Hjem
Pandemisenteret - UiB.

Pandemisenteret

Pandemisenteret

Pandemisenteret skal via forskning, undervisning og formidling gi innovativ kunnskap som gjør samfunnet i stand til å takle pandemier best mulig.

Nyhet
Illustrasjon ESS

ESS-survey collects data from over 30 countries

The University of Bergen is national coordinator for The Europan Social Survey. This is a cross-national survey collecting data from over 30 countries, including data regarding the covid 19-pandemic and people's behaviour.

Forskningskatalysator vår 2023
Forskningskatalysator

Pandemisenterets forskningskatalysator - vårens program

Pandemisenterets forskningskatalysator fortsetter gjennom våren. Arrangementene er åpne for studenter og vitenskapelig ansatte som ønsker å belyse pandemirelaterte tema fra ulike perspektiv.

News
PDPC & PS

The Pandemic Center to collaborate with the Pandemic & Disaster Preparedness Center of TU Delft

Two representatives of PDPC visited the Pandemic Centre in the second week of January to explore possible collaborations

Nyhet
Pandemifrokost toppbilde

Pandemifrokost - vårprogram 2023

Pandemisenteret inviterer til månedlig Pandemifrokost der du kan høre om spennende temaer og forskning på tvers av fagfelt.

The Lancet visits Alrek
How to be published in the Lancet
mar 06

Editor-in-chief of the Lancet Lancet Regional Health – Europe to share insight on how to get published and make an impact in society

On the 6th of March Pooja Jha, Editor-in-chief of the Lancet Regional Health –Europe, visits Alrek to meet researchers and students.