Hjem

Institutt for politikk og forvaltning

Hovedinnhold

Bachelorprogram - Institutt for politikk og forvaltning

Ved Institutt for politikk og forvaltning forsker og underviser vi i mange av statsvitenskapens klassiske tema, som forholdet mellom staten og samfunnet, politikk og forvaltning, organisasjon og individ, profesjonalisering, arbeidsdelingen mellom privat og offentlig sektor, demokrati og styring, politikkens natur og betingelser for styring og lederskap.

Våre studieprogram passer for deg som er interessert i å lære om hvordan samfunnet henger sammen, og som liker å diskutere tema som samfunnssikkerhet, kunnskap, klima, barnevern, velferdspolitikk, eller store reformer som politireformen og kommunereformen. Les mer om erfaringene til våre studenter her.


Hva kan du bli? Se hva ferdige kandidater fra institutt for politikk og forvaltning jobber med.

Post Gov-Day
A group photo of the GOV-Day Committee.

GOV-Day: En stor suksess!

Den 3. mai arrangerte Institutt for politikk og forvaltning første GOV-Day noensinne i Universitetsaulaen. Med omtrent 120 registrerte deltakere deltok både ansatte og studenter i paneldebatt, speed-dating med forskningsgrupper og så på presentasjoner fra masterstudenter. Både studenter og ansatte...

Månedens alumn
Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Månedens alumn: Lubna Jaffery

Lubna Jaffery leverte sin masteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap ved vårt institutt i 2007. Vi har tidligere gjort et intervju med Lubna Jaffery, men da som kommunikasjonssjef i Tide AS. Juni 2023 trådte Lubna til som kultur- og likestillingsminister i Støres regjering.

ny publikasjon
Portrait of Lise Rakner

Policymakers’ Abortion Preferences: Understanding the Intersection of Gender and Wealth (2024)

Lise Rakner mfl. (2024) har publisert en artikkel i tidsskriftet Comparative Political Studies som tar for seg hvordan folkehelseinnramming påvirker politikernes syn, med fokus på kjønn og rikdom.

Ny publikasjon
Ragnhild Muriaas.

Holdninger til kjønnskvotering: Moralske argumenter og bruksområder

Ragnhild Muriaas og Sampol-professor Yvette Peters har publisert artikkel i European Journal of Political Research.

Hva jobber en som har studert politikk og forvaltning med?

Mange lurer på hvilke jobber studentene fra Institutt for politikk og forvaltning får. Studentene våre blir utdannet statsvitere, og statsvitere blir ikke utdannet til en bestemt type jobb. Ferdigutdannende kandidater har mange interessante jobber, i både privat og offentlig sektor. For våre kandidater er mulighetene i arbeidslivet mange.

Her kan du lese et knippe korte intervjuer med tidligere bachelor- og masterstudenter fra instituttet som forteller om hva de jobber med.

 

Alumni

Bli en alumn

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole.
  • UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles informasjon og kontakt.

Bli med i vår alumnigruppe!