Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Utveksling

Utveksling ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det er mange gode grunner til å reise på utveksling i løpet av studiet ditt. Du kan studere fag du ikke kan studere i Norge, du kan bli kjent med en ny kultur, få nye venner fra hele verden, lære nye språk og få erfaring som kan komme godt med på senere jobbintervju.

Hovedinnhold

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet oppfordrer alle studenter til å vurdere et utvekslingsopphold i løpet av studiet sitt og alle bachelorprogram ved fakultetet gir mulighet til å reise ut i ett eller to semestre. 

UiB har to søknadsrunder for utveksling hvert år:

 • Søknadsfristen 1. februar gjelder om du planlegger å reise på utveksling i påfølgende høstsemester (+ ev. vårsemester).
 • Søknadsfristen 25. august gjelder om du planlegger å reise på utveksling i påfølgende vårsemester.

UNIS

Et alternativ til utveksling er opphold ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). For studenter på biologi, geologi, geofysikk, fysikk og teknologi kan et opphold på UNIS være aktuelt. For mer informasjon om UNIS og søknadsprosessen se her

Slik reiser du på utveksling

For å reise på utveksling må du søke til UiB gjennom søknadsweb. All informasjon om hvordan du søker deg til utveksling og hva du må tenke på før du søker finner du her.

I forbindelse med søknad om utveksling anbefaler Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet sterkt at du også kontakter din studiekonsultent før du søker om å reise på utveksling. Studiekonsultenten kan hjelpe deg med å finne avtaler som er tilpasset ditt studieprogram og i tillegg gi informasjon om hvilke emner som er anbefalt for de ulike utvekslingsavtalene som tilhører ditt institutt. 

 • Generelle spørsmål knyttet til utveksingsopphold kan rettes til Infosenteret for Realfagstudenter, studie.matnat@uib.no.
 • Spørsmål om søknadsprosedyrer og søknadsweb eller utvekslingsavtaler tilknyttet Universitetet i Bergen kan rettes til Internasjonalt Senter, utveksling@uib.no.

Hvor kan du dra?

Som UiB-student på et bachelor- eller masterprogram kan du reise ut på en av UiB sine sentrale avtaler eller på en av avtalene fakultetet ditt har.

Universitetene du kan reise på utveksling til er valgt ut på bakgrunn av etablert kontakt mellom fagmiljø, eller på grunn av særs gode faglige kvaliteter og tilpassing til studieprogrammer ved UiB. Derfor vil du som student ha en stor grad av sikkerhet i at det faglige utbyttet skal være tilpasset studier her hjemme.

Informasjon om valg av universitet

Utvekslingsavtaler

Utvekslingsavtaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet finner du under Utvekslingsavtaler ved UiB.

Som student ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet kan du søke deg til utveksling på avtaler som ligger under fakultetet eller avtaler som ligger under Universitetet i Bergen. Merk at utvekslingsavtaler under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet tilhører ulike institutt. Du må selv undersøke om du kan reise på avtaler som tilhører andre institutt enn ditt eget. 

Man reiser på ulike avtaler under ett utvekslingsopphold. Dette gjelder følgende avtaler/program

 • Utveksling i Norden: Nordplus og Nordlys
 • Utveksling i Europa: Erasmus-programmet
 • Utveksling utenfor Europa: bilaterale avtaler (med noen få unntak)
 • Nettverksavtaler (utenom Nordplus og Nordlys): Australean European Network og Mid-America Universities International
 • Sommerkurs:
  Sommerkurs som tilbys ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet oppdateres kontinuerlig og legges ut på egen nettside: Sommerkurs ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Sommerkurs som tilbys kan variere fra år til år og er avhengig av hvilken kurs våre samarbeidspartnere tilbyr.
  I tillegg kan man reise på sommerkurs gjennom Utrecht-nettverket og Nordic Centre i India og Kina. Merk! Disse kursene søker man ikke på gjennom Søknadsweb. For mer informasjon om søknadsprosedyrer, kontakt Internasjonalt Senter utveksling@uib.no

Veiledning om utveksling ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Du finner informasjon om utveksling på de sentrale nettsidene til UiB. Har du flere spørsmål hjelper vi deg gjerne videre i Infosenteret ved MN-fakultetet. Vi kan fortelle deg mer om de ulike fagtilbudene, universitetene og hvordan et utenlandsopphold vil passe inn i akkurat din utdanningsplan.

Trenger du en veiledningstime med studiekonsulenten for programmet ditt, kan du gå innom Infosenteret og bestille en time i skranken eller sende en e-post direkte til studieveileder for ditt institutt.

Kontaktinformasjon til studieprogram   

* Ikke alle masterprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har lagt opp til utvekslingsopphold i løpet av studiet. Kontakt din studiekonsultent for å høre om utvekslingsmuligheter på ditt masterprogram.  

Sikkerhet

Husk alltid på din egen og andres sikkerhet. Sjekk ut UiB's sikresiden.no for gode råd og hvilke tiltak man kan utføre som forebyggende arbeid og hva man gjør når noe skjer.

Tegn egen reiseforsikring før studieoppholdet i utlandet. Studenter er ikke forsikret gjennom UiB. Dersom du reiser i EU/EØS og Sveits, må du ha Europeisk helsetrygdekort

VIKTIG! Registrer også nærmeste pårørende i studentweb før avreise. 

Forhåndsgodkjenning

Utvekslingsoppholdet er en del av graden din. Du som skal reise på utveksling må søke om forhåndsgodkjenning av delstudiet før du reiser og endelig godkjenning når du har fått resultatene fra det utenlandske universitetet.

Før oppholdet - Forhåndsgodkjenning 

Forhåndsgodkjenningen gir deg en garanti for at det du studerer i utlandet kan inngå i den norske graden din. Det gir deg og en vurdering av hvor mange studiepoeng fagene du har valgt svarer til - optimalt 30 ECTS/studiepoeng. Lånekassen krever at du har forhåndsgodkjenning for 30 ECTS/studiepoeng per semester du skal være ute før du reiser.

 • Learning Agreement:
  • Alle som reiser ut på ERASMUS-avtaler skal fylle ut Online Learning Agreement i tillegg til forhåndsgodkjenning. Informasjon om Online Learning Agreement blir sendt på epost til de det gjelder fra Internasjonalt Senter ved UiB.

Forhåndsgodkjenning - utveksling utenfor Europa

Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet skal fylles ut og sendes inn til fakultetet i god tid før du reiser. Forhåndsgodkjenningen blir sendt til ditt institutt for behandling før du reiser ut. Dette er for å kvalitetssikre faglig innhold i emner ved vertsuniversitetet som kan inngå i din grad ved UiB, i tillegg til finansiering gjennom Lånekassen til utvekslingsoppholdet.

Vedlagt søknaden må det være:

 • Emneomtaler for hvert kurs, som skildrer faglig innhald og hvor mange credits ECTS (studiepoeng) det gir.
 • Opplysinger som viser at studiet svarer til et fulltidsstudium på universitetsnivå, eventuelt hvor stor del av et fulltidsstudium det svarer til.
 • Søkere som reiser på utveksling på bilaterale avtaler utenfor Europa skal ikke fylle ut en Online Learning Agreement. 

Om dokumentasjonen er god nok kan forhåndsgodkjenningen spesifisere om emnet du tar i utlandet kan erstatte ett eller flere emner i din utdanningsplan ved UiB, eller om emnet må gå inn i graden som frie studiepoeng/valgemner.

Du har selv ansvar for finne den nødvendige informasjonen instituttet/fakultetet trenger for å kunne behandle søknaden.

Godkjenning av utvekslingsstudiet (etter utvekslingsoppholdet)

Utvekslingsoppholdet er en del av graden din. Du som skal reise på utveksling må søke om forhåndsgodkjenning av delstudiet før du reiser og endelig godkjenning når du har fått resultatene fra det utenlandske universitetet.

Endelig godkjenning av delstudiet

Etter utdanningsoppholdet må du søke om endelig godkjenning av delstudiet for å få emner du har tatt inn i utdanningsplanen din.

For at søknaden skal bli behandlet må følgende dokument legges ved:

 • Karakterutskrift (kopi) fra eksternt lærested
 • Emnebeskrivelser for ikke-forhåndsgodkjente emner

For å bevise gyldigheten av den tidligere utdanningen din må du legge fram original karakterutskrift i Infosenteret for Realfagsstudenter. Dersom karakterutskriften fra utveksling har vært sendt direkte til UiB trenger du ikke komme til infosenteret. 

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) utgjør en viktig ressurs for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet når det gjelder feltbasert undervisning. Med sin unike geografiske plassering, har UNIS et fortrinn ved å bruke naturen som laboratorium, arena for observasjoner og innsamling og analyse av data. 

Alle emnene som tilbys ved UNIS er godkjent ved UiB, og kan inngå i en eventuell grad ved UiB. Enkelte studieprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har også tilrettelagt studieplan for et UNIS opphold. Siden fagområdene som blir undervist på UNIS omfatter arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk, arktisk fysikk og arktisk teknologi, vil det være studieprogram relatert til disse fagområdene som har tilrettelagte studieplaner. Ta gjerne kontakt med din studiekonsulent på ditt studieprogram for å få informasjon om kursene du ønsker å ta ved UNIS vil kunne erstatte emner ved UiB eller gi studiepoengsreduksjon. 

Mer informasjon om studieopphold på Svalbard ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 

På UNIS sin hjemmeside får du en oversikt over emnene som tilbys. 

UNIS har 3 søknadsfrister gjennom året:

 • 15. april for høstsemesteret
 • 15. oktober for vårsemesteret
 • 15. februar for sommerkurs

Opptak til UNIS søker man online via UNIS sine nettsider www.unis.no.

Internasjonal uke

Hvert år i Januar holder UiB en Internasjonal uke der studenter har mulighet til å få med seg masse informasjon og inspirasjon om hvor og hvordan reise på utveksling i sitt studie. Hvert fakultet ved UiB har i denne uken sin egen Internasjonale dag, hvor det er hovedfokus på utveksling for studenter ved fakultetet. Du finner informasjon om den Internasjonale dagen ved MatNat her.