for at du skal kunne få et vitnemål fra UiB. Fagmiljøet vurderer søknaden din og avgjør hvor mye av din tidligere utdanning som kan inngå i masterprogrammet.

Mastergrad nr. 2

For å få en mastergrad nr. 2, må du fullføre minst 60 nye studiepoeng på masternivå (totalt 180 studiepoeng på masternivå). De nye studiepoengene må inkludere en ny masteroppgave, og oppgaven skal være utarbeidet under veiledning av en eller flere personer oppnevnt eller godkjent av fakultetet. Fagmiljøet vurderer søknaden din og avgjør hvilke emner du må fullføre for å få en ny mastergrad.