Hjem
Studentsider
Informasjon om eksamen

Dette bør du vite om eksamen ved UiB

Denne siden inneholder retningslinjer og praktisk informasjon om eksamen ved UiB. Som student er du selv ansvarlig for å sette deg inn i innholdet her.

Hovedinnhold

Skriftlig eksamen ved UiB kan også høsten 2021 gå som eksamen hjemme, selv om flere eksamener er planlagt som saleksamen på campus dette semesteret. Også muntlig eksamen vil kunne gå som digital eksamen hjemmefra. Informasjon om din eksamen finner du på emnesiden for kurset i MittUiB.

Før eksamen

Finn eksamensdatoer og lokaler. Meld deg opp til eksamen. Lær å bruke kilder riktig. Se hvordan du søker om tilrettelegging ved eksamen, og hvilke hjelpemidler du kan ha med på skoleeksamen. Les om hva du må gjøre før du skal ha digital eksamen, og hva du gjør om du blir syk like før eller under eksamen.

Eksamen og innlevering av oppgave

Hvordan foregår selve eksamen? Når skal jeg møte til eksamen, og hva kan og skal jeg ha med? Les også om eksamensbesvarelsen og trekk fra eksamen.

Etter eksamen

Etter eksamen kan du hente eller dele karakterene dine med andre. Du kan også be om begrunnelse eller klage på karakteren. Se hva karakteren din sier om arbeidet som er karaktersatt.

Hvis du stryker på eksamen eller avbryter utdanningen din før eksamen kan dette også påvirke lån og stipend du får fra Lånekassen, blant annet ved at:

  • Du får ikke gjort om lån til stipend for fag hvor du ikke består eksamen.
  • Blir du forsinket med mer enn 60 studiepoeng, får du ikke mer lån og stipend.

Du kan lese mer om faglige forsinkelser på Lånekassen sine sider. 

Eksamen ved ulike fakultet

Har du flere spørsmål?

Ta kontakt med Informasjonssenteret ved ditt fakultet.