Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Eksperter

Eksperter fra UiB: Ett år etter Russland gikk til angrep på Ukraina

24. februar er det gått ett år siden Russland gikk til et fullskala angrep på Ukraina. På denne siden har vi samlet en oversikt over en rekke fagfolk fra Universitetet i Bergen som kan belyse ulike aspekter ved krigen.

Hovedinnhold

Våre eksperter: 

Juss

Terje Einarsen: professor ved Det juridiske fakultet
Tlf: 906 29 307, terje.einarsen@uib.no

 • Internasjonal strafferett, folkerett, menneskerettigheter, flyktningerett

Liliia Opprysk: førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet
Mobil: 400 74 519, Liliia.Oprysk@uib.no

 • EU/EØS-rett, og kommer fra Ukraina

Knut Einar Skodvin: professor ved Det juridiske fakultet
Mobil: 917 82 658, Knut.Skodvin@uib.no

Eirik Holmøyvik: professor ved Det juridiske fakultet
Mobil: 916 80 276, Eirik.Holmoyvik@uib.no

 • Demokrati og rettsstat, nasjonal og internasjonal statsrett, varamedlem av Den europeiske kommisjonen for demokrati gjennom lovgiving (veneziakommisjonen.)

Ukraina og Russland 

Martin Paulsen: instituttleder ved institutt for fremmedspråk
Tlf: 99255965, e-post: M.Paulsen@uib.no

 • Ukrainsk innenrikspolitikk, ukrainsk kultur, historie, litteratur og språk, forholdet mellom Ukraina og Russland, forholdet mellom Ukraina og Belarus/Hviterussland

Kyle Lohse Marquardt: Førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk
Tlf: 55 58 25 96, e-post kyle.marquardt@uib.no

 • Post-Sovjet, særlig innen nasjonalisme, etnisitet, språk og konflikter i området.  Har forsket på Putins popularitet i Russland og på konflikter Post-sovjetiske regionen  på tema knyttet til nasjonalisme, etnisitet, språk og konflikt, han har også flere publikasjoner på Putins popularitet i Russland.

Kåre Johan Mjør: førstelektor ved institutt for fremmedspråk og HVL
Tlf: 55 58 84 07/902 31 974, e-post: Kare.Mjor@uib.no

 • Russisk historiepolitikk 

Ingunn Lundeprofessor, Institutt for fremmedspråk
Tlf: 55 58 20 17/932 27 854, e-post: Ingunn.Lunde@uib.no

 • Russisk språk og litteratur, russisk historiepolitikk, kultur og politikk i Russland

Polarisering, nasjonalisme, konflikt

Elisabeth Ivarsflaten:  professor i statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Mobil: 456 71 663 Elisabeth.Ivarsflaten@uib.no

 • Polarisering, ekstremisme, konflikt 

Lise Rakner: Professor i statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Mobil: 957 05 076 Lise.Rakner@uib.no

 • Demokratiske tilbakeslag, autoritære ledere og konsekvensene av autoritarianisme. 

Siri Gloppen: Professor i statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Mobil: 918 20 532 Siri.Gloppen@uib.no

 • Bruddene på folkeretten som invasjonen utgjør  

Terje Knutsen: førsteamanuensis ved Institutt for sammenlignende politikk, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Mobil: 911 73 442, e-post: Terje.Knutsen@uib.no

 • Nasjonalisme og nasjonal identitet i Europa, demokrati og demokratisering med hovedvekt på Øst-Europa.

Endre Tvinnereim: Førsteamanuensis, statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
mobil: 474 56 166 Endre.Tvinnereim@uib.no

 • Russisk politisk historie, Baltikum 

Flyktningstrøm 

Hakan Sicakkan: Professor sammenliknende politikk, leder av PROTECT The Right to International Protection, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Mobil: 480 14 166 Hakan.Sicakkan@uib.no

 • Flyktningestrømmer og flyktningers rettigheter i Europa 

Esperanza Diaz, professor, leder for Pandemisenteret
Mobil: 474 14 104, Epost: Esperanza.Diaz@uib.no

 • Helse i forbindelse med flukt

Økonomiske og praktiske konsekvenser av krigen

Steinar Vagstad, professor i økonomi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Mobil:414 79 185 Steinar.Vagstad@uib.no

 • Følger av krigen for økonomien i Norge og utenfor.
 • Energimarkeder, strømpriser, oljepriser, gasspriser, rente, inflasjon, kronekurs med mer

Kjell Erik Lommerud, professor i økonomi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Mobil: 958 01 901 Kjell-Erik.Lommerud@uib.no

 • Følger av krigen for økonomien i Norge og utenfor.
 • Energimarkeder, strømpriser, oljepriser, gasspriser, rente, inflasjon, kronekurs med mer

Oddvar Kaarbøe, professor i økonomi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Mobil:959 34 576 Oddvar.Kaarboe@uib.no

 • Følger av krigen for økonomien i Norge og utenfor.
 • Energimarkeder, strømpriser, oljepriser, gasspriser, rente, inflasjon, kronekurs med mer

Peter Andersen, professor i geografi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Mobil: 920 91 943 Peter.Andersen@uib.no

 • Følger av Ukraina-krigen for matforsyning. Ukraina som verdens kornkammer.
 • Råvareforsyning: nitrogen- og kaliumgjødsel, kull, stål, mangan, titan og sjeldne jordarter.
 • Norges råvarehandel og mathandel med Ukraina.

  Krigen om ord

  Jens Kjeldsen, retorikkekspert, professor Informasjons- og medievitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Mobil: 934 49 556, Jens.Kjeldsen@uib.no

  • Krigens retorikk 
  • Hva sies egentlig?

  Psykologi

  Unni Marie Gulla Heltne, Senter for krisepsykologi / Det psykologiske fakultet
  Mobil: 91648674, Epost: Unni.Heltne@uib.no

  • Krisereaksjoner, krigsfrykt og bekymring, råd for å håndtere egne reaksjoner og støtte andre

  Jarle Eid, professor, Institutt for samfunnspsykologi
  Mobil: 930 35253, Epost: Jarle.Eid@uib.no

  • Krisereaksjoner, krigsfrykt og bekymring, råd for å håndtere egne reaksjoner og støtte andre, resiliens, innsatspersonell og operativ psykologi

  Anita Fjærestad, stipendiat, psykolog, Senter for krisepsykologi / Det psykologiske fakultet
  Mobil: 416 83 508, Epost: Anita.Fjaerestad@uib.no

  • Tapsopplevelser, sorgreaksjoner, råd til etterlatte og hjelpere

  Gro Mjeldheim Sandal, professor, Institutt for samfunnspsykologi / Det psykologiske fakultet
  Mobil: 908 40 130, gro.sandal@uib.no

  • Flyktningers psykiske helse, resiliens (motstandsdyktighet), integrering og psykiske reaksjoner på ekstreme belastninger

  Nora Wiium, professor, Institutt for samfunnspsykologi,
  Mobil: 464 45 734, nora.wiium@uib.no

  • Flyktninger/migranter: Bruk av ressurser og muligheter i møtet mellom flyktninger og støtteapparat, positiv utvikling, psykisk velvære og helse hos unge flyktninger. 

  Er du på jakt etter andre fagfolk? Ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen på e-post: desk@uib.no eller medievakt på telefon: 55 58 89 00 

  Minner også om konferansen UiB og Den ukrainske ambassaden i Norge arrangerer i Universitetsaulaen 24. februar. Journalister som ønsker å være tilstede på konferansen, må sende en e-post til desk@uib.no