Hjem

Det juridiske fakultet

Tre studenter smiler til kamera på Det juridiske fakultet

 

Studier ved Det juridiske fakultet

Juss handlar om lov og rett, om tolking av lover og reglar, om å oppretthalde og utvikle rettssamfunnet. Universitetet i Bergen tilbyr både eit femårig masterprogram i rettsvitskap og eit toårig masterprogram i rettsvitskap. Med fullført studium blir du jurist og får graden Master i rettsvitskap. 

Menneskerettigheter
Bildet viser panelet under arrangementet

Slik vil dommen forandre barnevernet

Norge ble dømt i menneskerettighetsdomstolen i en sak om tvangsadopsjon. Det vil få konsekvenser for barnevernet.

BERGEN sommer-forskerskole 2020
Stacking rocks

Forskning som stimulerer til sosial handling

Hvordan kan forskningen din bidra til å løse globale utfordringer? Hvordan utvikler, driver og formidler du forskning for å stimulere til sosial endring?

nav
nov 06

NAV-saken: En skandale for både den utøvende og dømmende makt

Flere instanser har sviktet i NAV-saken. Velkommen til et åpent seminar hvor vi drøfter hva som har gått galt - og hvordan dette kunne skje.

Bergen Lecture 2019:
bilde av barn

Barns rettigheter i straffeprosessen

Hvordan behandler vi barn som er siktet eller tiltalt i en straffesak? Dette er tema for årets Bergen Lecture.

Nyhet
Bilde av Malgorzata Cyndecka

Malgorzata Cyndecka tatt opp i AYF

– Medlemskapet i Akademiet for yngre forskere (AYF) er en mulighet til å kunne fremheve det jeg brenner for som forsker, foreleser og veileder, sier førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka.

 

 

Bilde av videokamera som filmer på Jussbygget

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter er Det juridiske fakultet sitt senter for utvikling av digital undervisning og forskingsformidling.

Besøk senterets nettside