Hjem

Det juridiske fakultet

Hovedinnhold

Studenter sitter i trappen på Jussbygget

Det juridiske fakultet ligger på Dragefjellet i hjertet av Bergen.

Våre studenter og forskere jobber med fag som har høy relevans for samfunn og næringsliv.  På fakultetet kan du lære om alt fra strafferett til barns rettigheter, kontraktsrett, rettsstat og internasjonalt rettssamarbeid. Vi arbeider også med rettslige rammevilkår for teknologiutvikling, næringsvirksomhet og klima- og energiomstilling.

Nytt samarbeid
Samarbeidsavtale med Fiskeridirektoratet

Inngår avtale med Fiskeridirektoratet

Det juridiske fakultet har gleden av å kunngjøre en ny samarbeidsavtale med Fiskeridirektoratet. Avtalen gir jusstudenter som skriver masteroppgave muligheten til lønnet skriveplass.

Minneord
Larry Bakken

Til minne om Larry Bakken

Larry Bakken (Hamline University) var professor II og mangeårig underviser ved Det juridiske fakultet i Bergen.

Christiekonferansen 2024
Halvard Fredriksen_Christiekonferansne.jpg

– Større omveltning å melde oss ut av EØS enn inn i EU

«Fremtidens Europa» var tema for årets Christiekonferanse. Blant innlederne var Halvard Haukeland Fredriksen som gjorde opp status for Norges tilknytning til EU etter 30 år med EØS-avtalen.

Æresdoktor 2024
Mads Bryde Andersen på Grønland

«Bergensvennen» vil verne om det nordiske rettsfellesskapet

– Det nordiske perspektivet er verdifullt fordi vi har så mange kulturelle og verdimessige røtter til felles, selv om reglene er ulike, sier Det juridiske fakultet sin nye æresdoktor, Mads Bryde Andersen. Professoren ved Københavns universitet er en aktiv pådriver for å holde den fellesnordiske...

Nyhet
Studenter utenfor Det juridiske fakultet

Vil la juss-studentene bruke KI-verktøy på eksamen

Det juridiske fakultet ved UiB har nylig ferdigstilt en rapport om bruken av kunstig intelligens (KI) i undervisning og prøving. I rapporten foreslås det en rekke tiltak for å legge til rette for faglig forsvarlig bruk av KI-verktøy gjennom studiene.