Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Infosenteret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet

Infosenter for realfagstudenter

Infosenter for realfagstudenter ønsker å legge til rette for at du som student får all informasjon og veiledning som du trenger i forbindelse med studiene dine.

Åpningstider

MandagKl. 10.00-15.00
TirsdagKl. 10.00-15.00
OnsdagKl. 10.00-15.00
TorsdagKl. 10.00-15.00
FredagKl. 10.00-15.00

Vi stenger for lunsj mellom 11.30 og 12.00.

Åpningstider i sommerferien

Skranken holder åpent fram til og med fredag 22. juni. I sommerferien vil skranken være stengt, men telefon og e-post vil bli bemannet hele sommeren. Dersom du trenger hjelp når skranken er stengt kan du trykke på ringeklokken ved døren til høyre for skranken (UO37). Skranken åpner igjen mandag 6. august. 

I Infosenteret kan vi blant annet hjelpe deg med:

  Bestille studieveiledning i Infosenteret

  Studieveilederne kan gi deg råd og hjelp til alt som har med studiene å gjøre. For studiekonsulentene som har fast trefftid i infosenteret kan du bestille time ved å henvende deg i skranken, sende e-post eller ringe til Infosenteret.

  Studiekonsulenter med fast veiledningstime i infosenteret:

  StudieprogramStudiekonsulentTidspunkt

  Bachelorprogram i matematikk

  Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi

  Bachelorprogram i statistikk

  Integrert master i aktuarfag

  Kristine Lysnes

  Tirsdag

  kl. 12-15

  Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

  Praktisk-pedagogisk utdanning

  Marianne Jensen

  Torsdag

  kl. 9-12

  Kontaktinformasjon til studieveiledere

  Studiekonsulenter kan også treffes på instittutet. Bestilling av veiledningstime gjøres på e-post direkte til studiekonsulenten. Oppgi i emne på e-posten hvilket studieprogram forespørselen gjelder.

  StudieprogramE-post

  Bachelorprogram i biologi

  Bachelorprogram i molekylærbiologi

  Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (siv.ing)

  Profesjonsstudium i fiskehelse

  studie@bio.uib.no

  Bachelorprogram i bioinformatikk

  Bachelorprogram i datateknologi

  Bachelorprogram i datavitenskap

  Bachelorprogram i datasikkerhet

  Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi

  studieveileder@ii.uib.no

  Bachelorprogram i fysikk

  studie.fysikk@uib.no

  Bachelorprogram i geovitenskap

  studieveileder@geo.uib.no

  Bachelorprogram i kjemi

  studieveileder@kj.uib.no

  Bachelorprogram i klima-, atmosfære- og havfysikk

  studieveileder@gfi.uib.no

  Bachelorprogram i nanoteknologi

  studieveileder@nano.uib.no

  Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi

  studie.ptek@uib.no

  Bachelorprogram i matematikk

  Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi

  Bachelorprogram i matematiske fag

  Bachelorprogram i statistikk

  Integrert master i aktuarfag

  studieveileder@math.uib.no

  Integrert master i energi (Siv.ing)

  energi-siving@uib.no

  Integrert masterprogram i havteknologi (Siv.ing)

  studie.htek@uib.no 

  Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (Siv.ing)

  studie.mtek@uib.no

  Arrangement

  Infosenteret har sammen med instituttene ansvar for å arrangere: