Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Ekspertliste

Eksperter fra UiB: Russlands angrep på Ukraina

24. februar 2022 gikk Russland til et fullskala angrep på Ukraina. På denne siden har vi samlet en oversikt over en rekke fagfolk fra Universitetet i Bergen som kan belyse ulike aspekter ved krigen.

Hovedinnhold

Juss

Terje Einarsen: professor ved Det juridiske fakultet
Tlf: 906 29 307, terje.einarsen@uib.no

 • Internasjonal strafferett, folkerett, menneskerettigheter, flyktningerett

Liliia Opprysk: førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet
Mobil: 400 74 519, Liliia.Oprysk@uib.no

 • EU/EØS-rett, og kommer fra Ukraina

Knut Einar Skodvin: professor ved Det juridiske fakultet
Mobil: 917 82 658, Knut.Skodvin@uib.no

Eirik Holmøyvik: professor ved Det juridiske fakultet
Mobil: 916 80 276, Eirik.Holmoyvik@uib.no

 • Demokrati og rettsstat, nasjonal og internasjonal statsrett, varamedlem av Den europeiske kommisjonen for demokrati gjennom lovgiving (veneziakommisjonen.)

Ukraina og Russland 

Martin Paulsen: instituttleder ved institutt for fremmedspråk
Tlf: 99255965, e-post: M.Paulsen@uib.no

 • Ukrainsk innenrikspolitikk, ukrainsk kultur, historie, litteratur og språk, forholdet mellom Ukraina og Russland, forholdet mellom Ukraina og Belarus/Hviterussland

Kyle Lohse Marquardt: Førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk
Tlf: 55 58 25 96, e-post kyle.marquardt@uib.no

 • Post-Sovjet, særlig innen nasjonalisme, etnisitet, språk og konflikter i området.  Har forsket på Putins popularitet i Russland og på konflikter Post-sovjetiske regionen  på tema knyttet til nasjonalisme, etnisitet, språk og konflikt, han har også flere publikasjoner på Putins popularitet i Russland.

Kåre Johan Mjør: førstelektor ved institutt for fremmedspråk og HVL
Tlf: 55 58 84 07/902 31 974, e-post: Kare.Mjor@uib.no

 • Russisk historiepolitikk 

Ingunn Lundeprofessor, Institutt for fremmedspråk
Tlf: 55 58 20 17/932 27 854, e-post: Ingunn.Lunde@uib.no

 • Russisk språk og litteratur, russisk historiepolitikk, kultur og politikk i Russland

Polarisering, nasjonalisme, konflikt

Elisabeth Ivarsflaten:  professor i statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Mobil: 456 71 663, Elisabeth.Ivarsflaten@uib.no

 • Polarisering, ekstremisme, konflikt 

Lise Rakner: Professor i statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Mobil: 957 05 076, Lise.Rakner@uib.no

 • Demokratiske tilbakeslag, autoritære ledere og konsekvensene av autoritarianisme. 

Siri Gloppen: Professor i statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Mobil: 918 20 532, Siri.Gloppen@uib.no

 • Bruddene på folkeretten som invasjonen utgjør  

Terje Knutsen: førsteamanuensis ved Institutt for sammenlignende politikk, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Mobil: 911 73 442, epost: Terje.Knutsen@uib.no

 • Nasjonalisme og nasjonal identitet i Europa, demokrati og demokratisering med hovedvekt på Øst-Europa.

Endre Tvinnereim: Førsteamanuensis, statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
mobil: 474 56 166 Endre.Tvinnereim@uib.no

 • Russisk politisk historie, Baltikum 

Flyktningstrøm 

Hakan Sicakkan: Professor sammenliknende politikk, leder av PROTECT The Right to International Protection, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Mobil: 480 14 166, Hakan.Sicakkan@uib.no

 • Flyktningestrømmer og flyktningers rettigheter i Europa 

Esperanza Diaz, professor, leder for Pandemisenteret
Mobil: 474 14 104, epost: Esperanza.Diaz@uib.no

 • Helse i forbindelse med flukt

Økonomiske og praktiske konsekvenser av krigen

Steinar Vagstad, professor i økonomi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Mobil: 414 79 185, Steinar.Vagstad@uib.no

 • Følger av krigen for økonomien i Norge og utenfor.
 • Energimarkeder, strømpriser, oljepriser, gasspriser, rente, inflasjon, kronekurs med mer

Kjell Erik Lommerud, professor i økonomi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Mobil: 958 01 901, Kjell-Erik.Lommerud@uib.no

 • Følger av krigen for økonomien i Norge og utenfor.
 • Energimarkeder, strømpriser, oljepriser, gasspriser, rente, inflasjon, kronekurs med mer

Oddvar Kaarbøe, professor i økonomi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Mobil: 959 34 576, Oddvar.Kaarboe@uib.no

 • Følger av krigen for økonomien i Norge og utenfor.
 • Energimarkeder, strømpriser, oljepriser, gasspriser, rente, inflasjon, kronekurs med mer

Peter Andersen, professor i geografi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Mobil: 920 91 943, Peter.Andersen@uib.no

 • Følger av Ukraina-krigen for matforsyning. Ukraina som verdens kornkammer.
 • Råvareforsyning: nitrogen- og kaliumgjødsel, kull, stål, mangan, titan og sjeldne jordarter.
 • Norges råvarehandel og mathandel med Ukraina.

  Krigen om ord

  Jens Kjeldsen, retorikkekspert, professor Informasjons- og medievitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Mobil: 934 49 556, Jens.Kjeldsen@uib.no

  • Krigens retorikk 
  • Hva sies egentlig?

  Psykologi

  Unni Marie Gulla Heltne, Senter for krisepsykologi / Det psykologiske fakultet
  Mobil: 91648674, Epost: Unni.Heltne@uib.no

  • Krisereaksjoner, krigsfrykt og bekymring, råd for å håndtere egne reaksjoner og støtte andre

  Jarle Eid, professor, Institutt for samfunnspsykologi
  Mobil: 930 35253, Epost: Jarle.Eid@uib.no

  • Krisereaksjoner, krigsfrykt og bekymring, råd for å håndtere egne reaksjoner og støtte andre, resiliens, innsatspersonell og operativ psykologi

  Anita Fjærestad, stipendiat, psykolog, Senter for krisepsykologi / Det psykologiske fakultet
  Mobil: 416 83 508, Epost: Anita.Fjaerestad@uib.no

  • Tapsopplevelser, sorgreaksjoner, råd til etterlatte og hjelpere

  Gro Mjeldheim Sandal, professor, Institutt for samfunnspsykologi / Det psykologiske fakultet
  Mobil: 908 40 130, gro.sandal@uib.no

  • Flyktningers psykiske helse, resiliens (motstandsdyktighet), integrering og psykiske reaksjoner på ekstreme belastninger

  Nora Wiium, professor, Institutt for samfunnspsykologi,
  Mobil: 464 45 734, nora.wiium@uib.no

  • Flyktninger/migranter: Bruk av ressurser og muligheter i møtet mellom flyktninger og støtteapparat, positiv utvikling, psykisk velvære og helse hos unge flyktninger. 

  Er du på jakt etter andre fagfolk? Ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen på e-post: desk@uib.no eller medievakt på telefon: 55 58 89 00