Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Skjema for studenter ved MN-fakultetet

Dette er en samleside med nyttige skjema for deg som er student ved MN-fakultetet. Du vil også finne skjemaene ved å gå inn på informasjonssidene til de ulike temaene.

Main content

Administrer dine studier

Søknad om permisjon (Bachelor)

Informasjonsside om søknad om permisjon. Søknadsskjema finner du på denne siden.

Søknad om å studere deltid

Registrering av avbrutt studie

Godkjenning av ekstern utdanning

Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet

  • Søknad om forhåndsgodkjenning alle avtaler (digitalt skjema)
  • Learning Agreement:
    • Alle som reiser ut på ERASMUS-avtaler skal fylle ut Online Learning Agreement i tillegg til forhåndsgodkjenning. Informasjon om Online Learning Agreement blir sendt på epost til dem det gjelder.

Informasjonsside om forhåndsgodkjenning av delstudium i utlandet

Søknad om innpassing/godkjenning av tidligere (norsk og internasjonal) utdanning

Vurdering, eksamen og klage

Klage på karakterfastsetting

  • Du ber om begrunnelse eller klager på karakter i Studentweb.
  • Klage på ex.phil? Se her

Informasjonsside om klage på karakterfastsetting

Søknad om ekstra eksamen 

Søknad om særskilt eksamen (privatist)

Søknad om tidlig eksamen ved gyldig fravær

Annet