Hjem

GenderAct - Et prosjekt for kulturendring og kjønnsbalanse

Hovedinnhold

GenderAct illustrasjon

Lokalt balansearbeid

Les håndbok for inspirasjon her!         

Statistikk (appendiks til håndboken)

Gjennom tiltaksprosjektet GenderAct ønsker fakultetet å inspirere og legge til rette for lokalt balansearbeid ved instituttene, og å bidra til at våre ledere motiveres til kunnskapsbasert innsats for å legge til rette for viktige kulturendringsprosesser. Å skape et velfungerende og likestilt forskningssystem gir større legitimitet i befolkningen og bidrar til økt innovasjonskapasitet, verdiskapning og konkurransedyktighet. 

Her er et kort E-læringskurs om kjønnsbalanse og ubevisste antagelser (bias) til bruk i rekrutteringsprosesser.

Forskningsrådets bevilgning til prosjektet utløp 31.12.22, men fakultetet viderefører arbeidet med GenderAct

Nyhet
Elin Darelius har i lang tid forsket på havstrømmene i Antarktis. Foto fra tidligere tokt i Weddellhavet.

Varmt vann på ville veier i Antarktis

Strømmer det varmt dypvann inn mot kontinentalsokkelen i Antarktis, der det er aller kaldest? Elin Darelius syntes det virket pussig, og tok et nytt blikk på tidligere måleserier som viser at dette kan stemme.

GenderAct
Fakultetsstyret for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Fra venstre: Brigt Håvardstun, Katja Enberg, Eivind Valen, Jessica Tengvall, Anne Gine Hestetun, Solveig Osjord, Lill Kristin Knudsen, Gunn Mangerud (dekan), Jo Døhl. Ikke til stede: Elin Da

Tiltaksplan for lokalt balansearbeid vedteke av fakultetsstyret

Det nye fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har vedteke Tiltaksplan for kjønnsbalanse, likestilling og mangfold 2021-2023.

Nyhet
kvinnedagen

Viktig påminnelse om alt som gjenstår

Tre fremstående forskere fra tre forskjellige fagmiljø ved MatNat-fakultetet reflekterer over kvinnedagen og egen forskerkarriere.