Hjem

Det juridiske fakultet

Innhold

Tre studenter smiler til kamera på Det juridiske fakultet

 

Studier ved Det juridiske fakultet

Juss handlar om lov og rett, om tolking av lover og reglar, om å oppretthalde og utvikle rettssamfunnet. Universitetet i Bergen tilbyr både eit femårig masterprogram i rettsvitskap og eit toårig masterprogram i rettsvitskap. Med fullført studium blir du jurist og får graden Master i rettsvitskap. 

Publikasjon
Forside av publikasjonen Påtaerett

Ny utgave av publikasjonen Påtalerett

Professor Gert Johan Kjelby fra Det juridiske fakultet i Bergen, har utgitt en ny og oppdatert utgave (2019) av publikasjonen Påtalerett fra 2017. Kjelby er også leder for prosjektet Politi- og påtalerett.

Nyhet
Maritime Bergen Law Summer Programme ved UiB.

Utveksler kunnskap om maritim lov og rett

Studenter fra seks kinesiske universiteter og ett amerikansk universitet er i Bergen for å delta på årets Maritime Bergen Law Summer Programme ved UiB.

Avtale mellom UiB og Skatteetaten:
skatteetaten

UiB tar hånd om norsk skatteforskning

UiB og Skatteetaten har felles interesse av å styrke norsk skatteforskning. Mandag signerte UiB og Skatteetaten en avtale som skal sikre oppbygningen av et fagmiljø innen skatterett ved UiB.

Trond Mohn stiftelse 15 år
Jørn Jacobsen

Strafferett: Arbeidet som aldri blir ferdig

Som student møtte Jørn Jacobsen norsk strafferett - og kom seg verken over eller forbi. Rekrutteringsstipendet frå Trond Mohn stiftelse ga han høve til bore djupare inn i spørsmåla rundt makt, brotsverk, fridom og straff.

Stipendiatstilling
Ph.d-kandidater i kappe

Ledig stipendiatstilling innen Politi- og påtalerett

Er du opptatt av politiets oppgaver i operativt politiarbeid, og politi- og påtalemyndighetens oppgaver i straffesaksbehandlingen? Kunne du tenke deg en stipendiatstilling ved det juridiske fakultet? Da er dette den perfekte utlysningen for deg.

Nyhetsbrev frå fakultetet

Interessert i kva som skjer ved Det juridiske fakultet? Vi sender ut nyheitsbrev til abonnentar to til fire gonger i året. Meld deg på e-postlista

 

Bilde av videokamera som filmer på Jussbygget

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter

Dragefjellet lærings- og formidlingssenter er Det juridiske fakultet sitt senter for utvikling av digital undervisning og forskingsformidling.

Besøk senterets nettside