Hjem

Studentsider

Dette bør du vite om eksamen ved UiB

Det er en rekke ting som du bør vite både før, under og etter at du har tatt eksamen.

Før eksamensdagen

På eksamensdagen

Hvordan foregår selve eksamen? Når skal jeg møte til eksamen, og hva kan og skal jeg ha med? Les også om eksamensbesvarelsen og trekk fra eksamen. Informasjonen på denne siden gjelder skoleeksamen.

Etter eksamen

Etter eksamen kan du hente eller dele karakterene dine. Se hva karakteren din betyr. Du kan også be om begrunnelse eller klage på karakteren.

Innlevering av oppgaver

Hvor skal du levere inn oppgaver, hjemmeeksamen og masteroppgave?