Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Stand og profilering ved Det matematisk-naturvitskapelige fakultet

Her finner du informasjon om å stå på stand i Realfagbygget og Høyteknologisenteret ved Det matematisk-naturvitskapelige fakultet

Mat.-nat.-fakultetet sin logo. Det står MAT-NAT i hvit skrift på rød bakgrunn.

Hovedinnhold

Hvem kan stå på stand?
Studentorganisasjoner som er registrerte i Kulturstyret (Velferdstinget), fagutvalg ved MN-fakultetet og disse organisasjonene: TEKNA, NITO, Naturviterne, IAESTE, SPE Bergen Student Chapter, Pedagogstudentene og NTL UNG. Andre eksterne aktører må ta kontakt med Infosenteret på studie.matnat@uib.no for å undersøke muligheten for å få stå på stand. 

All informasjon og profilering skal være studie- eller velferdsrelatert. Det er ikke lov å drive med salg eller annen kommersiell virksomhet. Aktører kan likevel servere vafler, kaker og liknende. 

Reservering av plass
•    Bare én aktør kan stå på stand på hver standplass
•    Alle aktører som skal stå på stand må booke standplass gjennom fakultetet sitt skjema

•    Ingen aktører har lov til å stå på stand mer enn maks to dager per uke (gjelder til sammen på begge standplassene)

  • Unntak kan gjøres ved lite pågang i enkelte perioder (f. eks. for rekruttering hos fagutvalg)

Viktig informasjon
•    Standplassen i U. etg. er mellom de to søylene med infoskjermen
•    Standplassen i 1. etg. er mellom søyla og trappa opp til kantina
•    Det er ikke lov å spille musikk på standen
•    Dersom aktører skal steke vafler må drift varsles (55 58 93 93) på forhånd slik at de kan deaktivere røykvarslerene over standplassen
•    Standplassen skal være rydda etterpå, bosset skal ned til bossrommet i kjelleren

For å sikre et hyggelig miljø for alle aktører som står på stand og brukere av bygget ber vi om at alle aktører tar hensyn til disse reglene.  

Følgende profilmateriell er lov å ha med:

  • Roll-ups ved siden av stand
  • Brosjyrer og annen profilmateriell til utdeling
  • Enkel mat og drikke som ikke er sponset av, eller blir oppfattet som reklame for, kommersielle aktører (kaffe, twist, smågodt, muffins og lignende er lov).

Profilmateriell som ikke er lov:

  • Produkt fra kommersielle aktører (for eksempel reklamemateriell, forbruksvarer, smaksprøver og lignende).
  • Lyd- og videomateriell
  • Utstyr som blokkerer vei eller sikt for studenter (større plakater/ banner, møbler osv.).
  • Det er ikke lov å henge opp plakater i forbindelse med standen.

Rydding
Aktører har selv ansvar for å rydde og ta med all profilmateriell når de er ferdige. Dersom de skal stå på stand i flere sammenhengende dager må de rydde standen etter hver dag.

Vikeplikt
Løyve til å stå på stand er gitt under forutsetning av at det ikke kommer i konflikt med annen virksomhet på MN-fakultetet. Interne arrangement har alltid forrang, også de som blir opprettet etter at løyve til stand er gitt. Ingen organisasjoner får stå på stand i velkomstuken (uke 33).