Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)
Kontakt

Kontakt Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

BOW - visiting Hywind Tampen 04.07.2022
Foto/ill.:
BOW visiting Equinor, Wergeland Group and the Hywind Tampen project in Gulen in Vestland county! Foto/ill. Gry E. Parker, UiB

Hovedinnhold

Generelle henvendelser

Ønsker du å komme i kontakt med Bergen Offshore Wind Centre (BOW)?

Ta da direkte kontakt med Gry E. Parker:
Epost: gry.parker@uib.no og bow@uib.no

Mediehenvendelser

Henvendelser fra media rettes direkte til forskeren du ønsker kontakt med. 

Er du usikker på hvem du skal snakke med? Ta kontakt på bow@uib.no

Spørsmål om bestemte prosjekt rettes til kontaktperson for prosjektet.

Hvem svarer på hva?

Fakta om vindkraft/kostnad for vindkraftutbygging/vindkraft på land vs. vindkraft til havs

Emeritus Finn Gunnar Nielsen, finn.nielsen@uib.no, 55 58 26 44/992 42 457

Juridiske spørsmål knyttet til vindparker til havs

Vindressurser og meteorologiske forhold

Erosjon og slitasje på vindturbiner

Havvind og bølger

Vurdering av marine grunnforhold for flytende og bunnfaste vindturbiner til havs

UiBs satsning på klima og energiomstilling

Energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa, kristin.froysa@uib.no, 55 58 31 75/480 22 045

Klima og energiomstilling