Hjem

Det juridiske fakultet

Hovedinnhold

Doktorgrad i juss uib

Det juridiske fakultet tilbyr master- og ph.d.-program i rettsvitenskap

Studietilbud

Studiehverdag

 

COVID-19 | JUSS
Eirik Holmøyvik, Universitetet i Bergen.

Koronakommisjonen høyrde på Holmøyvik

Samtlege av jussprofessor Eirik Holmøyvik sine juridiske konklusjonar om styresmaktene si handtering av Covid-19 er ført opp som kritikk- og læringspunkt i Koronakommisjonen sin rapport.

BARNEVERN | UTVALG
Karl Harald Søvig, utvalg barnevern

Gjennomgår barnevernstjenesten

Dekan Karl Harald Søvig ved Det juridiske fakultet er medlem av et nytt statlig utvalg som skal undersøke barnevernstjenesten i Norge.

RETTSVITENSKAP | DEBATT
Jørn Jabobsen

Hvorfor er strafferetts­vitenskapelig forskning viktig?

I rettsordningen vår kan strafferettsapparatet – påtalemyndigheten, advokater, domstolene og kriminalomsorgen – betraktes som ett av de viktigste tannhjulene. Hvordan kan rettsvitenskapelig forskning bidra til at det er velsmurt?

BOK | JUBILEUM
Rett i Vest

Rett i Vest i digital utgave

Festskriftet Rett i Vest markerer 50-årsjubileet for juristutdanningen i Bergen. Nå kan du lese boken gratis på nett.

STUDENTER I ARBEIDSLIVET
Master i Bedrift

Skrev master i ekstern bedrift

Mens Mikal Grønhaug Isaksen skrev masteroppgave i Harris advokatfirma og ble ansatt der etterpå, fikk Ella Pettersen jobb som militærjurist i Forsvaret etter å ha skrevet sin i Skatteetaten. – Ordningen er en svært viktig del av vår rekruttering, sier senioradvokat Ane Ottesen i Harris.