Hjem

GenderAct - Et prosjekt for kulturendring og kjønnsbalanse

Hovedinnhold

GenderAct illustrasjon

Lokalt balansearbeid er i gang!

Les håndbok for inspirasjon her!         Statistikk (appendiks til håndboken)

Gjennom tiltaksprosjektet GenderAct ønsker fakultetet å inspirere og legge til rette for lokalt balansearbeid ved instituttene, og å bidra til at våre ledere motiveres til kunnskapsbasert innsats for å legge til rette for viktige kulturendringsprosesser. Å skape et velfungerende og likestilt forskningssystem gir større legitimitet i befolkningen og bidrar til økt innovasjonskapasitet, verdiskapning og konkurransedyktighet. 

Her er et kort E-læringskurs om kjønnsbalanse og ubevisste antagelser (bias) til bruk i rekrutteringsprosesser.

GenderAct
Fakultetsstyret for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Fra venstre: Brigt Håvardstun, Katja Enberg, Eivind Valen, Jessica Tengvall, Anne Gine Hestetun, Solveig Osjord, Lill Kristin Knudsen, Gunn Mangerud (dekan), Jo Døhl. Ikke til stede: Elin Da

Tiltaksplan for lokalt balansearbeid vedteke av fakultetsstyret

Det nye fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har vedteke Tiltaksplan for kjønnsbalanse, likestilling og mangfold 2021-2023.

Kvinnedagen
kvinnedagen

Viktig påminnelse om alt som gjenstår

Tre fremstående forskere fra tre forskjellige fagmiljø ved MatNat-fakultetet reflekterer over kvinnedagen og egen forskerkarriere.

Kjønnsbalanse
Kjønnsbalansen på Det matematisk-naturvitskaplege fakultet skal verta betre enn den er i dag. GenderAct vert ein viktig verktøyskasse. Foto: Colourbox.com

Kjem med tiltak mot skeiv kjønnsbalanse

Kun to av ti av dei fast vitskaplege tilsette på MN-fakultetet er kvinner. No lanserer fakultetet prosjektet GenderAct med tiltak for å endre på problemet.

FNs internasjonale dag for kvinner innen forskning:
Women in science

- Vi får ikke den samme oppmerksomheten om de faglige suksessene våre

Kjønn står i veien for både muligheter, finansiering og anerkjennelse i akademia. Det mener tre sentrale MatNat-forskere, som på FN-dagen for kvinner i vitenskap deler sine tanker om hva som må gjøres.