Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Ph.d. - Forskerutdanning - Doktorgrad

Stipendiatstillinger ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ledige stipendiatstillinger lyses ut fortløpende og annonseres i dagspressen og på UiBs hjemmesider.

Hovedinnhold

Ledige stipendiatstillinger lyses ut på UiB’s hjemmesider under Ledige stillinger.

Det er utarbeidet en veiledning for søkere til stipendiatstillinger ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Det er også utarbeidet en veiledning for bedømmelse av søkere til stipendiatstillinger, til bruk i komiteens arbeid.

Søkere som blir tilsatt i stipendiatstilling ved fakultetet, vil få opptak til forskerutdanningen i forbindelse med tilsettingen.