Hjem

GenderAct - Et prosjekt for kulturendring og kjønnsbalanse

Hovedinnhold

GenderAct illustrasjon

Gjennom tiltaksprosjektet GenderAct ønsker fakultetet å inspirere og legge til rette for lokalt balansearbeid ved instituttene, og å bidra til at våre ledere motiveres til kunnskapsbasert innsats for å legge til rette for viktige kulturendringsprosesser. 

Å skape et velfungerende og likestilt forskningssystem gir større legitimitet i befolkningen og bidrar til økt innovasjonskapasitet, verdiskapning og konkurransedyktighet. Slik skal vi gjøre forskningen vår bedre rustet til å møte framtiden. 

Nyhet
illustrasjon av nettverk

GenderAct lyser ut to programmer

Vil du utvikle deg som forskningsleder? Ser du verdien av nettverksbygging? Nå tilbyr Matnat-fakultetet to utviklingsprogrammer for kvinnelige forskere, gjennom prosjektet GenderAct, som er støttet fra NFRs Balanseprogram.

Debatt

Hva mener rektorteamene om kjønnsbalanse og likestilling?

Her er opptaket av 8. mars-debatten mellom de to teamene som stiller til årets valg av rektorat ved UiB.

Kjønnsbalanse
Kjønnsbalansen på Det matematisk-naturvitskaplege fakultet skal verta betre enn den er i dag. GenderAct vert ein viktig verktøyskasse. Foto: Colourbox.com

Kjem med tiltak mot skeiv kjønnsbalanse

Kun to av ti av dei fast vitskaplege tilsette på MN-fakultetet er kvinner. No lanserer fakultetet prosjektet GenderAct med tiltak for å endre på problemet.

SDG-konferansen Day Zero

Vil vise fram de diskriminerende sidene av akademia

Forskning er fortsatt et felt som er dominert av menn. Med film og debatt skal Dorothy Dankel ta et oppgjør med diskriminering og seksuell trakassering.