Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Delstudier i utlandet

Godkjenning av utveksling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

I forbindelse med et utenlandsopphold må du søke om godkjenning av den utenlandske utdanningen to ganger. Før utreise må du få en godkjenning av ditt institutt på at emnene du skal ta kan inngå i graden ved UiB. Etter endt utenlandsopphold må du søke om å få innpasset emnene fra utlandet i graden din ved UiB. Under følger all informasjon du måtte trenge om søknadsprosessen.

Stempel på papir
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Godkjenning av utveksling - før oppholdet

Hvordan søker jeg?

Studenter som reiser på en Erasmus-avtale bruker Online Learning Agreement. Alle andre studenter skal bruke søknad om godkjenning av utveksling før oppholdet. Du finner lenke til søknadsskjemaet til høyre på denne siden.

Når må du søke?

Søknad om godkjenning av utveksling før oppholdet, eller Online Learning Agreement (for erasmus+), skal sendes inn i god tid før utreise. Behandlingen av søknaden kan ta opp til fire uker. Du får vedtaket om forhåndsgodkjenning tilsendt med digital post eller e-post. Dette gir deg rett til støtte fra Lånekassen til utveksling.

Hvilken dokumentasjon må du legge ved?

Med søknaden om forhåndsgodkjenning må du legge ved:

Emnebeskrivelser for hvert kurs: Beskrivelsene skal skildre det faglige innholdet i kurset og hvor mange credits (studiepoeng) det gir. Emneomtale kan være en utskrift fra/lenke til/skjermdump fra nettsidene til vertsuniversitet.

Reiser du som "freemover"?

Dersom du reiser utenom UiB sine utvekslingsavtaler ("freemover") og vertsuniversitetet ikke benytter ECTS, må du også legge ved:

  • informasjon om hvor mange credits ved vertsuniversitetet som utgjør et fulltidsstudium.
  • dokumentasjon som viser at du er blitt tatt opp på det utenlandske universitetet, gjerne et opptaksbrev.

Hvilke emner skal du ta?

På utveksling kan du enten ta emner som erstatter obligatoriske emner i graden din, eller du kan ta frie studiepoeng. Hvis du vil ta utdanning som erstatter obligatoriske emner i ditt studieprogram, må dette avklares med studieveileder før utfylling av OLA / søknad om forhåndsgodkjenning. 

Godkjenning av utveksling - etter oppholdet

Du søker om godkjenning av utvekslingsopphold når du har mottatt karakterutskrift med resultater for alle emnene du har tatt. Du finner søknadsskjema til høyre på denne siden. Det er ingen søknadsfrist, men vi anbefaler at du søker så snart du har nødvendig dokumentasjon. 

Krav om dokumentasjon

1. Karakterutskrift

Du må legge ved karakterutskrift for de emnene du ønsker å få innpasset i sin grad ved UiB. Vi behandler ikke søknader som mangler karakterutskrift. Det kan ta noe tid før du mottar denne utskriften fra vertsuniversitetet ditt. Sjekk med lærestedet om du må bestille karakterutskriften selv, om den kommer automatisk til deg, eller sendes direkte til UiB/fakultetet. 

2. Emnebeskrivelser

Hvis du har tatt andre emner enn de som ble forhåndsgodkjent som del av din utveksling, må du i tillegg legge ved emnebeskrivelser for de emnene du vil ha godkjent.

3. Beskrivelse av karakter- og studiepoengsystem

Dersom du søker om å få godkjent utenlandsk utdanning som ikke er utveksling gjennom UiB, må du også legge ved en beskrivelse av karakter- og studiepoengsystemet.

Saksbehandling

Behandlingen av søknadene kan ta opp til seks uker. Dersom du har fullført emnene som du fikk forhåndsgodkjent, vil søknaden være en formalitet for å registrere utdanningen som del av studieprogrammet ditt ved UiB. Hvis du har tatt andre emner enn de du har fått godkjent før oppholdet, må fagmiljøet vurdere om emnene kan inngå som del av studieprogrammet. Fagmiljøet vurderer da faglig nivå og innhold.

Når saken er ferdigbehandlet vil utdanningsplanen din bli oppdatert med studiepoengene du har fått godkjent og du får tilsendt et eget vedtaksbrev. Det rapporteres også til Lånekassen at du har tatt utdanning som skal inngå i grad ved UiB. 

Merk at karakterene du har fått under utvekslingen ikke vil komme på verken karakterutskrift eller vitnemål fra UiB. Dette må du dokumentere med karakterutskriften fra utvekslingsuniversitetet.