Hjem
Studentsider

På eksamensdagen

Hvordan foregår selve eksamen? Når skal jeg møte til eksamen, og hva kan og skal jeg ha med? Les også om eksamensbesvarelsen og trekk fra eksamen. Informasjonen på denne siden gjelder saleksamen (skriftlig eksamen i eksamenssal).

Hovedinnhold

Under eksamen plikter du å rette deg etter de anvisninger som gis av eksamensvakt i eksamenslokalet.

1. Oppmøtetidspunkt

Eksamenslokalet åpner 30 minutter før eksamen starter. Møt opp i eksamenslokalet i god tid før eksamen og senest 15 minutter før eksamensstart. Tid og sted for eksamen finner du i eksamensplanen.

Husk å sjekke hvilket rom du skal ha eksamen i. Informasjon om rom blir tilgjengelig i Studentweb seinest tre dager før eksamen - sjekk under "Kommende hendelser" og "Informasjon". Her finner du også kandidatnummeret ditt for hver eksamen.

Juridiske fag med bokkontroll: Møt til eksamen senest 50 minutter før eksamensstart. Les om hvilke emner dette gjelder på siden Lovdata ved Det juridiske fakultet. Eksamen starter idet bokkontrollen begynner.

 

2. Ta med deg på saleksamen

På eksamensdagen må du ha med deg:

 • gyldig legitimasjon (med bilde og signatur) eller studentkort
 • datamaskin
 • hjelpemidler dersom det er tillatt på eksamen. Dette kan du eller har du allerede sjekket på uib.no/emne/EMNEKODE.
 • skrivesaker, om det er behov eller du ønsker å notere underveis, du kan be om å få kladdepapir på eksamen. Medbrakt papir vil bli håndtert som mistanke om fusk.

Du bør også ha med deg:

 • Mat og drikke

 

3. Gjør deg klar

Finn deg en pult og gjør deg klar:

 • Legg frem tingene du skal bruke under eksamen. Pakk vekk og legg på anvist sted det du ikke skal bruke, inkludert yttertøy, sekker, vesker og lignende. Mobiltelefon, mp3-spiller, smartklokke og annet elektronisk utstyr som ikke skal benyttes under eksamen, skal slås av eller settes i Flymodus og pakkes ned. Slikt utstyr skal ikke oppbevares i lommer eller ved pulten. 
 • Studentkort eller gyldig legitimasjon (med bilde) skal ligge på pulten under hele eksamen.
 • Mat og drikke kan du ha på eller ved pulten under hele eksamen. Du kan spise og drikke når du selv ønsker det, men pass på at du ikke forstyrrer andre studenter som sitter rundt deg.
 • Vil du sjekke egne notater, pensum og hjelpemidler utenom det som er tillatt ved eksamen må du gjøre dette utenfor eksamenslokalet.

Andre hjelpemidler enn det som er tillatt til din eksamen vil bli inndratt, og eventuelle funn av slike hjelpemidler vil bli håndtert som fusk eller forsøk på fusk og vil meldes videre til fakultetet.  

Datamaskinen settes klar for eksamen så snart som mulig og før eventuell bokkontroll.

 • Det er viktig at du lukker/avslutter alle programmer som kjører på datamaskinen din for å sikre at den fungerer best mulig under eksamen.
 • Du skal ikke bruke datamaskinen til annet enn eksamen etter at du har kommet inn i eksamenslokalet. 
 • Koble til det trådløse nettverket som skal brukes under eksamen (hvordan koble til Eduroam). Der det er nødvendig vil du få nettverksinformasjon i eksamenslokalet.
 • Start en nettleser (ikke Safe Exam Browser) og gå til vurdering.uib.no. Velg: "Logg inn med Feide", tilhørighet til UiB, "Bruk arbeids- eller skolekonto", og logg inn med ditt UiB brukernavn og passord.
 • Finn din eksamen og følg instruksjonene på skjermen for å åpne eksamen i sikker nettleser. Du vil bli bedt om passord (PIN-kode), dette får du opplyst av eksamensvakten like før eksamen starter.
 • Når eksamen starter vil du få tilgang til eksamensoppgaven og til å skrive besvarelsen din.

4. Under eksamen

Oppmøteregistrering og ID-kontroll
En eksamensvakt vil komme rundt med fremmøteliste for oppmøteregistrering og ID-sjekk i løpet av den første timen av eksamenstiden. Eksamensvakten noterer fremmøte i listen ved å notere ned ditt pultnummer.

Ro i eksamenslokalet
Det skal være arbeidsro i eksamenslokalet til alle studenter er ferdig med sin eksamen. Husk at det kan være eksamener med ulik lengde i samme lokale. Også studenter som er innvilget tilrettelegging i form at utvidet eksamenstid, eller som har fått ekstratid på grunn av tekniske problemer under eksamen, har krav på arbeidsro i hele sin eksamenstid. Ta hensyn til dine medstudenter.

Pauser og forlate eksamenslokalet
Du har ikke lov til å ta pause vekke fra plassen din før en halv time etter eksamen har startet. Du kan ikke forlate eksamenslokalet, verken dersom du trekker deg under eksamen eller du skal levere, før det har gått en time fra eksamen har startet. Du skal skjule eller dekke til besvarelsen og eventuell kladd når du forlater plassen din. Etter at det har gått en time av eksamenstiden kan du kontakte en eksamensvakt for å få en luftepause.

Faglige spørsmål
Du kan kontakte en faglig ansvarlig kontaktperson dersom det er noe som er uklart i eksamensoppgaven. Slik kontakt formidles gjennom eksamensvakten.
Juridiske fag: Du kan kontakte studentrepresentanten i lokalet dersom det er noe som er uklart i eksamensoppgaven. 

Tekniske problemer ved digital eksamen
Ved tekniske problemer under eksamen må du straks kontakte en eksamensvakt. Hvis du ikke tar kontakt med eksamensvakt når du opplever tekniske problemer, kan dette bli håndtert som fusk eller forsøk på fusk.

Levering
Når du er klar til å levere besvarelsen, tilkaller du en eksamensvakt. Innlevering og registrering av besvarelse skjer ved pulten din. Se mer informasjon under punkt "4. Eksamensbesvarelsen".

Avstand i eksamenslokalet
UiB har minst en meters avstand mellom kandidatene i eksamenslokalene. Det vil si at hver kandidat på sin arbeidsplass har minst en meter radius med avstand i alle retninger til andre kandidater.

Avbrudd i eksamen
Dersom det skulle oppstå en situasjon som forstyrrer din eksamen, for eksempel at eksamen må avbrytes i mer enn en time, finnes det egne retningslinjer for dette.

5. Eksamensbesvarelsen

 • Ved saleksamen skal eksamensbesvarelsen normalt skrives i prøven for eksamen på vurdering.uib.no.
 • Dersom det er ekstra ressurser som eks. formelsamling eller lovdata tilgjengelig i prøven, finner du dette nederst på skjermen. Du kan da åpne disse i ny fane så det er enkelt å bla mellom sidene. 
 • Du vil få utlevert kladdeark når eksamen starter, om du ønsker det. Bruk egne skrivesaker. Du skal kun bruke papir som blir utlevert i eksamenslokalet. Annet papir, evt. små notisblokker, er ikke tillatt. Kladdeark kan ikke leveres som del av besvarelsen.
 • Du kan skrive på besvarelsen til eksamenstiden er ute.
 • Du er selv ansvarlig for å levere besvarelsen din i prøven. Når eksamenstiden er ute låses besvarelsen din automatisk for redigering, og du blir sendt til innleveringssiden. Du må aktivt levere besvarelsen, og registrere innlevering hos ansvarlig eksamensvakt før du forlater eksamenslokalet, ellers kan dette bli håndtert som fusk eller forsøk på fusk.

Håndtegningsark: 

 • På noen eksamener vil det være mulig å legge ved håndtegnede skisser/ illustrasjoner eller håndskrevne utregninger eller tekst til den digitale besvarelsen.
  • Be eksamensvakten om å få ark til håndtegning.
  • Bruk egne skrivesaker, gjerne blå eller svart kulepenn. Du er selv ansvarlig for at besvarelsen er leselig.
  • Oppgavekode finner du under hver av oppgavene i eksamenssettet.
  • Oppgavekoden er unik per oppgave per student. Finn oppgavekoden under hver av oppgavene i eksamenssettet og vær sikker på at du notererer koden for hver oppgave under eksamen. Kodene er ikke tilgjengelig etter at du har levert.
  • Kandidatnummeret ditt finner du i eksamensløsningen. Ta kontakt med en eksamensvakt dersom du trenger hjelp til å finne kandidatnummer eller oppgavekoder.
  • Etter endt eksamenstid har du 15 minutter til å ordne og sortere håndtegningsark før innlevering. Fyll da ut annen etterspurt informasjon øverst på alle dine håndtegningsark:
   • dato
   • emnekode 
   • kandidatnummer 
   • antall ark på formen "x av y" per oppgave  
   • skravérer oppgavekoden i boksene under hvert siffer i oppgavekoden
 • Du er selv ansvarlig for at arkene er merket korrekt så besvarelsen din er klar til maskinell lesning, se eksempler på tomme og utfylte skisseark.
 • Lever arkene dine samlet til eksamensvakten i lokalet når du er ferdig med eksamen. Sjekk at arkene ligger i den rekkefølgen de skal legges til i besvarelsen din. Bli enig med vakten om korrekt antall ark du leverer fra deg. Normalt skanner vi arkene virkedagen etter eksamen og laster dem opp i besvarelsen til den oppgaven de tilhører.
   

Levering:

 • Prøven kan ikke ikke gjenåpnes når du har levert, selv om prøvetiden ikke er ute. Sjekk besvarelsen din grundig før du leverer, sjekk dine oppgavesvar, koder og antall ord.
 • Du er selv ansvarlig for å levere besvarelsen din i prøven. Når eksamenstiden er ute låses besvarelsen din automatisk for redigering, og du blir sendt til innleveringssiden. Du må aktivt levere besvarelsen, og registrere innlevering hos ansvarlig eksamensvakt før du forlater eksamenslokalet, ellers kan dette bli håndtert som fusk eller forsøk på fusk.
 • Eksamensbesvarelsen din er som hovedregel tilgjengelig i eksamensløsningen etter eksamen, under fanen 'Arkiv'. Eventuelle håndtegninger vil også være tilgjengelig her når de er lastet opp i besvarelsen din.

6. Trekk fra eksamen (Avbrudd)

Trekk under eksamen
Du kan trekke deg fra eksamen tidligst 1 time etter eksamen starter. Kontakt ansvarlig eksamensvakt og fyll ut en trekkseddel. Eksamensvakten hjelper deg med å avbryte eksamen i eksamensløsningen. Dersom du trekker deg fra eksamen, skal du ikke levere besvarelse. Trekk under eksamen blir regnet som et vurderingsforsøk.

Sykdom under eksamen
Dersom du blir syk under eksamen og ikke er i stand til å fullføre eksamen, skal du trekke deg fra eksamen i stedet for å levere besvarelse. Sykdom gir grunnlag for å få registrert avbruddet som gyldig fravær, slik at du ikke bruker ett av dine tre eksamensforsøk i emnet. Du må oppsøke lege og få legeattest som dokumentasjon for å få avbruddet registrert som gyldig fravær. Legeattesten må dokumentere at du av helsemessige grunner ikke kunne gjennomføre eksamenan, angi eksamensdato og periode for sykdom, og om sykdommen oppstod under eksamen. Dokumentasjonen må sendes inn innen to uker etter eksamen. 

Se informasjon i nettsiden Syk på eksamen om hvor og hvordan du kan søke om å få avbrudd/sykdomsfravær registrert som gyldig fravær.

 

Smittevernråd

UiB ber om at du tar hensyn til dine medstudenter og følger generelle smittevernråd også på eksamensdagen og i eksamenslokalet.