Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Infosenteret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet

Infosenter for realfagstudenter

Infosenter for realfagstudenter ønsker å legge til rette for at du som student får all informasjon og veiledning som du trenger i forbindelse med studiene dine.

Åpningstider

MandagKl. 10.00-15.00
TirsdagKl. 10.00-15.00
OnsdagKl. 10.00-15.00
TorsdagKl. 10.00-15.00
FredagKl. 10.00-15.00

Vi stenger for lunsj ca. kl. 11.30-12.00. Dersom du trenger hjelp når skranken er stengt kan du bruke ringeklokken ved døren til høyre for skranken (UO37), så kommer vi og hjelper deg.

I Infosenteret kan vi blant annet hjelpe deg med:

  Bestille studieveiledning i Infosenteret

  Studieveilederne kan gi deg råd og hjelp til alt som har med studiene å gjøre. For studiekonsulentene som har fast trefftid i infosenteret kan du bestille time ved å henvende deg i skranken, sende e-post eller ringe til Infosenteret.

  Studiekonsulenter med fast veiledningstime i infosenteret:

  StudieprogramStudiekonsulentTidspunkt

  Bachelorprogram i matematikk

  Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi

  Bachelorprogram i statistikk

  Integrert master i aktuarfag

  Kristine Lysnes

  Tirsdag

  kl. 12-15

  Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

  Praktisk-pedagogisk utdanning

  Marianne Jensen

  Torsdag

  kl. 9-12

  Kontaktinformasjon til studieveiledere

  Studiekonsulenter kan også treffes på instittutet. Bestilling av veiledningstime gjøres på e-post direkte til studiekonsulenten. Oppgi i emne på e-posten hvilket studieprogram forespørselen gjelder.

  StudieprogramE-post

  Bachelorprogram i biologi

  Bachelorprogram i molekylærbiologi

  Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (siv.ing)

  Profesjonsstudium i fiskehelse

  studie@bio.uib.no

  Bachelorprogram i bioinformatikk

  Bachelorprogram i datateknologi

  Bachelorprogram i datavitenskap

  Bachelorprogram i datasikkerhet

  Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi

  studieveileder@ii.uib.no

  Bachelorprogram i fysikk

  studie.fysikk@uib.no

  Bachelorprogram i geovitenskap

  studieveileder@geo.uib.no

  Bachelorprogram i kjemi

  studieveileder@kj.uib.no

  Bachelorprogram i klima-, atmosfære- og havfysikk

  studieveileder@gfi.uib.no

  Bachelorprogram i nanoteknologi

  studieveileder@nano.uib.no

  Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi

  studie.ptek@uib.no

  Bachelorprogram i matematikk

  Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi

  Bachelorprogram i matematiske fag

  Bachelorprogram i statistikk

  Integrert master i aktuarfag

  studieveileder@math.uib.no

  Integrert master i energi (Siv.ing)

  energi-siving@uib.no

  Integrert masterprogram i havteknologi (Siv.ing)

  studie.htek@uib.no 

  Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (Siv.ing)

  studie.mtek@uib.no

  Arrangement

  Infosenteret har sammen med instituttene ansvar for å arrangere: