Hjem

Bergen Offshore Wind Centre

Innhold

Bergen Offshore Wind Centre samler UiB sin satsning på havvind. Senteret har tre fokusområder: vindressurser, plassering av vindparker og drift av vindparker.

Les mer:

Følg oss på Twitter!

Meld deg på havvindkonferansen Science Meets Industry i Bergen 12. september 2019!

Akademiaavtalen
profilbilder prosjektledere

Støtte til flere havvindsøknader gjennom Akademiaavtalen

Tildelinger fra Akademiaavtalen mellom UiB og Equinor ble offentliggjort 28.06.2019. Fire forskningsprosjekter på havvind fikk støtte. I tillegg ble BOW tildelt to professor II-stillinger.

Tilknyttede Personer
logo BOW

Tilknyttede personer

Havvind er et tverrfaglig felt. Her finner du en liste over personer som er knyttet til Bergen Offshore Wind Centre gjennom sin stilling og personer som jobber med havvind i sin forskning.

Nyhet
Instituttleder ved Geofysisk institutt Nils Gunnar Kvamstø ønsker velkommen

Ser fremover i nye lokaler

Bergen Offshore Wind Centre (BOW) har flyttet inn i nye lokaler i Allégaten 55. 7. juni 2019 ble lokalene åpnet av viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsninger, Robert Bjerknes.

Konferanse
sep 12

Havvindkonferansen Science Meets Industry

Velkommen til havvindkonferansen Science Meets Industry Bergen 2019! Se programmet!

Nyhet
Hywind demo outside Karmøy

Slik skal vindkrafta verta meir effektiv

Flytande vindturbinar har eit enormt potensiale. Astrid Nybø arbeider for at ein kan produsere mest mogeleg energi frå desse.