Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Stipendiatstillinger ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ledige stipendiatstillinger lyses ut løpende og annonseres i dagspressen og på UiB’s hjemmesider.

Innhold

Ledige stipendiatstillinger lyses ut løpende og annonseres i dagspressen og på UiB’s hjemmesider under Ledige stillinger.

Det er utarbeidet en veiledning for søkere til stipendiatstillinger. Det er også utarbeidet en veiledning for bedømmelse av søkere til stipendiatstillinger, til bruk i komiteens arbeid.

Søkere som blir tilsatt i stipendiatstilling ved fakultetet, vil få opptak i forbindelse med tilsetting.