Hjem

Det juridiske fakultet

 

 

Studier ved Det juridiske fakultet

Juss handlar om lov og rett, om tolking av lover og reglar, om å oppretthalde og utvikle rettssamfunnet. Universitetet i Bergen tilbyr både eit femårig integrert masterprogram i rettsvitskap og eit toårig masterprogram. Med fullført studium blir du jurist og får graden Master i rettsvitskap. 

Nyheter

UiBs Uglepris går til Jan-Ove Færstad

«Studentaktiv læring innenfor eksisterende ressursrammer», sier juryen. «Pedagogisk ut av en annen verden», mener studentene. Torsdag får førsteamanuensis Jan-Ove Færstad UiBs Uglepris for undervisningen i emnet Kontraktsrett 1.

Nyheter

UiB-professor kan bli ny dommer i Strasbourg

Tre norske jurister er innstilt til stillingen som norsk dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg. Alle har de doktorgrad fra Det juridiske fakultet (UiB). Jussprofessor Jørgen Aall er én av søkerne.

Kandidatarrangementet 2018:

Vårens vakreste fredag

Stramme dresser, blinkende bunadssøljer. Høytidsstemte taler og hjertelige lykkeønskninger. Fredag 15. juni ble det årlige Kandidatarrangementet avholdt ved Det juridiske fakultet.

Forelesarprisen 2018:

– Mindre dosering, meir dialog

Kan du undervise på ein slik måte at studentane gler seg til den neste 08-forelesinga i Kontraktsrett? Førsteamanuensis Jan-Ove Færstad har klart nettopp dette. Fredag får han studentane sin eigen Forelesarpris.

Førstelagmann Magni Elsheim:

«Når du brenn for noko: Ta det på alvor.»

Viss førstlagmann Magni Elsheim fekk møte den 22-årige versjonen av seg sjølv ville ho råda henne til nettopp dette: Å ta interessene sine på alvor. Å kjenne etter kva som tenner gneister. Å late dette vere ei rettesnor.

Nyhetsbrev frå fakultetet

Interessert i kva som skjer ved Det juridiske fakultet? Vi sender ut nyheitsbrev til abonnentar to til fire gonger i året. Meld deg på e-postlista

 

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter er Det juridiske fakultet sitt senter for utvikling av digital undervisning og forskingsformidling. Senteret blei starta våren 2015.

Senteret blir leia av fakultetets visedekan for digitalisering Knut M. Tande.

Besøk senterets nettside