Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Skjema for studenter ved MN-fakultetet

Dette er en samleside med nyttige skjema for deg som er student ved MN-fakultetet. Du vil også finne skjemaene ved å gå inn på informasjonssidene til de ulike temaene.

Hovedinnhold

Søknad om å studere deltid

Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet

  • Søknad om forhåndsgodkjenning alle avtaler (digitalt skjema)
  • Learning Agreement:
    • Alle som reiser ut på ERASMUS-avtaler skal fylle ut Online Learning Agreement i tillegg til forhåndsgodkjenning. Informasjon om Online Learning Agreement blir sendt på epost til dem det gjelder.

Informasjonsside om forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet

Søknad om innpassing av tidligere (norsk og utenlandsk) utdanning og endelig godkjenning av utveksling

Søknad om permisjon (Bachelor)

Informasjonsside om søknad om permisjon . Søknadsskjema finner du på denne siden.

Søknad om særskilt eksamen (privatist)

Søknad om tidlig eksamen ved gyldig fravær

Registrering av avbrutt studie