Hjem

Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Hovedinnhold

Bilde av havvindturbin

Bergen Offshore Wind Centre (BOW) samler UiB sin satsning på havvind. Senteret har tre fokusområder:

Vindressurser, plassering av vindparker og drift av vindparker.

Les mer:

Følg oss på Twitter!

 

 

Industrisamarbeid
To menn foran inngangen til Geofysisk institutt

Eviny gir 300 000 kroner til havvindforskning ved UiB

Eviny og Universitetet i Bergen (UiB) har inngått en samarbeidsavtale om forskning på havvind. Avtalen gjelder i første omgang for ett år, men kan bli forlenget.

Samarbeid
 Morten Magnussen, prosjektdirektør i NorSea Group, Kristin Guldbrandsen Frøysa, energidirektør ved UiB, Jan Helsen, professor ved Universitetet i Brussel, Wim De Waele, professor ved Universitetet i Gent og Tor Henning Hemmingsen,

BOW partner i belgisk-norsk havvindavtale

Et nytt langsiktig samarbeid er etablert mellom industripartnere og universiteter i Belgia og Norge. Sentral på norsk side er BOW ved UiB.

Maringeologisk toktrapport
en gruppe mennensker på et skip

Gode nok bunnforhold til å forankre havvindturbiner?

Geologer dro på tokt til Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II i juni 2022 for å samle data som skal brukes til å kartlegge bunnforholdene for forankring av havvindturbiner. Les om hva de fant.

Trollvind - kommentar
skjematisk fremstilling av havvindprosess

Kommentar om Equinors planlagte havvindprosjekt Trollvind

Finn Gunnar Nielsen, Kristin Guldbrandsen Frøysa, Sigrid Eskeland Schütz og Ignacio Herrera Anchustegui skriver om Equinor sitt planlagte prosjekt om en havvindpark utenfor Bergen som vil kunne forsyne Troll- og Osebergfeltene, samt prosessanlegget på Kollsnes, med strøm.