Hjem

Nygårdshøyden sør

Hovedinnhold

NGHS illustrasjon av utvending areal

Et realfaglig kraftsentrum

Nygårdshøyden sør er Norges nye teknologi- og realfagssatsning som skal ruste landet for fremtiden. Campusutvikilingsprosjektet løfter UiB og realfagsmiljøene slik at vi kan realisere nasjonale muligheter og løse globale utfordringer.

Nygårdshøyden Sør
UiBs realfaglige kraftsentrum

Visjon

Universitetet i Bergen (UiB) bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom fremragende forskning, framtidsrettede utdanninger og engasjert formidling. Sammen med næringsliv og samfunnsaktører skaper forskerne og studentene våre ny innsikt og bærekraftige løsninger for framtiden.

Nygårdshøyden Sør
NGHS illustrasjon av invending areal

Campusprosjektet

Nygårdshøyden Sør er virkeliggjøring av UiBs visjon "kunnskap som former samfunnet". I denne storsatsingen møtes UiB og omverdenen for å engasjere hverandre, forske, lære, diskutere og forme framtidens løsninger. Med Nygårdshøyden Sør åpner UiB opp og inviterer inn; vi er universitetet uten vegger.

NYGÅRDSHØYDEN SØR
Rektor Margareth Hagen og varaordfører Eira Garrido klipper den råd snoren under åpningen av nye kjemilabber

Åpnet kjemilaboratorier i skandinavisk toppsjikt

Tirsdag 5. september klippet vararordfører Eira Garrido og rektor Margareth Hagen snoren til de nye kjemilaboratoriene på Realfagbygget. Åpningen markerer at første steg på veien til å realisere utviklingsprosjektet Nygårdshøyden sør er utført.

Nygårdshøyden Sør
Grafikk av NGHS

Viktig steg fremover for Nygårdshøyden sør

Campusprosjektet på Nygårdshøyden sør slipper å gå veien via Konseptvalgutredning (KVU) og KS1. KD har gitt skriftlig bestilling på Oppdrag For Prosjekt (OFP), som betyr at prosjektet ikke må gå den vanlige veien i denne type store byggeprosjekter.
NYGÅRDSHØYDEN SØR
Bilde av panelsamtale under frokostmøte Nygårdshøyden sør

Stor entusiasme hos Bergens næringsliv for Nygårdshøyden sør

Tidens gjenbruksprosjekt, god byutvikling og ambisiøse planer var noe av det som ble presentert og diskutert under frokostmøtet om Nygårdshøyden sør. UiB tror prosjektet kan bli en fremtidig modell for rehabilitering av statlige bygg.