Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Intern hospitant

Midlertidig studierett ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Emnene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er i utgangspunktet bare åpne for studenter på program som tilhører fakultetet, men studenter fra andre fakultet ved UiB kan søke om midlertidig studierett for å ta emner ved fakultetet.

Hovedinnhold

Studenter med en aktiv studierett på andre fakultet ved Universitetet i Bergen kan søke om midlertidig studierett for å ta emner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Vi tilbyr ikke midlertidig studierett for enkeltemnestudenter, studenter på etter- og videreutdanning, og andre begrensede studieretter. For å få innvilget søknaden er det krav om realfag tilsvarende REALFA:

Matematikk R1 (eller S1+S2) og i tillegg enten

  • Matematikk R2 eller
  • Kjemi 1+2 eller
  • Biologi 1+2 eller
  • Informasjonsteknologi 1+2 eller
  • Geofag 1+2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1+2

Realfaglige emner fra høyere utdanning kan være tilsvarende for fag fra videregående skole.

Du søker gjennom Søknadsweb og søknadsskjemaet åpner 1. juni (høstsemesteret) og 1. desember (vårsemesteret).
Velg opptaket som heter "Gjestestudenter" og alternativet "Midlertidig studierett MN - UiB-studenter".

Søknadsfrist

  • 15. august for opptak i høstsemesteret
  • 15. januar for opptak til vårsemesteret

Dersom du skal ta emner som er med i undervisningsopptaket, må du søke minimum 2 dager før fristen til undervisningsopptaket for å være sikker på at søknaden er behandla før påmeldingsfristen går ut.

Søknadsprosess

Du søker om midlertidig studierett på på Søknadsweb. 

Søknadene blir behandlet fortløpende etter hvert som de kommer inn og du får svar på e-post når søknaden er behandlet. Dersom du får innvilget midlertidig studierett i et semester må du selv melde deg opp i emnene på studentweb (melde deg til undervisning og vurdering).

Midlertidig studierett blir bare innvilget for et semester om gangen, dersom du ønsker å ta flere emner ved fakultetet på et senere tidspunkt kan du søke nytt opptak (men du må fremdeles ha en aktiv studierett ved UiB).