Hjem

GenderAct - Et prosjekt for kulturendring og kjønnsbalanse

GenderAct illustrasjon

Gjennom tiltaksprosjektet GenderAct ønsker fakultetet å inspirere og legge til rette for lokalt balansearbeid ved instituttene, og å bidra til at våre ledere motiveres til kunnskapsbasert innsats for å legge til rette for viktige kulturendringsprosesser. 

Å skape et velfungerende og likestilt forskningssystem gir større legitimitet i befolkningen og bidrar til økt innovasjonskapasitet, verdiskapning og konkurransedyktighet. Slik skal vi gjøre forskningen vår bedre rustet til å møte framtiden. 

Kjønnsbalanse
Kjønnsbalansen på Det matematisk-naturvitskaplege fakultet skal verta betre enn den er i dag. GenderAct vert ein viktig verktøyskasse. Foto: Colourbox.com

Kjem med tiltak mot skeiv kjønnsbalanse

Kun to av ti av dei fast vitskaplege tilsette på MN-fakultetet er kvinner. No lanserer fakultetet prosjektet GenderAct med tiltak for å endre på problemet.

Kvinner i realfag
Kvinnelige vitenskapelige ansatte og studenter, MI 2021

11. februar: UNESCO Women in Science Day

I følge UNESCOs statistikk, er mindre enn 30% av verdens forskere kvinner. UNESCOs internasjonale dagen for kvinner og jenter i vitenskap, som feires 11. februar, har som mål å fremme kvinner og jenter innen realfag.

Kjønnsbalanse i forskning
Erica Madonna peker på fordelene ved kjønnsbalanse, og ønsker en diskusjon velkommen blant kollegaene.

Setter fokus på kjønnsbalanse i forskningen

Neste uke inviterer Erica Madonna både menn og kvinner til å diskutere om like muligheter i forskningen.

SDG-konferansen Day Zero

Vil vise fram de diskriminerende sidene av akademia

Forskning er fortsatt et felt som er dominert av menn. Med film og debatt skal Dorothy Dankel ta et oppgjør med diskriminering og seksuell trakassering.