Hjem

Det juridiske fakultet

 

Studier ved Det juridiske fakultet

Juss handlar om lov og rett, om tolking av lover og reglar, om å oppretthalde og utvikle rettssamfunnet. Universitetet i Bergen tilbyr både eit femårig integrert masterprogram i rettsvitskap og eit toårig masterprogram. Med fullført studium blir du jurist og får graden Master i rettsvitskap. 

Studiestart 2018:

– En ren glede å ønske velkommen til Dragefjellet

Juss ved UiB er landets mest populære studium. Denne uken var det studiestart for over 700 nye studenter ved Det juridiske fakultet.

Månedens alumn

Månedens alumn: Iselin Nybø

Minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø, har hatt stor nytte av jussutdannelsen sin fra UiB, både som advokat og statsråd: - Den gir meg tyngde i debatter, den har gitt meg gode formuleringsevner og evnen til å sette meg raskt inn i problemstillinger, sier hun.

Alumnusdagen 2018:

Brexit: Hva blir de rettslige følgene for Norge?

I mars 2019 trer Storbritannia ut av EU. Hvilke bølger dette kan skape i Europeisk rett, er ennå uvisst. Professor Halvard Haukeland Fredriksen kommer til Alumnusdagen for å besvare noen av spørsmålene. Kommer du?

Førstelagmann Magni Elsheim:

«Når du brenn for noko: Ta det på alvor.»

Viss førstlagmann Magni Elsheim fekk møte den 22-årige versjonen av seg sjølv ville ho råda henne til nettopp dette: Å ta interessene sine på alvor. Å kjenne etter kva som tenner gneister. Å late dette vere ei rettesnor.

Frå Kina til UiB for å lære om norsk maritim juss:

Framtida finst i det blå

Vestlandet eksporterer meir enn laks. Denne veka har tjue kinesiske studentar kome til UiB for å lære om havrett, norsk shipping og maritim næringsverksemd.

Nyhetsbrev frå fakultetet

Interessert i kva som skjer ved Det juridiske fakultet? Vi sender ut nyheitsbrev til abonnentar to til fire gonger i året. Meld deg på e-postlista

 

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter er Det juridiske fakultet sitt senter for utvikling av digital undervisning og forskingsformidling. Senteret blei starta våren 2015.

Senteret blir leia av fakultetets visedekan for digitalisering Knut M. Tande.

Besøk senterets nettside