Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Disiplinbasert utdanningsforskning

Forskningssenter i realfagslæring - SERC

Forskningssenter i realfagslæring (STEM Education Research Center – SERC) samarbeider med fakultetets ansatte for å implementere og evaluere forskningsbaserte undervisningsmetoder som støtter læring i realfagsutdanningene. Senterets hovedmål er å forbedre gjennomføringen, med særlig fokus på grunnemnene.

Hovedinnhold

SERC skal motivere og støtte fakultetets ansatte og studenter gjennom en forskningsbasert tilnærming til undervisning, vurdering og læring, som vil styrke læringsutbyttet i realfagene og minske gapet mellom forskning og utdanning.

Senteret er en ressurs og prosjekthub for fakultetets utdanningsprosjekt og skal sikre kompetansevekst og overføring.

Senteret ledes av professor Sehoya Cotner.