Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Studier på Svalbard

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) gir en mulighet til å få unik feltbasert undervisning og dette utgjør en viktig ressurs for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Med sin unike geografiske plassering, har UNIS et fortrinn ved å bruke naturen som laboratorium, arena for observasjoner og innsamling og analyse av data.

The University Centre in Svalbard (UNIS)
Foto/ill.:
The University Centre in Svalbard (UNIS)

Hovedinnhold

Kunne du tenkt deg å tilbringe et semester på norges nordligste og mest eksotiske universitet, nemlig Universitetssenteret på Svalbard? Her vil du møte et spennende og stort internasjonalt faglig miljø innen arktisk forskning og all undervisning ved UNIS er feltbasert. 

www.unis.no

Hvem kan studere ved UNIS?

Et opphold på Universitetssenteret på Svalbard forutsetter at du som student ved UiB har forkunnskaper innenfor visse fagområder som kan kvalifisere til opptak til emner som tilbys ved UNIS. Siden fagområdene som blir undervist på UNIS omfatter arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk og arktisk fysikk og teknologi, vil det være studieprogram relatert til disse fagområdene som har tilrettelagte studieplaner. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet anbefaler at studenter som ønsker et opphold ved UNIS kontakter sin studiekonsulent ved sitt institutt for å få informasjon om hvilke emner ved UNIS som er anbefalt i ditt studieprogram og om disse kan inngå i din studieplan.

Kurs ved UNIS

Som student ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har du mulighet til å ta kurs innenfor ulike fagfelt hos UNIS. Alle emner som tilbys hos UNIS er godkjent ved UIB og kan inngå som en del av din grad. 

Fagområder og opptakskrav

For å få opptak til emner ved UNIS er det krav om 60 SP avlagt kompetanse innen realfag. For de ulike fagområdene er det noe ulikt hva som kreves for å kvalifiseres til opptak:

Arktisk biologi60 SP realfag, herav 30 SP biologi
Arktisk geologi60 SP realfag, herav 30 SP geologi/geofysikk
Arktisk geofysikk60 SP matematikk/geofysikk/fysikk/kjemi/mekanikk
Arktisk teknologi60 SP matematikk/fysikk/mekanikk/kjemi

I opptaket til UNIS vil de 60 SP med best karakter tas med i vurdering, for å gi søkeren høyest mulig karaktersnitt.

Emne-nivå

På Universitetssenteret på Svalbard undervises det i emner både på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

200-nivåBachelor
300-nivåMaster 
800-nivåPh.D

 

Hvordan søke opptak

For opptak til emner ved UNIS søker man gjennom et online søknadsskjema på UNIS sine egne nettsider.

Det er 3 søknadsfrister gjennom året, disse er:

  • 15. april - for høstsemesteret
  • 15. oktober - for vårsemesteret
  • 15. februar - for sommerkurs

Man søker direkte til UNIS og trenger ikke legge inn søknad hos UiB, men det anbefales sterkt at man informerer studiekonsulent ved ditt institutt om at du søker opptak til UNIS. Studenten må i søknaden til UNIS vise til at man har en aktiv studierett hos UiB i semesteret man søker opptak for. Dette kan bekreftes ved å legge ved skjermbilde fra Studentweb som viser studierett for kommende semester. Er du forsinket i studieløpet ditt må du legge ved en bekreftelse i søknaden om forlenget studierett hos UiB i semesteret du søker opptak for. Kontakt din studiekonsulent eller Infosenteret for Realfag for å få en offisiell bekreftelse for dette. 

UiB har kvote-plasser ved enkelte emner hos UNIS, som tilsier at et visst antall studenter fra UiB er sikret plass på emner disse kvotene gjelder. For studenter på bachelornivå tildeler UNIS kvoteplassene til de kvalifiserte UiB studentene basert på karaktersnitt. I opptaket til UNIS vil de 60 SP med best karakter tas med i vurdering, for å gi søkeren høyest mulig karaktersnitt.

For studenter på master- og ph.d.-nivå er det være mulig å bli ført opp på nominasjonslister for hvert emne. Dersom man er oppført på en nominasjonsliste vil det overgå andre søkere fra UiB på samme emne og man er garantert plass. Nominasjonslistene er begrenset til kvoteplassene vi har for hvert emne. For studenter som ønsker/skal ta emner ved UNIS hvor det er en del av den planlagte masterplanen og spesialiseringen bes ta kontakt med studieveileder for sitt studieprogram for å komme på nominasjonsliste. Dersom man søker seg til emner på UNIS uten å ha blitt ført opp på nominasjonsliste blir man vurdert etter karakterer så fremt det er ledig plass på emnet.

Før avreise

Et opphold ved UNIS regnes ikke som et utvekslingsopphold, men som et eksternt opphold ved en annen utdanningsinstitusjon i Norge.

Semesterregistrering

Du er fortsatt registrert som student hos UiB i semesteret du tilbringer ved UNIS. Dette betyr at du betaler semesteravgift og semesterregistrerer deg ved UiB i semesteret du er på UNIS. Påmelding til emner ved UNIS gjøres også i studentweb på lik linje som ved emner som undervises ved UiB. 

Forsikring

Som student ved UNIS er det viktig at du selv sjekker at du har riktig type forsikring og at forsikringen din dekker opphold på Svalbard. Som student er du ikke forsikret gjennom UiB eller UNIS. 

Lånekassen

Du skal ikke søke til lånekassen om utveksling, da Svalbard er norsk. Ved opphold hos UNIS i høst/vår-semesteret søker man støtte hos lånekassen på lik linje som om man skulle vært på Mat-Nat campus i semesteret. Man får ikke reisestøtte av lånekassen for en tur/retur reise til Svalbard.

NB! Ved sommerkurs på UNIS kan man søke om tilleggsstipend fra Lånekassen, da disse kursene holdes utenom høst- og vårsemester. For å søke om tilleggsstipend for sommerkurs:

  • Vær tidlig ute! Lånekassen har ofte lang behandlingstid (8-12 uker)
  • Legg ved dokumentasjon på innvilget søknad/opphold ved UNIS
  • Legg ved egen søknad om hva du trenger støtte til (sommerkurs) og hvor lenge du behøver støtte (antall uker). 
  • En signert bekreftelse fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet/institutt hvor det står hvilket program du er student ved og at oppholdet på UNIS er godkjent som en del av din utdanningsplan, og at kurset kun kan tas som sommerkurs og er utenfor ordinært semester.

Praktisk Informasjon

Informasjon om studentlivet på UNIS er oppgitt på UNIS sine nettsider. Her finner man blant annet informasjon om ankomst, bolig og generelle utgifter man kan forvente ved et opphold på Svalbard.

Sikkerhet

Husk alltid på din egen og andres sikkerhet. Sjekk ut UiB's sikresiden.no for gode råd og hvilke tiltak man kan utføre som forebyggende arbeid og hva man gjør når noe skjer. Gjør deg også kjent med UNIS sine helse, sikkerhet og miljø forskrifter for ditt opphold på Svalbard.

Utstyr og bekledning

Det er ikke å legge skjul på at et opphold ved Universitetssenteret på Svalbard betyr at sommerklær og sandaler kan legges igjen hjemme. Her gjelder det å pakke varme, gode vinterklær (Ull er gull) da gjennomsnittstemperaturen på Svalbard i sommermånedene ligger på rundt 7 °C, mens den i vintermånedene ligger på rundt -14 °C. 

På Svalbard gjelder egne regler for skatt og moms på varer, og det er derav betydelig billigere å kjøpe sportsutstyr på Svalbard enn på fastlandet. Grunnet stor turisme og friluftsliv på Svalbard finnes det opptil flere sportsbutikker i Longyearbyen. 

UNIS Student Council tilbyr ellers veldig gode utlånsmuligheter, der det er mulig å låne utstyr til feltturer og generell utferd på Svalbard. I tillegg kan man låne utstyr til snøskuter (skuterdrakter, hjelm osv). 

 

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon eller har spørsmål om UNIS kan du kontakte:

Spørsmål relatert til ditt studieprogram ved UiB og opphold ved UNIS kan henvendes til: