Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Forskerutdanning

Ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hos oss kan du ta doktorgrad (ph.d.) innen en rekke fagområder. Doktorgradsarbeidet er tett knyttet til instituttenes forskningsprofil og strategiske satsingsområder.

Doktorpromosjon i Universitetsaulaen
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

Ph.d.-programmet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en normert tidsramme på tre år og omfatter et selvstendig forskningsarbeid som skal dokumenteres med en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå, samt en opplæringsdel.

Ph.d.-utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Fakultetet har et overordnet og koordinerende ansvar for forskerutdanningen.

Se på informasjonssidene nederst på siden for mer informasjon angående PhD-utdanningen ved fakultetet.

Universitetet i Bergen tildeler også dr.philos.-graden. Forskere som har jobbet selvstendig og uten veiledning kan søke om å få et arbeide vurdert for denne graden. Se egen informasjon om dr.philos.

  • Podcast: PhD Rhapsody. A honest podcast about life as a PhD candidate produced at University of Bergen