Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Infosenteret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet

Infosenter for realfagstudenter

Infosenter for realfagstudenter jobber for at du som student får all informasjon og veiledning som du trenger i forbindelse med studiene dine.

Hovedinnhold

Åpningstider infosenter:

Mandag10:00 - 15:00
Tirsdag10:00 - 15:00
Onsdag10:00 - 15:00
Torsdag10:00 - 15:00
Fredagstengt
 • Telefonen er åpen mandag-torsdag fra kl. 10:00-14:00.
 • Om skranken er lukket innenfor åpningstiden over, ring på døren ved siden av (O037). 
 • Skranken og telefon er stengt i lunsjtid kl. 11:30-12:00.

I Infosenteret kan vi blant annet hjelpe deg med:

Trenger du å melde fra om noe?

SI FRA: UiB har innført et system for å si fra eller varsle, Si fra om læringsmiljøet. Du kan gi tilbakemelding på kritikkverdige forhold eller når noe må gjøres bedre. Du kan også gi ros dersom du mener det er på sin plass.

PC-er eller annet teknisk utstyr: Meld fra via brukerstøtte for studenter.

  Kontaktinformasjon til studieveiledere

  Studiekonsulenter kan også treffes på instittutet. Bestilling av veiledningstime gjøres på e-post direkte til studiekonsulenten. Oppgi i emne på e-posten hvilket studieprogram forespørselen gjelder.

  StudieprogramE-post

  Bachelorprogram i biologi

  Bachelorprogram i molekylærbiologi

  Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (siv.ing)

  Profesjonsstudium i fiskehelse

  studie@bio.uib.no

  Bachelorprogram i bioinformatikk

  Bachelorprogram i datateknologi

  Bachelorprogram i datavitenskap

  Bachelorprogram i datasikkerhet

  Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi

  studieveileder@ii.uib.no

  Bachelorprogram i fysikk

  studie.fysikk@uib.no

  Bachelorprogram i geovitenskap

  studieveileder@geo.uib.no

  Bachelorprogram i kjemi

  studieveileder@kj.uib.no

  Bachelorprogram i klima-, atmosfære- og havfysikk

  studieveileder@gfi.uib.no

  Bachelorprogram i nanoteknologi

  studieveileder@nano.uib.no

  Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi

  studie.ptek@uib.no

  Bachelorprogram i matematikk

  Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi

  Bachelorprogram i matematiske fag

  Bachelorprogram i statistikk

  Integrert master i aktuarfag

  studieveileder@math.uib.no

  Integrert master i energi (Siv.ing)

  energi-siving@uib.no

  Integrert masterprogram i havteknologi (Siv.ing)

  studie.htek@uib.no

  Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (Siv.ing)

  studie.mtek@uib.no

  Lektor i naturvitenskap og matematikk

  Praktisk pedagogisk utdanning (PPU)

  Studieveileder.laerer@mnfa.uib.no