Hjem

Forskargruppe for rettstat

Hovedinnhold

Collage

Forskargruppa for rettsstat forskar på kvaliteten, effektiviteten og legitimiteten til vernet om individ- og samfunnsinteresser i dei forvaltnings-, domstols- og lovgjevingsprosessar som bruker og skaper rett i rettsstaten. 

Gruppa leiast av Eirik Holmøyvik og Jørgen Aall.

Opptak av seminar
Ragna og Eirik

Erfaringar med videohøyringar i domstolane

Nysgjerrig på korleis norske og utanlandske dommarar, advokatar og akademikarar har opplevd den digitale omveltinga under korona?

EMK 70 ÅR
The European Court of Human Rights

Jubileumsseminar: EMKs betydning for Norge

I anledning Den europeiske menneskerettskonvensjonen sitt 70-årsjubileum inviterte Forskergruppen for rettsstat ved UiB og Norges institusjon for menneskerettigheter til digitalt seminar.

Formidling
Ragna Aarli

Ragna Aarli i Journalisten: Om dagens innsynsregler i straffesaker

I forbindelse med Justisdepartementets oppnevning av Ragna Aarli til å lage en enpersonsutredning om innsynsreglene i straffesaker, uttalte Aarli seg om spørsmålet i Journalisten.

Forskning
Stortinget

Utredninger

Flere av våre medlemmer har deltatt i en rekke utredninger. På denne siden finner du en oversikt over de mest sentrale.

Ønsker du å skrive stormaster?

Vi ønsker til enhver tid å tilknytte oss engasjerte studenter som vil skrive sin masteroppgave innenfor en av våre fagområder. Som tilknyttet masterstudent vil du kunne få verdifullt utbytte av forskergruppens ressurser, både i form av tilbakemeldinger og veiledning. Les mer om hvordan det er å skrive stormaster tilknyttet vår forskergruppe.