Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Studieretter

Poststudierett ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Når du har fullført en grad ved fakultetet vil studieretten din automatisk bli avslutta, dersom du ønsker å fortsette studiene kan du søke om poststudierett.

Hovedinnhold

Poststudierett er en rett til å studere når du har fullført en grad ved fakultetet. Hva slags poststudierett du kan få avhenger av om du har fullført en bachelorgrad eller en mastergrad.

Du søker gjennom Søknadsweb og søknadsskjemaet åpner 1. juni (høstsemesteret) og 1. desember (vårsemesteret). Velg opptaket som heter "poststudenter" ved MN-fakultetet og opptakskategori etter om du har fullført en bachelorgrad (lavere grad) eller en master-/ph.d.-grad (høyere grad).

Søknadsfrist

  • 15. august for opptak i høstsemesteret
  • 15. januar for opptak til vårsemesteret

Dersom du skal ta emner som er med i undervisningsopptaket, må du søke minimum 2 dager før fristen til undervisningsopptaket for å være sikker på at søknaden er behandla før påmeldingsfristen går ut.

Søknadsbehandling

  1. Registrer søknaden din på Søknadsweb.
  2. Søknaden blir behandlet fortløpende og du vil få svar på e-post. Vær obs på at vi i noen tilfeller må vente til sensurfristen har gått ut  før vi kan behandle søknaden din (dette gjelder særlig studenter som søker om poststudierett rett etter fullført grad). Dersom du har vært på utveksling må emnene dine fra utvekslingsoppholdet være innpasset før du kan få innvilget poststudierett.
  3. Når du har fått tilbud om poststudierett må du huske å takke ja til tilbudet på Søknadsweb.
  4. Etter at du har takket ja til poststudieretten kjører vi jevnlige opptak og du vil få en e-post når du studieretten din er opprettet. I perioder med ferieavvikling kan dette ta lenger tid.
  5. Betal semesteravgiften og meld deg opp i emnene før fristen 1. september/februar. Vær obs på at emner som er med i undervisningsopptaket har tidligere påmeldingsfrist.

Fullført bachelorgrad

Når du har fullført en bachelorgrad kan du få tildelt poststudierett i perioden mellom avslutta bachelorgrad og neste samordna opptak. Har du fullført en grad i vårsemesteret får du poststudierett i et år (høst + vår) og har du fullført en grad i høstsemesteret får du poststudierett i et semester (vår).

Du må søke om poststudierett det påfølgende semesteret etter at du har fullført bachelorgraden, det betyr at dersom du er ferdig til sommeren må du søke om poststudierett fra høsten samme år. Dersom du venter et semester eller mer etter fullført grad vil søknaden om poststudierett ikke bli innvilget.

Dersom du ønsker å forsette å studere etter poststudieretten må du søke om ny studieplass, du kan ikke søke om ny poststudierett. Har du lyst til å ta en ny bachelorgrad eller et årsstudium søker du gjennom Samordna opptak. Har du lyst til å ta en mastergrad søker du gjennom søknadsweb.

Studenter på poststudierett kan ikke søke om intern overgang til andre studieprogram.

Fullført mastergrad eller ph.d.-grad

Når du har fullført en høyere grad kan du søke om poststudierett for et semester om gangen. Du kan søke om poststudierett så mange ganger du vil, det er ingen begrensninger på hvor mange ganger du kan ha poststudierett etter fullført mastergrad eller ph.d.-grad.

Leverer du masteroppgaven din midt i semesteret skal du likevel søke om poststudierett innen søknadsfristen, men poststudieretten vil ikke bli innvilget før masteroppgaven er levert. Dersom innleveringsfristen er etter 1. september/februar er det viktig at du melder deg opp i emner og betaler semesteravgiften før fristen. Du kan gjerne ta kontakt på opptak@mnfa.uib.no dersom du har spørsmål om dette.

Stipend og lån

Som poststudent kan du søke om lån og stipend fra Lånekassen (dersom du oppfyller kravene). Poststudierett er ikke en egen utdanning i Lånekassen sitt søknadsskjemaet og du må derfor velge et "årsstudium/enkeltemne" som utdanningen du søker om støtte til.