Hjem
Studentsider

Dette bør du vite om eksamen ved UiB

Denne siden inneholder retningslinjer og praktisk informasjon om eksamen ved UiB. Som student er du selv ansvarlig for å sette deg inn i innholdet her.

Skriftlig eksamen ved UiB vil høsten 2020 gå som skoleeksamen eller som skriftlig eksamen hjemme. Også muntlig eksamen vil kunne gå som digital eksamen hjemmefra. Informasjon om din eksamen finner du på emnesiden for kurset i MittUiB.

Før eksamen

Finn eksamensdatoer og lokaler. Meld deg opp til eksamen. Lær å bruke kilder riktig. Se hvordan du søker om tilrettelegging ved eksamen, og hvilke hjelpemidler du kan ha med på skoleeksamen. Les om hva du må gjøre før du skal ha digital eksamen, og hva du gjør om du blir syk like før eller under eksamen.

Eksamen og innlevering av oppgave

Hvordan foregår selve eksamen? Når skal jeg møte til eksamen, og hva kan og skal jeg ha med? Les også om eksamensbesvarelsen og trekk fra eksamen.

Etter eksamen

Etter eksamen kan du hente eller dele karakterene dine med andre. Du kan også be om begrunnelse eller klage på karakteren. Se hva karakteren din sier om arbeidet som er karaktersatt.