Hjem
Forskergruppe for rettsteori
Prosjekter

Ph.d.-prosjekter

Her finner du en oversikt over ph.d.-prosjekter som er tilknyttet forskergruppen.

Bilde av fakultetet.
Foto/ill.:
Henrik Solbakke.

Hovedinnhold

Pågående ph.d.-prosjekter

Skattemessig bosted for selskaper

Nilssen, Mari KnapstadSkattemessig bosted for selskaper: Hva er vilkårene for at et selskap skal anses hjemmehørende i Norge etter skatteloven § 2-2?

Debitorskifte

Nordtveit, Torhild ElinDebitorskifte

Privatpersoners rett til erstatning for myndighetenes brudd på grunnleggende menneskerettigheter

Nordhus, Ole-GunnarPrivatpersoners rett til erstatning for myndighetenes brudd på grunnleggende menneskerettigheter

Fare som grunnlag for tvungen psyskisk helsevern

Mindestrømmen, MartinFare som grunnlag for tvungen psyskisk helsevern: Ein studie av strafferettens farebegrep

Forsømmelser og prosesskostnader

Taslaman, SelmaForsømmelser og prosesskostnader: Om forsømmelsers betydning for kostnadsfordelingen i sivile saker

Dobbeltforsikring - ansvar for "samme tap" 

Myklebust, Ingrid MarieDobbeltforsikring - ansvar for "samme tap"

Delegering i forvaltningsretten

Røsvoll, Tarjei EllingsenDelegering i forvaltningsretten. 

The Concept of Control in International Law

Verling, Espen HaugsværThe Concept of Control in International Law. 

Utviklingar i formueretten i norsk mellomalder

Hatløy, Brage ThunestvedtUtviklingar i formueretten i norsk mellomalder. 

Concealment, Visibility and the Construction of Qeer Refugee

Grønningsæter, Andrea VigeConcealment, Visibility and the Construction of Qeer Refugee.