Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Godkjenning av tidligere utdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet

Innpassing er en faglig vurdering av din tidligere utdanning, og du kan få fritak for et eller flere emner i studieprogrammet du er tatt opp til. Innpassingen gjøres programspesifikt. Dersom du skifter studieprogram må du derfor søke om ny innpassing selv om studieprogrammene inneholder flere av de samme emnene. Som regel bør utdanningen du ønsker å innpasse ikke ligge for mange år tilbake i tid. Det er derfor en del av den faglige vurderingen, om utdanningen tilsvarer dagens krav og kunnskap.

Søknad om innpassing/endelig godkjenning

Har du:

• tidligere utdanning fra annen utdanningsinstitusjon og lurer på om hele eller deler av denne utdanningen kan innpasses i ditt gradsstudium?
• vært på utveksling og skal søke om endelig godkjenning av delstudiet i utlandet (les mer informasjon her)?

    Fyll ut skjema nedenfor og last opp kopi av karakterutskrift/vitnemål og emnebeskrivelse/studiebeskrivelse for det du har tatt direkte i søknadsskjemaet.

For at resultatet av søknaden skal bli endelig registrert må du forevise original karakterutskrift i Infosenteret for realfagsstudenter eller sende det til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Post- og besøksadresse finner du her.

Har du vært på utveksling og universitetet sender karakterutksriften direkte til UiB trenger du ikke levere original selv.

Søkere som ønsker å innpasse ekstern norsk utdanning kan velge å godkjenne innhenting av eksterne resultater på Studentweb i stedet for å levere original karakterutskrift. Du finner spørsmål om dette under Min profil - Samtykke - Eksamensresultater fra andre institusjoner.

Registrering av Exphil

Dersom du har Exphil fra en annen institusjon enn UiB kan du få denne registrert som en del av graden din. Dersom du har en tidligere oppnådd grad (norsk eller utenlandsk) kan du få fritak for kravet om Exphil i graden.

Du trenger ikke å søke om innpassing av Exphil. Dersom du har Exphil fra en annen norsk institusjon kan du sende en epost til studie.matnat@uib.no om at du ønsker emnet registrert i graden din. Ta kontakt med din studieveileder så raskt som mulig dersom du ønsker veiledning om hvilket annet emne du evt kan ta.

Dersom du søker om fritak for Exphil på grunnlag av en tidligere grad (norsk eller utenlandsk) der Exphil ikke inngår i graden, ta kontakt med studie.matnat@uib.no eller kom innom Infosenteret for Realfagsstudenter for å få hjelp til dette.

Vurdering av opptaksgrunnlag til Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU)

• Har du tanker om å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og ønsker en vurdering av opptaksgrunnlag?

    Informasjon om søknadsprosedyre, fagområder som tilbys samt søknad om vurdering av opptaksgrunnlag finner du her.
MN-fakultetet sin anbefalte emnekombinasjon i de ulike undervisningsfagene finner du her.

Emner fra andre fakultet

• Har du tidligere tatt emner ved UiB og lurer på hvilke og hvor mange av disse du kan ta med inn i din grad ved MN-fakultetet?

    Da trenger du ikke å søke om innpassing. Ta kontakt med studieveileder så raskt som mulig for å få en vurdering av dette og hjelp til å tilpasse utdanningsplanen din.

Innpassing når du har en grad fra før

Har du en grad på samme nivå fra før når du søker om innpassing vil det bli behandlet som en søknad om tildeling av ny grad på samme nivå. Du kan lese mer om reglene for dette her.