Hjem

GenderAct - Et prosjekt for kulturendring og kjønnsbalanse

Hovedinnhold

GenderAct illustrasjon

Lokalt balansearbeid er i gang!

Les håndbok for inspirasjon her!

 

Gjennom tiltaksprosjektet GenderAct ønsker fakultetet å inspirere og legge til rette for lokalt balansearbeid ved instituttene, og å bidra til at våre ledere motiveres til kunnskapsbasert innsats for å legge til rette for viktige kulturendringsprosesser. 

Å skape et velfungerende og likestilt forskningssystem gir større legitimitet i befolkningen og bidrar til økt innovasjonskapasitet, verdiskapning og konkurransedyktighet. Slik skal vi gjøre forskningen vår bedre rustet til å møte framtiden. 

GenderAct
Fakultetsstyret for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Fra venstre: Brigt Håvardstun, Katja Enberg, Eivind Valen, Jessica Tengvall, Anne Gine Hestetun, Solveig Osjord, Lill Kristin Knudsen, Gunn Mangerud (dekan), Jo Døhl. Ikke til stede: Elin Da

Tiltaksplan for lokalt balansearbeid vedteke av fakultetsstyret

Det nye fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har vedteke Tiltaksplan for kjønnsbalanse, likestilling og mangfold 2021-2023.

Nyhet
illustrasjon av nettverk

GenderAct lyser ut to programmer

Vil du utvikle deg som forskningsleder? Ser du verdien av nettverksbygging? Nå tilbyr Matnat-fakultetet to utviklingsprogrammer for kvinnelige forskere, gjennom prosjektet GenderAct, som er støttet fra NFRs Balanseprogram.

Debatt

Hva mener rektorteamene om kjønnsbalanse og likestilling?

Her er opptaket av 8. mars-debatten mellom de to teamene som stiller til årets valg av rektorat ved UiB.

Kjønnsbalanse
Kjønnsbalansen på Det matematisk-naturvitskaplege fakultet skal verta betre enn den er i dag. GenderAct vert ein viktig verktøyskasse. Foto: Colourbox.com

Kjem med tiltak mot skeiv kjønnsbalanse

Kun to av ti av dei fast vitskaplege tilsette på MN-fakultetet er kvinner. No lanserer fakultetet prosjektet GenderAct med tiltak for å endre på problemet.