Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Booking av rom ved MN-fakultetet

Alle studentorganisasjoner som er registrert under Velferdstinget kan leie rom gjennom fakultetet. Alle studentforeninger med tilknytning til fakultetet som vil booke rom må søke via søknadsskjema på denne siden senest to dager før arrangementet.

Hovedinnhold

Regler for bruk av rom tilhørende Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

Hvem kan leie rom?
Alle studentorganisasjoner som er registrert under Velferdstinget kan leie rom gjennom fakultetet.
Andre eksterne som ønsker å leie rom må ta kontakt med Eiendomsavdelingen ved UiB på e-post undervisningsrom@eia.uib.no.  

Brukstider:
Lokalet kan benyttes frem til kl. 20.00 på hverdager etter en inngått avtale.
Dersom lokalet skal brukes etter kl. 20.00 på hverdager og eller på en lørdag eller søndag (hele dagen) må eget skjema fylles ut og legges ved i søknaden. 

Korttilgang:
Det vil være nødvendig å få ekstra korttilgang hvis arrangementet starter etter kl. 16.00.

Er rommet ledig?
Du kan sjekke om rommet du ønsker å bruke er ledig her. Vi forbeholder oss likevel retten til å si nei eller til å flytte arrangementet til et annet lokale som vi anser som mer passende. Du vil da få beskjed om dette på e-post.

Rydding og renhold:
Arrangøren er ansvarlig for at lokalet ryddes før det forlates. All emballasje og liknende skal fjernes og plasseres i henhold til rutiner for avfallslevering for bygget.

Lokalet skal forlates i samme stand som før arrangementet og forlates innen den brukstid som er meldt.

Ved søknad om skjenkebevilling:
Det er ikke tillatt å nyte medbrakt alkohol i noen av våre lokaler. Man kan søke om skjenkebevilling via kommunen for salg av alkohol til deltakere.
Det er tillatt å søke om skjenkebevilling i følgende rom på Mat.Nat:

  • Grupperom 1-6, RFB
  • Seminarrom 2 og 3, RFB
  • sp2, RFB
  • Auditorium 5, RFB
  • Pi i fjerde, RFB
  • Aktivt rom 2 og 3, Høyteknologisenteret
  • Seminarrom K1, K2, K3 og K4, Biologen

Betaling:
Godkjente studentforeninger skal ikke betale leie for lån av lokalet. For eksterne aktører vil leie av rom medføre en kostnad.

Brannsikkerhet:
Arrangøren er ansvarlig for at hensynet til brannvern og sikkerhet følges. Arrangøren må i tillegg påse at antallet deltakere beregnes til det som lokalet er beregnet for. Røykeforbud gjelder for hele universitetet.

Søknadsskjema:
Søknadsskjema må sendes inn senest to dager før arrangementet. Dersom arrangementet foregår etter kl. 20.00 på hverdager og/eller på en lørdag eller søndag (hele dagen) må vedlegg lastes opp og sendes inn med søknaden eller leveres i skranken på infosenteret. Begge skjema må fylles ut ved arrangement etter kl. 20.00 og i helgene.