Hjem

Det juridiske fakultet

Tre studenter smiler til kamera på Det juridiske fakultet

Ny student ved Det juridiske fakultet?

Vi gler oss til å ta imot deg enten til femårig masterprogram i rettsvitskap eller til toårig masterprogram i rettsvitskap.

Program for studiestarten

Sjekkliste i studiestarten

Studiekvardag

Dagskurs ved UiB
Ta dagskurs ved Det juridiske fakultet, UiB høsten 2020

Ta kurs ved Det juridiske fakultet høsten 2020

Trenger du mer kunnskap om EØS-regelverk, rettslige krav i forvaltningen eller kommunal saksbehandling? Ta korte dagskurs ved Det juridisk fakultet høsten 2020. Påmeldingsfrist: 1. oktober.

Publikasjon
forsidebilde av publikasjonen

Internasjonalt strafferettslig samarbeid

Anne Grøstad, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, hadde høsten 2019 et forskningsopphold i prosjektet politi- og påtalerett. Boken er et resultat av dette oppholdet.

Studere juss ved UiB: Slik er studentmiljøet
rahman ahktar chaudry studerer juss ved UiB

Bergen: Studentbyen som har en plass til alle

Klatring, kor, rollespill eller film? Ved UiB finner du medstudenter som er interessert i det samme. - Å være student ved Det juridiske fakultet innebærer mye mer enn å bare lese, sier jusstudent Rahman Akhtar Chaudry.

Jusstudenters studiehverdag i koronatider
coronavirus og jusstudent

Informasjon til studenter ved Det juridiske fakultet

Informasjon om studiehverdagen for jusstudenter i koronatider ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen