Hjem
Det juridiske fakultet

Informasjon for jusstudenter

Som student ved Det juridiske fakultet skal du få den informasjonen og veiledningen du trenger i forbindelse med dine studier hos oss.

To studenter holder pensumbøker på Jussbygget
Foto/ill.:
Ingvill Festervoll Melien

Hovedinnhold

Følg med på Informasjon til studenter ved det juridiske fakultet knyttet til koronaberedskap.

Informasjonssenteret

Telefon: 55 58 95 00 (9-14 hverdager)
Mail: studieveileder.jurfa@uib.no 
Åpningstider: 10-14 alle hverdager

Informasjonssenteret hjelper blant annet med:

  • generell informasjon om studiet og fakultet
  • timebestilling hos studieveileder
  • brukerstøtte for Studentweb og Mitt UiB
  • mottak av klager, legeerklæringer og søknader
  • rombestilling til foredrag og møtevirksomhet for studentorganisasjoner ved fakultetet (NB! Private kollokviegrupper kan selv bestille kollokvierom på nett). På grunn av koronasituasjonen vil det være begrensninger for vårsemesteret 2021.
  • søknader om stands i Vrimle. På grunn av koronasituasjonen vil det være begrensninger for vårsemesteret 2021.

Studentmedarbeidere er Ellen Alvilde Arge, Rakel Dietrichson Sæverud og Anna Lisa Garmann Klare. 

Studieveiledning

Du kan kontakte studieveiledere på e-post eller bestille time hos studieveileder gjennom informasjonssenteret. På grunn av koronasituasjonen er alle studieveiledningstimer inntil videre per telefon. Du kan få veiledning om blant annet: