Hjem

Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Hovedinnhold

Offshore H2 produksjon og kabel til land
Bilde av en hydrogentank

Optimal utnyttelse av energi fra havvind

Sørlige Nordsjø II er et område som OED har åpnet for havvindutbygging. Området ligger langt fra land. En mulighet kan være produksjon av hydrogen ved elektrolyse.

Aktuelt
Illustration of tipping and tripping points

Et vippepunkt for havvind og sameksistens med marine landskap?

Håvard Haarstad og Dorothy J. Dankel drøfter potensielle vippe- og snublepunkter ved havvind.

Blogginnlegg
Countries under EFTA's Surveillance Authority (ESA)

EFTA-blog: Det norske havvindparadokset

Blogginnlegg fra førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui og masterstudent Kristoffer Østrem som tar for seg paradokser i det norske lisensieringssystemet for havvind
Forskning
havvindpark

Havvindindustrien brukar for enkle vindmodellar

Energiselskapa brukar altfor enkle modellar når dei planlegg vindparkar til havs, viser ny forsking. Det kan gje overraskingar i form av lågare produksjon og større turbinslitasje enn forventa.
Forskning
vindturbiner til havs

Ustabil havvind kan bli til stabil energiforsyning

Vindturbiner på ulike steder i Nordsjøen kan bli en stabil kilde til energi om de blir koblet sammen. Er det vindstille et sted, er nemlig sjansen stor for at det blåser friskt et stykke unna.