Hjem

Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Hovedinnhold

Nyhet
Bilde av Finn Gunnar Nielsen som åpner Science Meets Industry

Havvindkonferansen Science Meets Industry

10.november arrangerte Bergen Offshore Wind Centre (BOW), GCE Ocean Technology og NORCE Havvindkonferansen Science Meets Industry i Aulaen ved Universitetet i Bergen. Dette var en arena for å dele erfaringer og kunnskap og for å skape nettverk på tvers av industrien og akademia.

Rapport
Bilde av montering av vindturbin

Offshore dekommisjonering

BOWs Ignacio Herrera Anchustegui har bidratt i en rapport om offshore dekommisjonering

Offshore H2 produksjon og kabel til land
Bilde av en hydrogentank

Optimal utnyttelse av energi fra havvind

Sørlige Nordsjø II er et område som OED har åpnet for havvindutbygging. Området ligger langt fra land. En mulighet kan være produksjon av hydrogen ved elektrolyse.

Aktuelt
Illustration of tipping and tripping points

Et vippepunkt for havvind og sameksistens med marine landskap?

Håvard Haarstad og Dorothy J. Dankel drøfter potensielle vippe- og snublepunkter ved havvind.

Forskning
havvindpark

Havvindindustrien brukar for enkle vindmodellar

Energiselskapa brukar altfor enkle modellar når dei planlegg vindparkar til havs, viser ny forsking. Det kan gje overraskingar i form av lågare produksjon og større turbinslitasje enn forventa.