Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Opptak ved MN-fakultetet

Privatisteksamen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvis du ikke har studierett på et studieprogram ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, kan du søke om å få avlegge særskilt eksamen som privatist.

Hovedinnhold

Lurer du på å ta eksamen som privatist? Enkeltemneordningen er en bedre løsning!

UiB har en enkeltemneordning, der du kan melde deg på undervisning og eksamen i flere fag. Du betaler kun semesteravgift, og får tilgang til alle læringsressurser, inkludert Mitt UiB. Forutsetningen er at du er registrert med generell studiekompetanse og realfagskrav, samt eventuelle forkunnskapskrav.

Vi tilbyr flere emner i enkeltemneordingen enn i privatistordningen, og du får mer for en lavere pris. Gå til enkeltemneordningen.

I tillegg er det mulig å søke årstudium i naturvitenskapelige fag ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Med opptak til årstudium, vil du ha mulighet til å melde deg til alle emner ved fakultetet. Du søker opptak til årstudium via Samordna Opptak. Opptaket følger Samordna Opptak sine søknadsfrister. 

Hva er særskilt eksamen (privatist)?

Hvis du ønsker å prøve dine kunnskaper i et emne, kan du søke om å få avlegge eksamen som særskilt eksamen (privatist). Som privatist får du bare rett til å møte og gjennomføre eksamen. Derfor kan emnet du skal ta ikke ha obligatoriske undervisningsaktiviteter eller andre vilkår som må oppfylles for å få tatt eksamen.

Som privatist har du ikke fått opptak til et studium ved UiB. Som privatist får du ikke semesterkort eller rettigheter som student, og du kan heller ikke søke støtte fra Lånekassen. Du kan få avslag på søknaden din dersom emnet/emnene du har søkt om er av en slik karakter at det ikke er mulig å prøve kandidatens kunnskaper og evner på en faglig forsvarlig måte.

Hvis søknaden din blir innvilget, får du rett til å møte til offentlige forelesninger og til eksamen i emnet du har søkt om. Du får ikke rett til å delta i gruppe-/seminarundervisning, motta veiledning fra undervisere eller få tilgang til UiB sitt e-læringssystem Mitt UiB.

Som privatist kan du ikke søke om å ta tidlig ordinær eksamen i emner tilbudt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 

Hvilke emne kan du ta?

Du kan søke om å ta eksamen i åpne emner som ikke har obligatorisk undervisningsaktivitet. Det finnes ingen liste over hvilke emner du kan søke på, du må derfor undersøke dette selv. Du finner informasjon om obligatorisk undervisningsaktivitet i emnebeskrivelsen under overskriften "Obligatoriske arbeidskrav" her: https://www.uib.no/emne/ 

Du må i tillegg fylle krav om generell studiekompetanse og realfagskravkravene, samt eventuelle forkunnskapskrav på emnet.

Avgift

  • Inntil 15 studiepoeng: 3000 kr
  • Inntil 30 studiepoeng: 5000 kr
  • Inntil 60 studiepoeng: 8000 kr

NB!

  • Eksamensavgiften gjelder kun for det inneværende semesteret og kan ikke overføres til et annet semester om du ikke tar eksamen.
  • Eksamensavgiften blir ikke refundert, heller ikke ved sykdom/trekk fra eksamen.
  • Som privatist har du ikke rett på støtte fra Lånekassen. Vi anbefaler derfor enkeltemneordningen, hvor du får status som student.

Viktig - betaling og eksamen!

  • Faktura blir sendt til oppgitt e-postadresse i søknadsskjema. Faktura blir sendt etter du har mottatt vedtak om innvilget opptak til privatist-ordningen. Du står selv ansvarlig for å sjekke at du har mottatt faktura og for å betale denne. Husk å sjekke ditt spam-filter. 
  • Betalingsfrist er oppgitt på tilsendt faktura. 
  • Dersom fakturaen ikke blir betalt, faller vedtak om privatisteksamen bort, og eksamenssmeldingen din blir slettet. Vi purrer ikke på ubetalt faktura.
  • Kandidater som møter til eksamen uten at eksamensavgiften er betalt, vil ikke få sin besvarelse sensurert.

Dette må du vite om eksamen

Du får vite resultatet av din(e) eksamen(er) ved å logge på Studentweb med med brukerkonto (feide) eller med Bank-ID. Dersom du trenger dokumentasjon på resultatene dine, kan du generere karakterutskrift i Studentweb elleri  Vitnemålsportalen

Kontakt

Dersom du har spørsmål som du ikke finner svar på, er du velkommen til å kontakte informasjonssenteret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet