Hjem

Det juridiske fakultet

Tre studenter smiler til kamera på Det juridiske fakultet

 

Studier ved Det juridiske fakultet

Juss handlar om lov og rett, om tolking av lover og reglar, om å oppretthalde og utvikle rettssamfunnet. Universitetet i Bergen tilbyr både eit femårig masterprogram i rettsvitskap og eit toårig masterprogram i rettsvitskap. Med fullført studium blir du jurist og får graden Master i rettsvitskap. 

Aarebrotforelesinga 2020
Aarebrotforelesningen Jørn Sunde strekker hendene i været

Siger i Aarebrot-bakken

– Det er som å køyre ned ei fjellside på ski, der den farten du får er eit resultat av energien frå publikum! Det seier ein letta og glad Jørn Øyrehagen Sunde etter å ha kome seg gjennom svart løype i formidling med god gli.

Klarspråkarbeidet ved Det juridiske fakultet
Bilde av signering av avtale på Solstrand

UiB og UiO: Saman om klarspråkarbeid

Språk er makt. Og juss er språket til makta. No styrkar UiO og UiB samarbeidet om å gjere nyutdanna juristar i stand til å skrive på ein måte som alle kan forstå.

Menneskerettigheter
Bildet viser panelet under arrangementet

Slik vil dommen forandre barnevernet

Norge ble dømt i menneskerettighetsdomstolen i en sak om tvangsadopsjon. Det vil få konsekvenser for barnevernet.

BERGEN sommer-forskerskole 2020
Stacking rocks

Forskning som stimulerer til sosial handling

Hvordan kan forskningen din bidra til å løse globale utfordringer? Hvordan utvikler, driver og formidler du forskning for å stimulere til sosial endring?

 

 

Bilde av videokamera som filmer på Jussbygget

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter er Det juridiske fakultet sitt senter for utvikling av digital undervisning og forskingsformidling.

Besøk senterets nettside