Hjem
UiB AI

AI-eksperter

Flere internasjonalt anerkjente forskere innen grunnforskning og anvendt forskning på AI er tilsatt ved UiB, på tvers av alle fakulteter ved universitetet.