Hjem

Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Blogginnlegg
vindturbiner til havs

EFTA-blog: Det norske havvindparadokset

Blogginnlegg fra førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui og masterstudent Kristoffer Østrem som tar for seg paradokser i det norske lisensieringssystemet for havvind
Konferanse
plakat med vindmøller til havs
sep 29

Havvindkonferansen Science Meets Industry

Velkommen til havvindkonferansen Science Meets Industry 2020 i Bergen 29. september 2020!

Forskning
vindturbiner til havs

Havvindindustrien brukar for enkle vindmodellar

Energiselskapa brukar altfor enkle modellar når dei planlegg vindparkar til havs, viser ny forsking. Det kan gje overraskingar i form av lågare produksjon og større turbinslitasje enn forventa.
Vindkraft
Vindturbiner

Dette mener nordmenn om vindkraft på land og til havs

De under 30 er langt mer positive til vindkraft på land enn andre aldersgrupper, viser ny undersøkelse. Motstanden mot vindkraft på land er størst i områder med mest utbygging, som Sørlandet og Trøndelag. Havvind støttes av et stort flertall.

Forskning
vindturbiner til havs

Ustabil havvind kan bli til stabil energiforsyning

Vindturbiner på ulike steder i Nordsjøen kan bli en stabil kilde til energi om de blir koblet sammen. Er det vindstille et sted, er nemlig sjansen stor for at det blåser friskt et stykke unna.