Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Booking av undervisningsrom for møter/arrangement ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Booking av undervisningsrom for møter og arrangement ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fagutvalg, studentutvalg og studentorganisasjoner ved UiB kan søke om å få tilgang til undervisningsrom (rom man vanligvis ikke har korttilgang til) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, i forbindelse med møter og arrangementer. Skjemaet må sendes inn senest 3 virkedager før planlagt arrangement/møte. Se under for informasjon og retningslinjer

Hovedinnhold

Hvem kan søke?

Studentorganisasjoner, fagutvalg og studentutvalg ved UiB kan søke om å få booket et undervisningsrom ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, i forbindelse med møter eller arrangementer.

Viktig informasjon før du søker

Med undervisningsrom menes rom man som student ikke har mulighet til å selv bestille gjennom: rombestilling for studenter. Sjekk derfor først om du har tilgang til å bestille det ønskede rommet selv, og om rommet er ledig.

 

Etter ordinær brukstid 

  • Av hensyn til blant annet brann- og bygningssikkerhet og renholdsrutiner skal Eiendomsavdelingen alltid være informert om alle faglig- sosiale arrangement og festarragement som foregår etter kl. 20.00. Det skal sendes melding om all slik bruk til eiendomsavdelingen: Regler for arealbruk.

Korona

  • De gjeldende retningslinjene og tiltak for koronaviruset skal følges.
  • Det må føres en deltakerliste med alle deltakernes navn og telefonnummer. Deltakerlisten må du oppbevare i 14 dager etter møtet/arrangementet, for smittevernhensyn.

Ansvar og plikter ved bruk av undervisningsrom

Inventar

Inventaret må ikke fjernes fra rommet. Antall bord og stoler skal være i tråd med oppgitt antall på oppslag i undervisningsrommet.

AV-utstyr

Husk å logge ut av PC og slå av videokanon etter bruk.

Evakueringsansvar

Brukeren av rommet er ansvarlig for å iverksette evakuering ved behov, og skal gjøre seg kjent med generell branninstruks, rømningsplan for bygget, orientere seg om rømningsveier og slokkeutstyr.

Ved brann eller andre behov for evakuering skal ansvarlig:

  • iverksette evakuering av personer i lokalet til samleplass
  • påse at det blir gitt nødvendig hjelp til bevegelses- og orienteringshemmede
  • forsøke å slukke
  • gi seg til kjenne for driftspersonalet, vaktselskap, brannvesenet og politi

Ved hendelser som involverer vold/trusler, kontakt vektere: tlf 55 58 80 81

Skjema for søknad om bestilling

Skjemaet må sendes inn senest 3 dager før planlagt møte/arrangement. Dette er fordi ved eventuell godkjent booking, må kortsenteret få tid til å aktivere tilgang til studentkortet til møte-/arrangementansvarlig. Søker man tidlig er det også større sannsynlighet for at det ønskede undervisningsrommet er ledig.

Møte-/arrangementansvarlig kan søke om bestilling av undervisningsrom her.

I feltet for "Mer informasjon" i skjemaet, kan man skrive inn flere ønskede datoer, dersom det er flere dager som kan være aktuelle å booke. Dersom det ønskede undervisningsrommet ikke er ledig, kan man eventuelt også skrive andre undervisningsrom som kan være aktuelle å booke.

Ved godkjent bestilling av undervisningsrom

  • Møte-/arrangementansvarlig får en bekreftelsesmail fra informasjonssenteret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet når rommet er bestilt.
  • Kortsenteret vil gi møte-/arrangementansvarlig korttilgang på studentkortet til det bestilte undervisningsrommet til avtalt tid.