Hjem
Forskergruppe for rettsteori
Prosjekt

Prosjekt

Her finner du en oversikt over ph.d.-prosjekter som er tilknyttet forskergruppen.

Bilde av fakultetet.
Foto/ill.:
Henrik Solbakke.

Hovedinnhold

Ph.d.-prosjekt

Skattemessig bosted for selskaper

Nilssen, Mari KnapstadSkattemessig bosted for selskaper: Hva er vilkårene for at et selskap skal anses hjemmehørende i Norge etter skatteloven § 2-2?

Debitorskifte

Nordtveit, Torhild ElinDebitorskifte

Privatpersoners rett til erstatning for myndighetenes brudd på grunnleggende menneskerettigheter

Nordhus, Ole-GunnarPrivatpersoners rett til erstatning for myndighetenes brudd på grunnleggende menneskerettigheter

Fare som grunnlag for tvungen psyskisk helsevern

Mindestrømmen, MartinFare som grunnlag for tvungen psyskisk helsevern: Ein studie av strafferettens farebegrep

Forsømmelser og prosesskostnader

Taslaman, SelmaForsømmelser og prosesskostnader: Om forsømmelsers betydning for kostnadsfordelingen i sivile saker

Dobbeltforsikring - ansvar for "samme tap" 

Myklebust, Ingrid MarieDobbeltforsikring - ansvar for "samme tap"

Delegering i forvaltningsretten

Røsvoll, Tarjei EllingsenDelegering i forvaltningsretten. 

The Concept of Control in International Law

Verling, Espen HaugsværThe Concept of Control in International Law. 

Utviklingar i formueretten i norsk mellomalder

Hatløy, Brage ThunestvedtUtviklingar i formueretten i norsk mellomalder. 

Concealment, Visibility and the Construction of Qeer Refugee

Grønningsæter, Andrea VigeConcealment, Visibility and the Construction of Qeer Refugee.

The legal environment in implementing MDSR in Ethiopia

Kidanemariam, Mulu BeyeneThe legal environment in implementing MDSR in Ethiopia: Balancing legal accountability and the protection or MDSR participants.

Forskingsprosjekt