Hjem

Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Hovedinnhold

Introduksjonskurs til havvind

Bergen Offshore Wind Centre (BOW) samler UiB sin satsning på havvind. Senteret har tre fokusområder:

Vindressurser, plassering av vindparker og drift av vindparker.

Meld deg på Introduction course to offshore wind

ERC CONSOLIDATOR GRANT
Cristian Guillermo Gebhardt, Bergen Offshore Wind Centre

Vil utvikle banebrytende havvindteknologi med ERC-bevilgning

Med prestisjestipend fra ERC vil Cristian Guillermo Gebhardt løse sentrale problemstillinger innenfor havvindkraft med smarte algoritmer og rå computerkraft.

Medborgernotat
Haldningr til vindkraft på land

Hva mener folk om vindkraft på land og til havs? – en oppfølger

Verden har vært gjennom en koronaepidemi. Russland har invadert Ukraina i en krig som har drept titusenvis av soldater og sivile. Europa er blitt kastet ut i en energikrise med skyhøye priser på strøm og gass. Har omveltningene etter 2019 gjort noe med norske holdninger til vindkraft?

News
Portretter av Laundal, Gebhardt, Våge og Puy

Fire forskere tildelt ERC Consolidator Grant

Karl Magnus Laundal, Cristian Gebhardt, Kjetil Våge og Arnald Puy har fått finansiering til banebrytende forskningsprosjekter gjennom Det europeiske forskningsrådet ERC.

Høringsuttalelse om havvindområder
Havvindpark i Østersjøen

BOW har svart Olje- og energidepartementet om Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord

Bergen Offshore Wind Centre (BOW) påpeker mulige juridiske konflikter over plassering av vindparker, blant annet knyttet til vake-effekter. Dessuten må grunnforholdene utforskes nærmere før fundamentløsninger besluttes.

Forskning
Bilde av kvinne og to illustrasjoner av vinddata

Hvor bør de norske vindparkene ligge?

Å utnytte de norske havområdene til vindkraftproduksjon krever storskala kartlegging og økt kunnskap om vindressursene. UiB bruker nye data til å vise optimal plassering av turbinene.