Hjem

Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Hovedinnhold

FAKTASIDE: AREALBRUK
vindturbiner til havs

Arealbehov for havvind

Hvor stort areal trenger vi for havvind for å dekke hele det norske elektrisitetsbehovet?

Blogginnlegg
Countries under EFTA's Surveillance Authority (ESA)

EFTA-blog: Det norske havvindparadokset

Blogginnlegg fra førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui og masterstudent Kristoffer Østrem som tar for seg paradokser i det norske lisensieringssystemet for havvind
Forskning
havvindpark

Havvindindustrien brukar for enkle vindmodellar

Energiselskapa brukar altfor enkle modellar når dei planlegg vindparkar til havs, viser ny forsking. Det kan gje overraskingar i form av lågare produksjon og større turbinslitasje enn forventa.
Forskning
vindturbiner til havs

Ustabil havvind kan bli til stabil energiforsyning

Vindturbiner på ulike steder i Nordsjøen kan bli en stabil kilde til energi om de blir koblet sammen. Er det vindstille et sted, er nemlig sjansen stor for at det blåser friskt et stykke unna.