Hjem

Det juridiske fakultet

Tre studenter står på broen i Jussbygget

 

Studier ved Det juridiske fakultet

Juss handlar om lov og rett, om tolking av lover og reglar, om å oppretthalde og utvikle rettssamfunnet. Universitetet i Bergen tilbyr både eit femårig integrert masterprogram i rettsvitskap og eit toårig masterprogram. Med fullført studium blir du jurist og får graden Master i rettsvitskap. 

Media production

Bergen lecture 2018, #MeToo

The recordings of this years Bergen lecture, #MeToo, Implications for criminal law, is now available. The lecture was given by Prof. Dr. Tatjana Hörnle from the Humboldt University of Berlin. Bergen Lecture is a yearly happening arranged by The Research Group for Criminal Law and Criminal Procedure.

Publikasjon
Bildet av bokens forside

Politiet i krig og ved okkupasjon

Ny spennende publikasjon fra Ragnar Auglend. Publikasjonen "Politiet i krig og ved okkupasjon" drøfter politiets rettslige stilling i krig og ved okkupasjon, både i et folkerettslig og i et nasjonalrettslig perspektiv.

SØK UTVEKSLING:
Bilde av Anders Lien

– Jurister som kan tysk er etterspurte

Uten å kunne tysk valgte jusstudent Anders Lien å reise alene på utveksling til Tyskland. Nå er han ansatt som advokatfullmektig hos advokatfirmaet Grette.

NYE ARBEIDSGRUPPELEDERE KLARE FOR INNSATS:
Bilde av arbeidsgruppelederne

– De er hjørnesteiner i utdanningen vår

Hvilken jobb gir deg lønn, bedre språk, ledererfaring og en dypere forståelse av juss? Riktig svar: Stillingen som arbeidsgruppeleder ved Det juridiske fakultet.

Månedens alumn
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Månedens alumn: Iselin Nybø

Minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, har hatt stor nytte av jussutdannelsen sin fra UiB, både som advokat og statsråd: - Den gir meg tyngde i debatter, den har gitt meg gode formuleringsevner og evnen til å sette meg raskt inn i problemstillinger, sier hun.

Nyhetsbrev frå fakultetet

Interessert i kva som skjer ved Det juridiske fakultet? Vi sender ut nyheitsbrev til abonnentar to til fire gonger i året. Meld deg på e-postlista

 

Martin Håndlykken med kamera

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter er Det juridiske fakultet sitt senter for utvikling av digital undervisning og forskingsformidling. Senteret blei starta våren 2015.

Besøk senterets nettside