Hjem
Pandemisenteret - UiB.

Pandemisenteret

Pandemisenteret

Pandemisenteret skal via forskning, undervisning og formidling gi innovativ kunnskap som gjør samfunnet i stand til å takle pandemier best mulig.

Pandemifrokost #8
smittesporing

Forsker på myndighetenes smittesporing

Førsteamanuensis Kjetil Rommetveit ved Senter for vitenskapsteori synes det er like interessant når ny teknologi slår feil som når noe lykkes. På semesterets siste Pandemifrokost vil han forklare hva som skjedde da det ble bråstopp for myndighetenes Smittestopp-app.

Arrangement
Pandemifrokost #8
mai 20

Pandemifrokost #8

Kom på semesterets siste Pandemifrokost og hør spennende innlegg om personvern og digital smittesporing samt erfaringer fra den omfattende covid-testingen i Bergen.

Seminar
Illustrasjonsbilde til seminar om koronakommisjonens rapport
jun 16

Kommunehelsetjenesten i beredskapstider: hva kan vi lære av koronapandemien når nye kriser rammer?

Koronakommisjonen peker i sin siste rapport på flere forhold og områder som kan forbedres når kommunehelsetjenesten må håndtere en krisesituasjon. Pandemisenteret inviterer til seminar for å drøfte hvilke lærdommer kommunene kan dra fra koronapandemien.

Nyhet
Pandemifrokost

Pandemifrokost - Vårprogram 2022

Pandemien er fortsatt med oss, og våre forskere jobber med mange spennende tematikker på tvers av fagfelt. Gjennom våren fortsetter vi med Pandemifrokost der du kan høre om pågående prosjekter, møte gode kolleger og komme med dine tanker og ideer.

Pandemisenteret - forskningskatalysator
Forskningskatalysator

Er du student og trenger hjelp fra oss?

Pandemisenteret tilbyr støtte og veiledning til pandemirelaterte studentprosjekter gjennom vår forskningskatalysator. Dette semesteret er det planlagt fire samlinger for studenter og vitenskapelig ansatte på Alrek Helseklynge.