Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Infosenteret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet

Infosenter for realfagstudenter

Infosenter for realfagstudenter jobber for at du som student får all informasjon og veiledning som du trenger i forbindelse med studiene dine.

Hovedinnhold

I infosenteret kan vi blant annet hjelpe deg med:

Trenger du å melde fra om noe?

SI FRA: UiB har innført et system for å si fra eller varsle, Si fra om læringsmiljøet. Du kan gi tilbakemelding på kritikkverdige forhold eller når noe må gjøres bedre. Du kan også gi ros dersom du mener det er på sin plass.

PC-er eller annet teknisk utstyr: Meld fra via brukerstøtte for studenter.

Ta kontakt med studieveileder eller book time til studieveiledning

Du kan selv booke veiledningstime med studieveileder i bookingkalenderen. Bestilling av veiledningstime gjøres gjennom bookingkalenderen for noen studieprogram og via e-post direkte til studieveileder på andre studieprogram. Ved e-post må du oppgi hvilket studieprogram forespørselen gjelder. Som regel møter du til veiledningstime på instituttet. Hvis du ønsker veiledning på telefon eller digitalt er det viktig at du spesifiserer dette i bookingen din. 

Studieprogram (Bachelor/integrert master)E-postBook studieveiledning for..

Bachelorprogram i biologi

Bachelorprogram i molekylærbiologi

Integrert masterprogram i havbruk (siv.ing)

Profesjonsstudium i fiskehelse - akvamedisin

studie@bio.uib.no

Bachelorprogram i biologi

Bachelorprogram i molekylærbiologi

Integrert masterprogram i havbruk 

Profesjonsstudium i fiskehelse- akvamedisin

Bachelorprogram i bioinformatikk

Bachelorprogram i datateknologi

Bachelorprogram i datasikkerhet

Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi

Integrert master i data science  (siv.ing)

studieveileder@ii.uib.no

Bachelorprogram i datateknologi

Bachelorprogram i datasikkerhet

Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi

studieveileder@ii.uib.no

Bachelorprogram i fysikk

studie.fysikk@uib.noBachelorprogram i fysikk

Bachelorprogram i geovitenskap

(geologi og geofysikk)

studieveileder@geo.uib.noSend epost for booking av studieveiledning

Bachelorprogram i kjemi

studieveileder@kj.uib.noBachelorprogram i kjemi

Bachelorprogram i klima-, atmosfære- og havfysikk

studieveileder@gfi.uib.noBachelorprogram i klima-, atmosfære- og havfysikk

Bachelorprogram i nanoteknologi

studieveileder@nano.uib.noBachelorprogram i nanoteknologi

Bachelorprogram i matematikk

Bachelorprogram i anvendt matematikk (tidl. matematikk for industri og teknologi)

Bachelorprogram i statistikk og data science

(tidl. statistikk)

Integrert master i aktuarfag og dataanalyse

(tidl. aktuarfag)

studieveileder@math.uib.no

Bachelorprogram i matematikk

Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi

Bachelorprogram i statistikk

Integrert master i aktuarfag

Integrert master i energi (siv.ing)

energi-siving@uib.noIntegrert master i energi (Siv.ing)

Integrert masterprogram i havteknologi (siv.ing)

studie.htek@uib.noSend e-post for booking av studieveiledning

Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (siv.ing)

studie.mtek@uib.noIntegrert masterprogram i medisinsk teknologi (Siv.ing)

Lektor i naturvitenskap og matematikk

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)- realfag

lektor.realfag@uib.no

Lektor i naturvitenskap og matematikk

Praktisk pedagogisk utdanning (PPU)

Studieprogram (master 2-årig)E-postBooking av studieveiledning
Masterprogram i meteorologi og oseanografistudieveileder@gfi.uib.noMasterprogram i meteorologi og oseanografi
Masterprogram i energi energimaster@gfi.uib.noMasterprogram i energi
Masterprogram i biologistudie@bio.uib.noMasterprogram i biologi
Masterprogram i energi- og prosessteknologistudie.ptek@uib.noSend e-post for booking av studieveiledning
Felles masterprogram i programutviklingstudieveileder@ii.uib.noSend e-post for booking av studieveiledning
Masterprogram i fysikkstudie.fysikk@uib.noSend e-post for booking av studieveiledning
Master i geovitenskapStudierettleiar@geo.uib.noSend e-post for booking av studieveiledning
Master i informatikkstudieveileder@ii.uib.noSend e-post for booking av studieveiledning
Masterprogram i kjemistudieveileder@kj.uib.noMasterprogram i kjemi
Masterprogram i matematikkstudieveileder@math.uib.noMasterprogram i matematikk
Masterprogram i molekyærbiologistudie@bio.uib.noMasterprogram i molekyærbiologi
Masterprogram i nanoteknologistudieveileder@nano.uib.noMasterprogram i nanoteknologi
Masterprogram i reservoar og geoenergiStudierettleiar@geo.uib.noSend e-post for booking av studieveiledning
Masterprogram i statistikkstudieveileder@math.uib.noMasterprogram i statistikk