Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Et godt arbeidsmiljø for alle

Helse- miljø og sikkerhet (HMS) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hovedinnhold

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har som overordnet mål å drive forskning, utdanning og formidling av forskningsresultater på et høyt faglig nivå. Fakultetet anser et godt og sikkert arbeidsmiljø som en viktig innsatsfaktor for å nå disse målene. Fakultetet skal ha god HMS-kompetanse og tydelig organisering av HMS-arbeidet. Arbeidsmiljøet ved fakultetet skal være:

  • trygt og godt slik at ansatte og studenter kan yte sitt beste
  • slik at ansatte og studenter viser hverandre gjensidig respekt
  • inkluderende og preget av åpenhet, vennlighet, høftlighet og god samarbeidsvilje
  • slik at den enkelte gis muligheter for videreutvikling og kompetanseheving

 

Sikresiden.no

Beredskapsplan Mat.Nat.

UiB Bærekraft