Hjem
Forskergruppe for rettsteori
Master

Masteroppgave innen rettsteori

Forskergruppen ønsker til enhver tid å komme i kontakt med studenter som vil skrive masteroppgave innen rettsteori.

Bilde av bok.
Foto/ill.:
Aaron Burden.

Hovedinnhold

Masteroppgave ved Det juridiske fakultet

Som student ved det juridiske fakultet i Bergen skal du i løpet av femte studieår levere et større, skriftlig og selvstendig arbeid i form av en masteroppgave. En ordinær masteroppgave er på 30 studiepoeng, men du kan også søke om å skrive stor masteroppgave (60 studiepoeng) eller masteroppgave tilknyttet forskerlinjen ved fakultetet (70 studiepoeng). Mer informasjon om masteroppgaven finner du her

Det utlyses hvert år en rekke stipender som studenter som skal skrive masteroppgave kan søke på. Mer informasjon finner du her

Masteroppgave om rettsteori

Dersom du er interessert i å skrive en masteroppgave innen rettsteori er du velkommen til å ta kontakt med Synne Sæther Mæhle eller Jørn Jacobsen. Du kan også få inspirasjon til aktuelle problemstillinger i fakultetets emnebank på Mitt UiB