Hjem
Terje Einarsens bilde

Terje Einarsen

Professor
 • E-postTerje.Einarsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 12
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Professor dr juris (Universitetet i Bergen, 2013-)

Doktorgrad i folkerett (Universitetet i Bergen, 1999)

Mastergrad i internasjonale rettsstudier (LL.M, Harvard Law School, 1989)

Cand jur (Universitetet i Bergen, 1986)

Senior Research Associate (University of London, 2014-)

Advokat (H) (Humlen Advokater AS, 2014-)

Styremedlem (vara), International Commission of Jurists (ICJ Norge, 2016-)

Lagdommer (Gulating lagmannsrett, 2000-2013)

Leder og medlem av Dommerforeningens menneskerettsutvalg (2006-2013)

Fast medlem av Utlendingsnemndas stornemnd (2005-2010)

1) Om Snowden mv (utvalgte innlegg, motinnlegg og kommentarer)

2) Om internasjonale forbrytelser ('Universal Crimes')

3) Om flyktningkrisen

 4) Diverse andre rettslige og allmenne emner

 

 

 

 

 

International Criminal Law

Rettsstat og menneskerettigheter

Masteroppgaver

Veileder PhD

Utvalgte publikasjoner på norsk og engelsk (for flere publikasjoner på engelsk, velg 'English' versjon av hjemmesiden):

Monografier (utvalgte):

For reviews of the book, see: Robert J. Currie, in Journal of Internationa Criminal Justice; in Journal of International Criminal Law 12/2014Kanya Satwika, Nordic Journal of Human Rights 01/2013.

Anmeldelser av boken, se: Tidsskrift for Rettsvitenskap; Lov og Rett; Nordic Journal of Human Rights.

 

Utvalgte andre arbeider på engelsk:

Bøker
 • Einarsen, Terje; Rikhof, Joseph. 2018. A Theory of Punishable Participation in Universal Crimes. TOAEP - Torkel Opsahl Academic EPublisher. 744 sider. ISBN: 978-82-8348-128-0.
 • Einarsen, Terje. 2017. The Future of Refugee Law: RLI Working Paper Series Special edition. 113 sider. ISBN: 978-1-912250-00-4.
 • Einarsen, Terje. 2012. The Concept of Universal Crimes in International Law. 361 sider. ISBN: 9788293081333.
 • Einarsen, Terje. 2008. Utlendingsloven: med kommentarer. Fagbokforlaget. 359 sider. ISBN: 978-82-450-0783-1.
 • Einarsen, Terje. 2000. Retten til vern som flyktning. 727 sider. ISBN: 82-995566-0-0.
 • Vedsted-Hansen, Jens; Kjær, Kim U.; Einarsen, Terje; Dacyl, Janina W. 1999. Midlertidigt Asyl i Norden. Nordisk ministerråd. 235 sider. ISBN: 92-893-0273-9.
 • Einarsen, Terje. 1997. Flyktningers rettsstilling i Norge Nordiske komparative studier om mottak av flyktninger. Fagbokforlaget. 144 sider. ISBN: 82-7674-309-9.
Tidsskriftartikler
 • Einarsen, Terje; Schultz, Jessica. 2018. Danish-Norwegian Retrun Center for Minors in Kabul: Well-Founded Initiative? The Globe Post.
 • Einarsen, Terje; Schultz, Jessica. 2018. Ingen trygg havn i Kabul. Klassekampen. 38-39. Publisert 2018-09-29.
 • Einarsen, Terje. 2015. Hvordan løse flyktningkrisen? NRK Ytring. Publisert 2015-04-20.
 • Einarsen, Terje. 2015. Vestens ansvar for egne torturforbrytelser. Klassekampen. Publisert 2015-02-28.
 • Einarsen, Terje; Suhrke, Astri. 2015. Tar Vesten ansvar for egne torturforbrytelser? CMI News Letter. Publisert 2015-02-28.
 • Einarsen, Terje. 2014. Rettsskandale eller medieskandale? nrk.no/ytring. Publisert 2014-02-24.
 • Einarsen, Terje. 2014. - Noen var for varsomme. Journalisten. Publisert 2014-03-15.
 • Einarsen, Terje. 2014. Snowden fortjener fredsprisen. VG : Verdens gang. Publisert 2014-07-01.
 • Einarsen, Terje. 2013. Breiviks menneskerettsstatus. Klassekampen. Publisert 2013-08-21.
 • Einarsen, Terje. 2013. En massemorders rettigheter. Klassekampen. Publisert 2013-08-07.
 • Einarsen, Terje. 2013. Uakseptabelt fra UiO. Dagbladet. Publisert 2013-08-22.
 • Einarsen, Terje. 2013. Plenumsdommene om domstolsprøving: Kan barnets beste interesser være underlagt forvaltningens frie skjønn? Jussens venner. 48: 287-319.
 • Einarsen, Terje. 2013. New Frontiers of International Criminal Law: Towards a Concept of Universal Crimes. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice. 1: 1-21.
 • Einarsen, Terje. 2010. Juryordningen under press. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 1. 18-20.
 • Einarsen, Terje. 2010. Økt rettssikkerhet ved asyldomstol Asylpolitikk. Rødt * Nytt. 10. 1 sider.
 • Einarsen, Terje; Vevstad, Vigdis. 2010. Tvilsom disiplinering Skal statsbyråkrater ha kontroll over premissene for offentlig meningsdannelse? Klassekampen. Publisert 2010-02-23.
 • Einarsen, Terje; Vevstad, Vigdis. 2010. Tvilsom Disiplinering. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen. 2 sider. Publisert 2010-01-23.
 • Einarsen, Terje. 2009. Den ubehagelige rapporten. Bergens Tidende. Publisert 2009-10-14.
 • Einarsen, Terje. 2009. Vil opprette et Midtøsten-tribunal. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 1. 36-38.
 • Einarsen, Terje; Humlen, Arild. 2009. Maktmisbruk i MUF-sakene. Bergens Tidende. Publisert 2009-03-10.
 • Einarsen, Terje; Lund, Ketil; Borgen, Jan. 2009. En internasjonal straffedomstol for midtøsten. Bergens Tidende. Publisert 2009-01-16.
 • Lund, Kjetil; Einarsen, Terje; Borgen, Jan. 2009. Ingen rettslige hinder for internasjonal Midtøstendomstol. Morgenbladet. 1 sider. Publisert 2009-01-30.
 • Lund, Kjetil; Einarsen, Terje; Borgen, Jan. 2009. Internasjonal domstol. Nå. Morgenbladet. 1 sider. Publisert 2009-01-16.
 • Einarsen, Terje; Bernt, Jan Fridthjof. 2008. Norge må kreve utreise for Vanunu. Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2008-05-15.
 • Einarsen, Terje. 2005. Familieinnvandring, tvangsekteskap og politikk. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 2. 107-121.
 • Roxström, Erik; Gibney, Mark; Einarsen, Terje. 2005. The Nato bombing case (Bankovic et al. v. Belgium et al.) and the limits of western human rights protection. Boston University International Law Journal. 23: 55-136.
 • Einarsen, Terje. 2004. Domstolene - de nye maktsentra? Kronikken er av Rett på Sak er en redigert og forkortet versjon av Gulating lagmannsretts høringssvar til Maktutredningen. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 3. 14 sider.
 • Einarsen, Terje. 2003. Anmeldelse av Kim U. Kjær: Den retslige regulering af modtagelsen af asylansøgere i en europeisk kontekst. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 2. 3 sider.
 • Einarsen, Terje. 2001. Refugee Protection Beyond Kosovo: Quo Vadis? Journal of Refugee Studies. 14. 6 sider.
 • Einarsen, Terje. 2001. "Tampa" -affæren bør få et folkerettslig etterspill. Kritisk juss. 2 sider.
 • Einarsen, Terje. 2000. Uthulet flyktningerett. UiB-magasinet : nytt fra Universitetet i Bergen. 2. 19-21.
 • Einarsen, Terje. 2000. Flyktningers rettssikkerhet i 2001. Kritisk juss. 2 sider.
 • Einarsen, Terje. 2000. Forholdet mellom folkerett, humanitær rett og flyktningrett. Jussens venner. 9 sider.
 • Einarsen, Terje. 2000. Folkerettsbrudd eller nødverge? Bergens Tidende. Publisert 2000-08-16.
 • Einarsen, Terje. 1999. Internasjonal rettshåndhevelse og lovligheten av NATO intervensjon i Jugoslavia - en kommentar. Kritisk juss. 6 sider.
 • Einarsen, Terje. 1998. Asylrettens grunnlovsvern - etter Kjuus-saken. Kritisk juss. 20 sider.
 • Einarsen, Terje. 1998. Barnekonvensjonens status og rolle i asylsaker. Mennesker og Rettigheter. 2. 7 sider.
 • Einarsen, Terje. 1997. Bevisvurdering og rettssikkerhet i Gholam-saken. Kritisk juss. 3 sider.
 • Einarsen, Terje; Bernt, Jan Fridthjof. 1997. Bortfall av bosettningstillatelse - gyldigheten av utlendingsforskriften § 49. Lov og Rett. 6 sider.
 • Einarsen, Terje. 1995. Mass Flight: The Case for International Asylum. International Journal of Refugee Law. 7. 17 sider.
 • Einarsen, Terje. 1995. Discrimination and Consequences for the Position of Aliens. Nordic Journal of International Law. 14 sider.
 • Einarsen, Terje. 1992. Internasjonale konvensjoner forplikter - hvilke rettigheter har fremmede barn? Jussens venner. 12 sider.
 • Einarsen, Terje. 1990. The European Convention on Human Rights and the notion of an implied right to de facto asylum. International Journal of Refugee Law. 2. 18 sider.
 • Aall, Jørgen; Einarsen, Terje. 1988. Legitimasjonsplikten etter fremmedloven og forholdet til forskjellige diskrimineringsforbud. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 14 sider.
 • Einarsen, Terje. 1988. Anmeldelse av Tor G. Birkeland: Politisk asyl i Norge(eget forlag, Oslo 1987). Lov og Rett. 3 sider.
 • Einarsen, Terje; Aall, Jørgen. 1988. Legitimasjonsplikten etter utlendingsloven - en kommentar. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 2 sider.
Rapporter/avhandlinger
 • Einarsen, Terje; Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Viblemo, Tor Egil. 2013. Behov for felles identitet -- Identitetsproblematikk og identitetsvurderinger knyttet til utlendingers identitet. Oxford Research, Kristiansand. 102 sider.
 • Einarsen, Terje. 2012. Gulatings innspill til prosessen for jubileumsrevisjon av Grunnloven. Gulating lagmannsrett, Bergen. 3 sider.
 • Einarsen, Terje. 2012. Kommentar med forslag til supplering av Stortingets menneskerettighetsutvalgs foreslåtte grunnlovsendringer. Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg, Bergen. 11 sider.
 • Einarsen, Terje; Skaar m.fl., Karl. 2009. Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Oxford Research, Kristiansand. 74 sider.
 • Einarsen, Terje; Skaar, Karl; Mahncke, Henrik; Quarles, Janneke; Viblemo, Tor Egil; Espegren, Astrid. 2008. Innvandring og dokumenter -- Komparativ studie av håndtering av dokumenter ved søknad om innvandring til Norge, Danmark, Nederland og Storbritannia. Oxford Research, Kristiansand. 72 sider.
 • Einarsen, Terje; Skaar, Elin; Vevstad, Vigdis. 2006. FLYKTNINGEKONVENSJONEN ARTIKKEL 1 C-F Folkerettslig og komparativ studie av eksklusjons- og opphørsgrunnene. Chr. Michelsen Institute, Bergen. 106 sider.
 • Einarsen, Terje; Knoff, Richard H. 2003. Evaluering av advokatordningen i asylsaker. rhKnoff, Oslo. 149 sider.
 • Einarsen, Terje. 1999. Retten til vern som flyktning. Med hovedvekt på FNs flyktningebegrep - de historiske traktatforutsetninger og gjeldende rett. Dr.juris. 2 b.. 500 sider.
 • Einarsen, Terje. 1999. Individuelt asyl for bosniske flyktninger med kollektiv beskyttelse i Norge Nordiske komparative studier om mottak av flyktninger i et Nordic Comparative Studies tilbakevendingsperspektiv Initiert og finansiert av Kommunal- og arbeidsdep. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, Bergen. 25 sider.
 • Einarsen, Terje. 1997. Rolleforventninger til domstolene, i "Rettssikkerhet i norsk asylpraksis". Chr. Michelsens Institutt, Bergen. 3 sider.
 • Einarsen, Terje. 1997. Rettssikkerhet i norsk asylpraksis -- Sammendrag av konferanserapport. Chr. Michelsens Institutt, Bergen. 6 sider.
 • Einarsen, Terje. 1989. On the Position of Asylum Seekers under International Law -- An Assessment of the Need for a New Foundation of Refugee Law. Harvard Law School/Library, Cambridge. 228 sider.
Bokkapitler
 • Einarsen, Terje. 2018. Prosecuting Aggression Through Other Universal Core Crimes at the International Criminal Court. 14, sider 337-385. I:
  • Sadat, Leila Nadya. 2018. Seeking Accountability for the Unlawful Use of Force. Cambridge University Press. 612 sider. ISBN: 9781316941423.
 • Einarsen, Terje. 2017. The universal asylum system and the 2016 New York Declaration: towards an improved ‘global compact’ on refugees? Part 2, sider 10-24. I:
  • Einarsen, Terje. 2017. The Future of Refugee Law: RLI Working Paper Series Special edition. 113 sider. ISBN: 978-1-912250-00-4.
 • Schultz, Jessica; Einarsen, Terje. 2016. The Right to Refugee Status and the Internal Protection Alternative: What Does the Law Say? 12. I:
  • Cantor, David; Burson, Bruce. 2016. Human Rights and the Refugee Definition: Comparative Legal Practice and Theory. Brill Nijhoff. 411 sider. ISBN: 9789004288584.
 • Einarsen, Terje. 2013. Asylbarndommene i Norges Høyesterett. -, sider 487-516. I:
  • Kristiansen, Bettina Lemann; Schaumburg-Müller, Sten; Gammeltoft-Hansen, Thomas. 2013. Protecting the Rights of Others: Festskrift Til Jens Vedsted-hansen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 639 sider. ISBN: 978-87-574-2736-3.
 • Einarsen, Terje. 2011. Drafting History of the 1951 Convention and the 1967 Protocol. Part one: background, sider 37-74. I:
  • Zimmermann, Andreas; Dörschner, Jonas; Machts, Felix. 2011. The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protokol A Commentary. Oxford University Press. 1799 sider. ISBN: 978 0 19 954251 2.
 • Einarsen, Terje. 2011. Article 45 1951 Convention. Part eight: Final Clauses, sider 1651-1664. I:
  • Zimmermann, Andreas; Dörschner, Jonas; Machts, Felix. 2011. The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protokol A Commentary. Oxford University Press. 1799 sider. ISBN: 978 0 19 954251 2.
 • Einarsen, Terje. 2010. Kapittel 4 Beskyttelse. kap 4, sider 149-247. I:
  • vevstad, vigdis. 2010. Utlendingsloven. Kommentarutgave. Universitetsforlaget. 739 sider. ISBN: 9788215016313.
 • Einarsen, Terje. 2008. Kommentarer til lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) av 15. mai 2008 nr. 35. Bind 3, sider 4338-4347. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 sider. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Einarsen, Terje. 2008. Kommentarer til lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) av 24. juni 1988 nr. 64. Bind 2, sider 1782-1808. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 sider. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Einarsen, Terje. 2008. BARNS RETTSSTILLING I UTLENDINGSRETTEN - ET DOMSTOLSPERSPEKTIV. 1. artikkel, sider 11-34. I:
  • Hedlund, Mary-Ann. 2008. Barnerett - i et internasjonalt perspektiv. Fagbokforlaget. 215 sider. ISBN: 978-82-450-0732-9.
 • Einarsen, Terje. 2008. Kommentarer til lov om endringar i utlendingsloven (beskyttelse om tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår m.v.). av 6. jan. 2006 nr. 1. Bind 3, sider 4155-4155. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 sider. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Einarsen, Terje. 2008. Kommentare til lov om endringar i utlendingslova (tilvisningar til det departement som har hovudansvaret for utlendingsforvaltninga, tilvisingar til Dublin-regelverket, gjennomføring av EU si grenseforordning m.m.). av 30. juni 2006 nr. 37. Bind 3, sider 4187-4187. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 sider. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Einarsen, Terje. 2003. Study on the single asylum procedure 1. national report - Norway. Part 2 - B. 1., sider 394-402. I:
  • Hailbronner, Kay. 2003. Study on the single asylum procedure 'one-stop shop' against the background of the common European asylum system and the goal of a common asylum procedure. 480 sider. ISBN: 92-894-5256-0.
 • Einarsen, Terje. 1999. Kriteriene for flyktningestatus etter 1951-konvensjonen. Kapitel 3, sider 51-116. I:
  • Vedsted-Hansen, Jens; Kjær, Kim U.; Einarsen, Terje; Dacyl, Janina W. 1999. Midlertidigt Asyl i Norden. Nordisk ministerråd. 235 sider. ISBN: 92-893-0273-9.
 • Einarsen, Terje; Vedsted-Hansen, Jens. 1999. Retslige problemer i forbindelse med ophør af kollektiv beskyttelse. Kapitel 5, sider 168-213. I:
  • Vedsted-Hansen, Jens; Kjær, Kim U.; Einarsen, Terje; Dacyl, Janina W. 1999. Midlertidigt Asyl i Norden. Nordisk ministerråd. 235 sider. ISBN: 92-893-0273-9.
 • Einarsen, Terje. 1998. Asylrettens grunnlovsmessige vern. Del 2, sider 279-300. I:
  • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn. 1998. Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 867 sider. ISBN: 82-419-0234-4.
 • Einarsen, Terje. 1998. Flyktningestatus i massefluktsituasjoner. Kapittel 7, sider 91-113. I:
  • Heiberg, Turid. 1998. Innvandringspolitikk og utlendingslov -samtidens klagemur. Fagbokforlaget. 386 sider. ISBN: 82-7674-439-7.
 • Einarsen, Terje. 1996. Mass movements of refugees - in search of new international mechanisms. Del I, sider 17-33. I:
  • Alfredsson, Gudmundur; Macalister-Smith, Peter. 1996. The Living Law of Nations Essays on refugees, minorities, indigenous peoples and the human rights of other vulnerable groups In memory of Atle Grahl-Madsen. ISBN: 3-88357-114-8.
 • Einarsen, Terje. 1993. Internasjonalt asylvern for masseflyktninger. Del II, sider 141-155. I:
  • Suhrke, Astrid; Gjerdåker, Svein. 1993. Dagens folkevandringer - berører de oss? J.W. Cappelens Forlag AS. 265 sider. ISBN: 82-02-14071-4.
 • Einarsen, Terje. 1992. Internasjonale konvensjoner forplikter - Hvilke rettigheter har barn? Kap. 4, sider 57-78. I:
  • Kristofersen, Ove. 1992. Unge Flyktninger i Norge - 50 års erfaring. 250 sider. ISBN: 82-7242-863-6.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

International Experts' Meeting: The Illegal Use of Force: Reconceptualizing the Laws of War, Washington University Law, Whitney R. Harris World Law Institute, St. Louis, USA, September 11.12, 2015

A Nordic Approach to International Law? Oslo, 27-29.08.2015

Accountability for leadership participation in universal crimes and the role of judges, Conference CMI/UiB Bergen 23-24 April 2014

Exclusion from Refugee Status, Workshop/Conference, Amsterdam, 27.03.2015

Grunnlovsreforma i 2014 - Endringar og konsekvensar, Bergen, 02.12.2014

Stortinget, Seminar om forslag til grunnlovsendringer, Oslo 03.11.2014

VAM - konferanse: Migration to Norway -- Flows and regulations, The development of migration regulations in Norway and Europe, Oslo, 23.10.2014.

Palestinere på flukt: Skal Norge være en trygg havn? Oslo 07.10.2014

Menneskerettighetsuken i Bergen: Asylbarn og asylpolitikk - Internasjonalt, nasjonalt og lokalt, Bergen, 24.09.2014  

SKUP-konferansen Tønsberg 2014, foreleser

Bergen - Norsk journalistlag, 28.02.2014

On the Border of Refugee Protection, Refugee Law Initiative, London, 13-14.11.2013

Nordic Asylum Law Seminar 2013, Bergen, 6-7.06.2013

Asylbarn i Norge, Rettigheter - Muligheter - Begrensninger, "Asylbarn og forvaltning i et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv", MIKS, Oslo, 21.10.2013.

 

 

 

 

 

Einarsen driver blant annet et langsiktig forskningsarbeid innen internasjonal (folkerettslig) strafferett:

THE UNIVERSAL CRIMES PROJECT

The 'Universal Crimes Project' is an independent research program founded by Professor Terje Einarsen.

Its purpose is to contribute to the development of laws and mechanisms relevant to combating grave crimes, in compliance with human rights norms and the underlying public interests of international criminal law and criminal justice.

The first output of the Universal Crimes Project is the book:

The Concept of Universal Crimes in International Law, Torkel Opsahl Academic EPublisher (TOAEP), Oslo, 2012. FICHL Publication Series No. 14 (2012).

This book is the first in a four-part series entitled 'Rethinking the Essentials of International Criminal Law and Transitional Justice'. It concentrates on the twin-concepts of 'international crimes' and 'universal crimes', and the general issues involved in classifying certain offences.

For reviews of the book, see:

Robert J. Currie, in Journal of International Criminal Justice; in Journal of International Criminal Law 12/2014.

Kanya Satwika, in Nordic Journal of Human Rights 01/2013.

A second output is an article drawing on the book:

New Frontiers of International Criminal Law: Towards a Concept of Universal Crimes, Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Volume 1, Issue 1, Issue 1, 2013, pp. 1-21.

A third output is a commissioned article entitled Universal Crimes and the CIA Torture Program, published 15 January 2015 at the Expert Desk of the A38 Blog.  

Another output was an international expert conference held in Bergen in April 2014 on universal crimes and leaderships, arranged by Terje Einarsen (Law Faculty, UiB) and Elin Skaar (CMI), see: 

A more recent output is a contribution and forthcoming publication on the crime of aggression, see: 

International Experts' Meeting: The Illegal Use of Force: Reconceptualizing the Laws of War, Washington University Law, Whitney R. Harris World Law Institute, St. Louis, USA, September 11.12, 2015

The forthcoming (2016/2017) second volume of the book-series focuses on punishable participation in universal crimes. This book will be co-authored with Dr. Joseph Rikhof, Senior Councel, Manager of the Law, Crimes against Humanity and War Crimes Section of the Department of Justice, Canada.

The third and fourth volumes shift attention to the legal consequences of universal crimes: book three focuses on accountability and jurisdiction as important aspects of universal crimes, while the fourth and final book in the series is about fair trial in universal crime cases. The basic research ideas underlying this comprehensive universal crimes project have been developed by the author of this book. The other books are also to be published in cooperation with other analysts.