Hjem

Institutt for politikk og forvaltning

Hovedinnhold

Velkomstvideo

Ved Institutt for politikk og forvaltning driver vi med forskning og undervisning i mange av statsvitenskapens klassiske tema, som forholdet mellom staten og samfunnet, politikk og forvaltning, organisasjon og individ, profesjonalisering, arbeidsdelingen mellom privat og offentlig sektor, demokrati og styring, politikkens natur og betingelser for styring og lederskap.

Våre studieprogram passer for deg som er interessert i å lære om hvordan samfunnet henger sammen, og som liker å diskutere tema som samfunnssikkerhet, kunnskap, klima, barnevern, velferdspolitikk, eller store reformer som politireformen og kommunereformen. Les mer om erfaringene til våre studenter her.

Instituttet har nylig skiftet navn, og jobber for tiden med oppdatering av nettsidene. Derfor vil du finne det tidligere navnet på instituttet på enkelte sider. Vil du vite mer om navneendringen? Trykk her


Hva kan du bli? Se hva ferdige kandidater jobber med.

Studietilbud ved institutt for politikk og forvaltning

Bachelorgrad              Mastergrad                 Etter- og videreutdanning

Årstudium           Master i public administration (engelskspråkelig master)

Har du spørsmål? Kontakt oss her

Merittering
fremragende undervisere Lars Nyre Regine Paul

To nye framragande undervisarar på SV!

At professorane Regine Paul og Lars Nyre er eineståande undervisarar har studentane visst lenge, men no har dei det svart på kvitt! Begge har no blitt meritterte til den gjeve tittelen «framragande undervisar».

Nyhet
Portrettbilde av Anne Lise Fimreite

Bør de økonomiske forskjellene mellom kommunene utgjevnes?

Forrige uke leverte inntektssystemutvalget sin utredning til Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. I utvalget sitter blant annet Professor Anne Lise Fimreite, ved Institutt for politikk og forvaltning. Dette er noen av forslagene de kommer med.

Medborgernotat
Picture of Endre Tvinnereim

Økt støtte til EU-medlemskap og NATO-tilstedeværelse i Øst-Europa

I Norsk medborgerpanel har det blitt stilt spørsmål om EU-medlemsskap og tilstedeværelse av NATO i Øst Europa både før og etter Russlands invasjon av Ukraina. I dette korte Medborgernotatet har Endre Tvinnereim ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen studert disse...

Nyhet
Instituttleder Lise H. Rykkja viser frem det nye instituttnavnet: Institutt for politikk og forvaltning

Instituttet skifter navn: Institutt for politikk og forvaltning

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap skifter navn til Institutt for politikk og forvaltning. ...

Nyhet
Barn som snakker med en voksen

Hvordan praktiseres barns medvirkning i barnevernet?

Stipendiat Frøydis Petersen Jensen, Professor Katrin Križ og Professor Marit Skivenes har evaluert retningslinjer og veiledere for barns medvirkning Bergen kommune, fylkesnemnda og domstolene.

Hva jobber en som har studert politikk og forvaltning med?

Mange lurer på hvilke jobber studentene fra Institutt for politikk og forvaltning får. Studentene våre blir utdannet statsvitere, og statsvitere blir ikke utdannet til en bestemt type jobb. Ferdig utdannende kandidater har mange interessante jobber, i både privat og offentlig sektor.  For våre kandidater er mulighetene i arbeidslivet mange.

Her kan du lese et knippe korte intervjuer med tidligere bachelor og masterstudenter fra admorg som forteller om hva de jobber med.

Politikk og forvaltning kandidater  i arbeidslivet

Alumni

Bli en alumn

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole.
  • UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles informasjon og kontakt.

Bli med i vår alumnigruppe!