Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Utdanning

Innovasjon og entreprenørskap for studenter

Har du en innovativ ide eller en gründer i magen? Har du tenkt på muligheten for å skape din egen arbeidsplass?

Marine Spatial Planning Innovation Camp

INNOVASJON: Våre studenter kan lære å utvikle ideer slik at de kan løse framtidens utfordringer. Videoen er fra Marine Spatial Planning Innovation Camp 2019.
Produsent:
UiB

Innovasjon bringer verden fremover! Visste du at Institutt for geografi tilbyr et eget emne i bærekraftig innovasjon som er åpent for alle studenter ved UiB? Nedenfor har vi samlet en oversikt over organisasjoner og tilbud som fremmer innovasjon og entreprenørskap.

Innovasjonshub for studenter
Innovasjonshuben er et møtested for kreative studenter som ønsker å jobbe med å utvikle nyskapende ideer sammen med andre studenter. Det er et sted for å bygge nettverk, for lære mer om innovasjonsprosesser i praksis og for å utforske nye, ville ideer. UiB samarbeider med Bergen teknologioverføring (BTO) om innovasjonshuben.

  • Se sak i Studvest om den nye innovasjonshuben og to studenter i fysikk som har startet sin egen bedrift

Start Bergen
Start Bergen er en studentorganisasjon som ønsker å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studentene i Bergen, og arrangerer en rekke interne og eksterne sosiale og lærerike arrangementer i løpet av studieåret. I Start Bergen er det et godt og trygt miljø av engasjerte og nytenkende studenter, og du som student er velkommen - uansett studieretning!

Gründerskolen
Gründerskolen er et intensivt sommerprogram i entreprenørskap som kombinerer teori og praksis i noen av verdens ledende innovasjonsmiljøet. Målet er å gi studenter inspirasjon, kunnskap og nettverk til å starte noe eget eller jobbe med innovasjon i etablerte virksomheter. Programmet er for studenter fra alle fagdisipliner og gir 30 studiepoeng på masternivå.

Studententreprenørskap (STUD-ENT)
STUD-ENT er Forskningsrådet nasjonale konkurransearena der studenter i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om økonomisk støtte på inntil 1 million til å realisere sine kunnskaps- eller forskningsbaserte forretningsideer.

Ungt entreprenørskap
Gjennom Ungt entreprenørskap får du hjelp og støtte til å starte din egen studentbedrift.

Bergen teknologioverføring (BTO)
BTO er et regionalt senter i Bergen med ekspertise på innovasjon og kommersialisering av forskningsresultat. BTO tilbyr et gratis oppstartsmøte for alle studenter i Bergen som har en ide det har lyst til å diskutere og få innspill på. Dersom du har lyst til å gå videre med ideen din kan BTO tilby følgende tjenester:

  • ACCEL Student: et intensivt innovasjonsprogram over seks ettermiddager. Se denne siden for hvem du kan kontakte og få mer informasjon om når neste ACCEL Student program er planlagt.
    Inkludering i inkubatoren Nyskapingsparken: studenter kan søke og få tilgang til det innovative miljøet i Nyskapingsparken lokalisert i VilVite på Marineholmen.
  • Forretningsutvikling: BTO kan bistå i markedsføring og administrasjon når ideen skal utvikles til et produkt.
  • Søke midler: BTO kan sammen med din institusjon hjelpe deg å søke midler i STUD-ENT for å finansiere prosjektet ditt.
  • Internships: BTO tilbyr også et internships-program for talentfulle studenter som kan jobbe deltid hos dem ved siden av studiene. Arbeidsoppgavene består blant annet av markedsanalyse, budsjett, utvikling av forretningsutvikling og kommunikasjon.