Hjem

Institutt for politikk og forvaltning

Hovedinnhold

Bachelorprogram - Institutt for politikk og forvaltning

Ved Institutt for politikk og forvaltning driver vi med forskning og undervisning i mange av statsvitenskapens klassiske tema, som forholdet mellom staten og samfunnet, politikk og forvaltning, organisasjon og individ, profesjonalisering, arbeidsdelingen mellom privat og offentlig sektor, demokrati og styring, politikkens natur og betingelser for styring og lederskap.

Våre studieprogram passer for deg som er interessert i å lære om hvordan samfunnet henger sammen, og som liker å diskutere tema som samfunnssikkerhet, kunnskap, klima, barnevern, velferdspolitikk, eller store reformer som politireformen og kommunereformen. Les mer om erfaringene til våre studenter her.


Hva kan du bli? Se hva ferdige kandidater jobber med.

Studietilbud ved institutt for politikk og forvaltning

Bachelorgrad              Mastergrad                 Etter- og videreutdanning

Årstudium        Master i Politics and Governance of Global Challenges (engelskspråkelig master)

Har du spørsmål? Kontakt oss her

Seminarledere søkes
Students in seminar

Bli seminarleder ved Institutt for politikk og forvaltning!

Vil du være seminarleder neste semester? Søk innen 1. mai!

Ny doktorgrad
Audun Gabriel Løvlie

Hvordan begrunner barnevernsnemda beslutninger i voldssaker?

Audun Gabriel Løvlie disputerer 31.3.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The Fellowship of Acceptable State Interventions".

Nyhet
Bilde av Marit Skivenes

Skivenes med NOU om rettssikkerhet i barnevernet

20. mars legger Professor Marit Skivenes frem NOU 2023: 7 om rettssikkerhet i barnevernet.

Nyhet
Bilde av boka og forfatterne

The Oxford Handbook of Child Protection Systems

Denne håndboken, redigert av Jill Duerr Berrick, Neil Gilbert og Marit Skivenes, er den største oversikten over barnevernssystemer i verden. Boken beskriver og analyserer hvordan femti land fra alle kontinenter, med unntak av Antarktis, har utviklet tiltak for å beskytte barn som trenger beskyttelse...

Nyhet
A rear view of people with placards and posters on global strike for climate change

Nytt masterprogram ved Institutt for politikk og forvaltning

Høsten 2023 er det oppstart av vårt nye engelskspråklige masterprogram "Politics and Governance of Global Challenges"

Hva jobber en som har studert politikk og forvaltning med?

Mange lurer på hvilke jobber studentene fra Institutt for politikk og forvaltning får. Studentene våre blir utdannet statsvitere, og statsvitere blir ikke utdannet til en bestemt type jobb. Ferdig utdannende kandidater har mange interessante jobber, i både privat og offentlig sektor.  For våre kandidater er mulighetene i arbeidslivet mange.

Her kan du lese et knippe korte intervjuer med tidligere bachelor og masterstudenter fra admorg som forteller om hva de jobber med.

Politikk og forvaltning kandidater  i arbeidslivet

Alumni

Bli en alumn

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole.
  • UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles informasjon og kontakt.

Bli med i vår alumnigruppe!