Hjem

Nygårdshøyden sør

Hovedinnhold

Nye Allégaten 64

Et realfaglig kraftsentrum

Norges nye satsing på realfag, IKT og teknologi skal skje på Nygårdshøyden Sør.

Dette skal skje

>Rehabilitering av Realfagbygget
>Rehabilitering av Fysikkbygget
>Riving av auditoriefløyen
>Frigjøring av areal i Realfagbyggget
>Flytting av Institutt for informatikk
>Nybygg i Allegaten 64

Prosjektmål

>En åpen og levende campus – universitet uten vegger
>Attraktive møteplasser og samhandlingsarenaer
>Legge til rette for etablering av innovasjonsknutepunkt
>Fremtidsrettede læringsarealer
>Moderne laboratorier med høy standard
>Gode arbeidsplasser og arbeidsareal for studenter og ansatte