Hjem

Institutt for politikk og forvaltning

Hovedinnhold

Bachelorprogram - Institutt for politikk og forvaltning

Ved Institutt for politikk og forvaltning forsker og underviser vi i mange av statsvitenskapens klassiske tema, som forholdet mellom staten og samfunnet, politikk og forvaltning, organisasjon og individ, profesjonalisering, arbeidsdelingen mellom privat og offentlig sektor, demokrati og styring, politikkens natur og betingelser for styring og lederskap.

Våre studieprogram passer for deg som er interessert i å lære om hvordan samfunnet henger sammen, og som liker å diskutere tema som samfunnssikkerhet, kunnskap, klima, barnevern, velferdspolitikk, eller store reformer som politireformen og kommunereformen. Les mer om erfaringene til våre studenter her.


Hva kan du bli? Se hva ferdige kandidater fra institutt for politikk og forvaltning jobber med.

ny publikasjon
Asian Politics and Policy

Hva kan forklare veksten i antall NGO-sektoren i Kina?

I den nylig publiserte artikkel i tidsskriftet Asian Politics & Policy, forklarer Esther Song utviklingen av NGO-politikk i Kina ved å fokusere på sentralnivåets direktiver og opprinnelsene til ikke-statlige organisasjoner i Kina.

ny publikasjon
Illustration of Caro Koos

Stigma and Conflict-Related Sexual Violence: Gendered Civic Engagement

Vi gratulerer Carlo Koos og Richard Traunmüller for deres publikasjon i det anerkjente tidsskriftet American Political Science Review.

Reisebrev fra Friedrichshafen
Karneval

Politikk, kultur og uforglemmelige opplevelser i Sør-Tyskland

Jeg har de siste 6 mnd. tilbrakt tiden min i Friedrichshafen, Tyskland ved Zeppelin Universitet. Her har jeg kunnet bre ut mine interesser innenfor politikk og forvaltning studiet hjemmefra, men også fått oppleve nye kulturer, møtt mange fantastiske mennesker og vært aktiv på reisefot i Europa.

Momentum 2024-2025
Postdok Hege Stein Helland.

Hege Stein Helland utvalgt delegat for Momentum

Vi gratulerer vår postdoktor Hege Stein Helland som utvalgt delegat til Momentumprogrammet ved UiB for 2024-25.

Månedens alumn
Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Månedens alumn: Lubna Jaffery

Lubna Jaffery leverte sin masteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap ved vårt institutt i 2007. Vi har tidligere gjort et intervju med Lubna Jaffery, men da som kommunikasjonssjef i Tide AS. Juni 2023 trådte Lubna til som kultur- og likestillingsminister i Støres regjering.

Hva jobber en som har studert politikk og forvaltning med?

Mange lurer på hvilke jobber studentene fra Institutt for politikk og forvaltning får. Studentene våre blir utdannet statsvitere, og statsvitere blir ikke utdannet til en bestemt type jobb. Ferdigutdannende kandidater har mange interessante jobber, i både privat og offentlig sektor. For våre kandidater er mulighetene i arbeidslivet mange.

Her kan du lese et knippe korte intervjuer med tidligere bachelor- og masterstudenter fra instituttet som forteller om hva de jobber med.

 

Alumni

Bli en alumn

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole.
  • UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles informasjon og kontakt.

Bli med i vår alumnigruppe!

Månedens alumn: Lubna Jaffery

Månedens alumn

Lubna Jaffery leverte sin masteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap ved vårt institutt i 2007. Vi har tidligere gjort et intervju med Lubna Jaffery, men da som kommunikasjonssjef i Tide AS. Juni 2023 trådte Lubna til som kultur- og likestillingsminister i Støres regjering.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.
Foto/ill.:
Ilja C. Hendel/KUD

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?

Som kultur- og likestillingsminister styrer jeg Kultur- og likestillingsdepartementet, og har ansvar for alt som skjer på departementets område. Det er små og store beslutninger som må tas om regjeringens politikk innenfor kultur, idrett, medier og likestilling. I tillegg er jeg en del av regjeringskollegiet, der vi sammen tar beslutninger om hvordan Norge skal styres.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?

Det beste med jobben er at man får jobbe for det man brenner for – en bedre verden med muligheter for alle, og samtidig møte så utrolig mange inspirerende mennesker. Det mest utfordrende er nok at man får litt for lite tid med de man er glad i.

Hva husker du best fra studietiden din på UiB?

Felleskapet med andre studievenner. Jeg likte også spesielt studiemiljøet på masteren.

Hva er det viktigste du har tatt med deg fra utdannelsen din?

Det viktigste jeg har tatt med meg fra administrasjon og organisasjon er allmennkunnskapen jeg lærte. Som generalist er det mye nyttig kunnskap som er god å ha med seg. I tillegg lærte jeg å bli systematisk.

Hvilken del av utdanningen har du hatt spesielt nytte av i den nåværende jobben din?

Læren om offentlig forvaltning er en grunnleggende ferdighet som jeg tror er veldig viktig for en som er politiker.

Har du tre gode råd til dagens studenter i politikk og forvaltning?

Slapp av, ikke stress, engasjer deg!