Hjem
Ansattsider
Campus og bygg

Regler for arealbruk

Det er utarbeidet egne regler for bruk av universitetets lokaler til sosiale samlinger, festarrangement og bruk av arealer til informasjons- og profileringsaktivitet.

Hovedinnhold

Se egen side for regler for informasjonsspredning og profilering på UiBs campus.

Regler for bruk av lokaler utenom ordinær brukstid

Av hensyn til blant annet brann- og bygningssikkerhet og renholdrutiner skal Eiendomsavdelingen alltid være informert om alle faglig- sosiale arrangement og festarragement som foregår i enhetens etter kl. 20.00. Det skal sendes melding om all slik bruk. For bruk av betjente kantiner skal det sendes søknad.

Bruk av faste studentlokaler (klubblokaler) er det ikke nødvendig å melde fra om. 

Arrangøren er forpliktet til å sette seg inn i og påse at reglene følges. Det skal oppnevnes representanter som står ansvarlig overfor Eiendomsavdelingen.

Reglene gjelder for all bruk av universitetets lokaler til sosiale/faglige samlinger, festarrangement og lignende etter ordinær brukstid.

Studentenes klubblokaler

Enhetens egne lokaler

Alkohol