Hjem

Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

varemerke med vindmølle

Bergen Offshore Wind Centre (BOW) samler UiB sin satsning på havvind. Senteret har tre fokusområder: vindressurser, plassering av vindparker og drift av vindparker.

Les mer:

Følg oss på Twitter!

 

 

 

Ledige stillinger
vindmøllelogo

Ledige stillinger i havvindenergi (førsteamanuensis og stipendiat)

Bergen Offshore Wind Centre (BOW) søker førsteamanuensis og stipendiat i havvindenergi. Søknadsfrist 31.01.2020. Se stillingsutlysningene her!

Vindkraft
Vindturbiner

Dette mener nordmenn om vindkraft på land og til havs

De under 30 er langt mer positive til vindkraft på land enn andre aldersgrupper, viser ny undersøkelse. Motstanden mot vindkraft på land er størst i områder med mest utbygging, som Sørlandet og Trøndelag. Havvind støttes av et stort flertall.

Forskning
vindturbiner til havs

Ustabil havvind kan bli til stabil energiforsyning

Vindturbiner på ulike steder i Nordsjøen kan bli en stabil kilde til energi om de blir koblet sammen. Er det vindstille et sted, er nemlig sjansen stor for at det blåser friskt et stykke unna.
Nyhet
Høypanel

Havrapport: Bruk havet for å redde klimaet

Verda treng klimakutt for å begrense den globale oppvarminga. Havet kan bidra med over 20 prosent av klimakutta, viser ein ny rapport. 

forskning
3D-seismikk

Kartlegger havbunnen for vindmøllefundamentering

Et nytt forskningsprosjekt ved Institutt for geovitenskap, med partnere fra Equinor og Bergen Offshore Wind Centre (BOW), skal kartlegge bunnforholdene i områder i Nordsjøen som er utpekt som egnet for havvindmøller. Målet er å utvikle en metode som gjør planleggingen av områder for havvind tryggere...