Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Opptak - Ph.d. - Forskerutdanning - Doktorgrad

Opptak til Ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Her finner du en oversikt over gjeldende prosedyrer ved opptak til ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

En student noterer på datamaskin under forelesning i Stort auditorium
Foto/ill.:
Sandra Jecmenica

Hovedinnhold

Forskrift og utfyllende regler

De formelle kravene og prosedyrer ved opptak til ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er hjemlet i forskriften for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen og i programbeskrivelsen for ph.d.-programmet.

To veier til opptak

Søkere som blir tilsatt i stipendiatstilling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil få opptak i forbindelse med tilsetting dersom prosjektbeskrivelse var inkludert i søknaden på stillingen.  Søknader fra stipendiater med annen arbeidsgiver enn fakultetet behandles fortløpende.

I lenkene under finner du mer informasjon om søknadsprosedyrer, opptakskrav og utlysninger.