Hjem

Nygårdshøyden sør

Hovedinnhold

Nye Allégaten 64

Nygårdshøyden sør – et realfaglig kraftsentrum

Universitetet i Bergen har ambisjoner om at Norges nye satsing på realfag, IKT og teknologi skal skje på Nygårdshøyden Sør.

Utvikling av Norges nye teknologi- og realfagssatsing på Nygårdshøyden Sør er avgjørende for å sikre forskning og utdanning på toppnivå i fremtiden.

Dette skal skje:

  1. Rehabilitering av Realfagbygget

  2. Rehabilitering av Fysikkbygget

  3. Riving av auditoriefløyen

  4. Frigjøring av areal i Realfagbyggget

  5. Flytting av Institutt for informatikk

  6. Nybygg i Allegaten 64

Det arbeides nå aktivt og målrettet for å få bevilgning til rehabiliteringene via statsbudsjettet, og for å realisere nybygget i samarbeid med eksterne aktører.