Hjem

Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Hovedinnhold

Hywind Tampen preperation

Bergen Offshore Wind Centre (BOW) samler UiB sin satsning på havvind. Senteret har tre fokusområder:

Vindressurser, plassering av vindparker og drift av vindparker.

 

Nyhet
Kronprins Haakon besøker Bergen Offshore Wind Centre

Kronprins Haakon besøkte Bergen Offshore Wind Centre

Onsdag 7. februar klokken 11.00 ankom kortesjen med Kronprins Haakon Geofysisk institutt, hvor han vandret til Sydpolen sammen med Universitetsrektor Margareth Hagen. UiB fikk besøk av en særdeles engasjert Kronprins som ville lære mer om havvind, forskning og næringsvirksomhet knyttet til dette.

KRONIKK | HAVVIND
Flytende havvindmøller.

Det nye, men fjerne, energieventyret med havvind

Med dagens regulering er det svært tvilsomt om målene regjeringen har satt til 2040 kan oppnås, mener stipendiat Eirik Finserås.

HAVVIND | JUSS
Eirik Finserås

Havvindparker stjeler vind fra hverandre

Havvindparker kan begrense effekten til andre parker med 20 prosent så langt som 50 kilometer unna. Lovverket er tynt og må utvikles for å tilpasses storstilt havvindbygging i Nordsjøen og i andre havområder, mener stipendiat Eirik Finserås, ved Det juridiske fakultet.

HAVVIND
Fylkesvaraordfører i Vestland Natalia Golis åpnet årets konferanse

Havvind er ingen sprint, men et langsiktig prosjekt.

Vindforhold, bunnforhold og juridisk rammeverk var noen av temaene da den årlige havvindkonferansen Science Meets Industry ble avholdt i Universitetsaulaen.

HAVVIND | OW2040
Hywind Tampen

Aktører fra Sør- og Vestlandet samles for å etablere nytt havvindsenter

Offshore Wind 2040 (OW2040) kan bli et flunkende nytt Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) fra og med høsten 2024. Dersom Forskningsrådet innvilger søknaden, vil OW2040 kunne bli en verdensledende hub for utvikling av havvind.