Hjem

Forskargruppe for rettstat

Hovedinnhold

Collage

Forskargruppa for rettsstat og rettsteori jobbar med grunnleggjande perspektiv og spørsmål knytt til rett, rettsstat, rettshandsaming og rettsvitskap.

Gruppa er leia av professor Jørn Jacobsen og professor Eirik Holmøyvik.

Opptak av seminar
Ragna og Eirik

Erfaringar med videohøyringar i domstolane

Nysgjerrig på korleis norske og utanlandske dommarar, advokatar og akademikarar har opplevd den digitale omveltinga under korona?

EMK 70 ÅR
The European Court of Human Rights

Jubileumsseminar: EMKs betydning for Norge

I anledning Den europeiske menneskerettskonvensjonen sitt 70-årsjubileum inviterte Forskergruppen for rettsstat ved UiB og Norges institusjon for menneskerettigheter til digitalt seminar.

Formidling
Ragna Aarli

Ragna Aarli i Journalisten: Om dagens innsynsregler i straffesaker

I forbindelse med Justisdepartementets oppnevning av Ragna Aarli til å lage en enpersonsutredning om innsynsreglene i straffesaker, uttalte Aarli seg om spørsmålet i Journalisten.

Forskning
Stortinget

Utredninger

Flere av våre medlemmer har deltatt i en rekke utredninger. På denne siden finner du en oversikt over de mest sentrale.

Vil du skrive masteroppgåve innanfor rettsstat eller rettsteori?

Vi ynskjer velkomne engasjerte studentar som er interesserte i våre fagområde. Som masterstudent vil du få stort utbytte av forskargruppa sine ressursar, både i form av tilbakemeldingar og rettleiing.

Les mer om hvordan det er å skrive master tilknyttet rettsstat. 

Les mer om hvordan det er å skrive master innen rettsteori.