Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Godkjenning av tidligere utdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet

Main content

Godkjenning eller innpassing er en faglig vurdering av din tidligere høyere utdanning, og du kan få fritak for et eller flere emner i studieprogrammet du er tatt opp til. Det betyr at en søknad om innpassing av emner først kan bli vurdert etter at du har fått studieplass og er begynt på studiet. 

Innpassingen gjøres programspesifikt. Dersom du skifter studieprogram må du derfor søke om ny innpassing selv om studieprogrammene inneholder flere av de samme emnene. Som regel bør utdanningen du ønsker å innpasse ikke ligge for mange år tilbake i tid. Det er derfor en del av den faglige vurderingen, om utdanningen tilsvarer dagens krav og kunnskap.

Søknad om innpassing/godkjenning av tidligere utdanning

Har du tidligere utdanning fra annen utdanningsinstitusjon og lurer på om hele eller deler av denne utdanningen kan innpasses i ditt gradsstudium ved UiB?

Vær oppmerksom på at du må være aktiv student på et av våre studieprogram for å kunne søke om innpassing.

Du finner søknadsskjema på UiBs studentsider om godkjenning av utdanning.

Dokumentasjonskrav

Husk å legge ved lenke til eller pdf med emnebeskrivelser hvis du skal søke om godkjenning av obligatoriske emner/emner i spesialiseringen.

Utdanning fra norske læresteder: Har du tatt utdanning i Norge og ved en institusjon som har resultatutveksling (gjelder de fleste norske universiteter og høyskoler, bortsett fra BI) så trenger du ikke å laste opp karakterutskrift. Les mer om resultatutveksling på lenken hvis du er usikker.

Utdanning fra internasjonale læresteder: Last opp karakterutskrift og emnebeskrivelser fra det eksterne lærestedet. Det kan hende at vi ber deg om å vise original karakterutskrift. Vi vil i så fall kontakte deg og be deg om å vise frem originale dokumenter i Infosenteret for realfagsstudenter eller sende det til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Saksbehandling

Behandlingen av søknaden kan ta opptil seks uker.

Når saken er ferdig behandlet vil utdanningsplanen din i Studentweb bli oppdatert med studiepoengene du har fått godkjent. Du vil også få et eget vedtaksbrev.

Merk at karakterer fra andre institusjoner ikke vil komme på verken karakterutskrift eller vitnemål fra UiB. På vitnemålet vil det likevel vise hvilke emner og hvor mange studiepoeng du har avlagt ved andre institusjoner.

Registrering av Exphil

Dersom du har Exphil fra en annen institusjon enn UiB kan du få denne registrert som en del av graden din. Du kan sende en epost til studie.matnat@uib.no om at du ønsker emnet registrert i graden din.

Vurdering av opptaksgrunnlag til Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU)

Informasjon om søknadsprosedyre, fagområder som tilbys, samt søknad om vurdering av opptaksgrunnlag finner du her.
MN-fakultetet sin anbefalte emnekombinasjon i de ulike undervisningsfagene finner du her.

Emner fra andre fakultet ved UiB

  • Har du tidligere tatt emner ved UiB og lurer på hvilke og hvor mange av disse du kan ta med inn i din grad ved MN-fakultetet?

Da trenger du ikke å søke om innpassing. Ta kontakt med din studieveileder så raskt som mulig for å få en vurdering og hjelp til å flytte på emner og tilpasse utdanningsplanen din.

Innpassing når du har en grad fra før

Har du en grad på samme nivå fra før når du søker om innpassing vil det bli behandlet som en søknad om tildeling av ny grad på samme nivå. Du kan lese mer om reglene for dette her. Dersom du har spørsmål om tildeling av ny grad, kan du kontakte oss på studie.matnat@uib.no