Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)
Prosjekter

Prosjektoversikt - Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Her finner du en oversikt over prosjekter på havvind ved Bergen Offshore Wind Centre (BOW), Universitetet i Bergen

Neste
måleutstyr for vind med jorder og hus i bakgrunnen
Foto/ill.:
OBLO instrumentation Kirstin Frøysa/UiB
1/2
Illustrasjon av HIPERWIND prosjektet
Foto/ill.:
Mostafa Bakhoday Paskyabi
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

Aktive prosjekter (liste)

Beskrivelse av hvert prosjekt finner du på de engelske sidene.

 • 4SWIND: Advancing seismic sea-bed survey techniques and optimal site-selection for offshore wind farms  
 • CONWIND: Research on smart operation control technologies for offshore windfarms (ledet av NORCE)
 • Data-Driven Methodologies in Offshore Wind Energy
 • Designing a Refined Legal Framework for Legitimate Offshore Wind in the North Sea Basin (DeWindSea)
 • Effects of floating wind farms on the marine ecosystem, with a focus on pelagic fish (WindSYS)
 • Estimation and Prevention of Erosion on Offshore Wind Turbine Blades
 • Governing Offshore Wind: Legal Challenges, Market Opportunities and Policy Perspectives (GOV-WIND)
 • HIPERWIND: HIghly advanced Probabilistic design and enhanced Reliability methods for high-value, cost-efficient WIND
 • ImpactWind Sørvest (led by NORCE)
 • Kompetanseløft for utsatte industriklynger - utvikling av to EVU-kurs i havvind
 • Kunnskapsinnhenting for sameksistens mellom fiskeri -og havvindsnæring (ledet av Havforskningsinstituttet)
 • Large Eddy Simulation Modelling of Offshore Wind Farms Under the Influence of Varying Atmospheric Stability and Sea-State Conditions
 • Large Offshore Wind Turbines (LOWT): Structured design accounting for non-neutral wind conditions
  • Prosjektperiode: Desember 2021 - Juni 2025
  • Kontaktperson: Joachim Reuder
 • LIKE  (Lidar Knowledge Europe)​​​​​​​
 • Maringeologisk grunnundersøkelse for havvinds-installasjoner

Avsluttede prosjekter