Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Studier på Svalbard

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) utgjør en viktig ressurs for MN-fakultetet når det gjelder feltbasert undervisning. Med sin unike geografiske plassering, har UNIS et fortrinn ved å bruke naturen som laboratorium, arena for observasjoner og innsamling og analyse av data.

Alle emnene som tilbys ved UNIS er godkjent ved UiB, og kan inngå i en evt grad ved UiB. På UNIS sin hjemmeside får du en oversikt over emnene som tilbys.

 
Hvert enkelt fagområde på UNIS har egne opptakskrav:

Arktisk Biologi:        60 SP realfag (derav 30 SP biologi)
Arktisk Geologi:       60 SP realfag (derav 30 SP geofag)
Arktisk Geofysikk:    60 SP (matematikk/geofysikk/fysikk)
Arktisk Teknologi:    60 SP (matematikk/fysikk/mekanikk/kjemi)

 

Tilrettelagte studieplaner

Enkelte studieprogram ved MN-fakultetet har tilrettelagt studieplan for et UNIS opphold. Se vedlegg nedenfor. Siden fagområdene som blir undervist på UNIS omfatter arktisk biologi, geologi, geofysikk og teknologi, vil det være studieprogram relatert til disse fagområdene som har tilrettelagte studieplaner. Ta gjerne kontakt med studieveileder på ditt studieprogram for å vite om kursene du ønsker å ta ved UNIS vil kunne erstatte emner ved UiB eller gi studiepoengsreduksjon.