Hjem
Studentsider

På eksamensdagen

Hvordan foregår selve eksamen? Når skal jeg møte til eksamen, og hva kan og skal jeg ha med? Les også om eksamensbesvarelsen og trekk fra eksamen. Informasjonen på denne siden gjelder skriftlig skoleeksamen.

Hovedinnhold

Under eksamen plikter du å rette deg etter de anvisninger som gis av ansvarlig eksamensvakt i eksamenslokalet.

1. Oppmøtetidspunkt

Eksamenslokalet åpner 30 minutter før eksamen starter. Møt opp i eksamenslokalet i god tid før eksamen og senest 15 minutter før eksamensstart. Tid og sted for eksamen finner du i eksamensplanen.

Juridiske fag med bokkontroll: Møt til eksamen senest 50 minutter før eksamensstart. Les om hvilke emner dette gjelder på siden Lovdata ved Det juridiske fakultet. Eksamen starter idet bokkontrollen begynner.

2. Gjør deg klar

Finn deg en pult og gjør deg klar:

 • Legg frem tingene du skal bruke under eksamen. Pakk vekk og legg på anvist sted det du ikke skal bruke, inkludert yttertøy, sekker, vesker og lignende. Mobiltelefon, mp3-spiller, smartklokke og annet elektronisk utstyr som ikke skal benyttes under eksamen, skal slås av eller settes i Flymodus og pakkes ned. Slikt utstyr skal ikke oppbevares i lommer eller ved pulten. 
 • Studentkort eller annen gyldig legitimasjon (med bilde) skal ligge på pulten under hele eksamen.
 • Mat og drikke kan du ha på eller ved pulten under hele eksamen. Du kan spise og drikke når du selv ønsker det, men pass på at du ikke forstyrrer andre studenter som sitter rundt deg.

Dersom andre hjelpemidler enn det som er tillatt blir funnet vil de bli inndratt, og saken vil eventuelt bli håndtert som fusk eller forsøk på fusk.  

Tilleggsinformasjon for deg som skal ha digital eksamen

Ved digital eksamen skal datamaskinen settes klar for eksamen så snart som mulig og før eventuell bokkontroll.

 • Det er viktig å lukke/avslutte alle programmer som kjører på datamaskinen din for å sikre at den fungerer best mulig under eksamen.
 • Koble til det trådløse nettverket som skal brukes under eksamen. Eduroam brukes i de fleste eksamenslokaler (hvordan koble til Eduroam). Der det er nødvendig vil du får nettverksinformasjon i lokalet.
 • Start en nettleser (ikke Safe Exam Browser) og gå til vurdering.uib.no. Velg "Logg inn med Feide" og logg inn med ditt UiB brukernavn og passord.
 • Finn din eksamen og følg instruksjonene på skjermen for å åpne eksamen i sikker nettleser. Du vil bli bedt om passord (PIN-kode), dette får du opplyst av eksamensvakten like før eksamen starter.
 • Når eksamen starter vil du få tilgang til eksamensoppgaven og til å skrive besvarelsen din.

3. Under eksamen

Signere for fremmøte
Du må signere for fremmøte på eksamen. En eksamensvakt vil komme rundt med fremmøteliste for signatur og ID-sjekk i løpet av den første timen av eksamenstiden. 

Ro i eksamenslokalet
Det skal være arbeidsro i eksamenslokalet til alle studenter er ferdig med sin eksamen. Husk at det kan være eksamener med ulik lengde i samme lokale. Også studenter som er innvilget tilrettelegging i form at utvidet eksamenstid, eller som har fått ekstratid på grunn av tekniske problemer under eksamen, har krav på arbeidsro i hele sin eksamenstid. Ta hensyn til dine medstudenter.

Pauser og forlate eksamenslokalet
Du har ikke lov til å ta pause vekke fra plassen din før en halv time etter eksamen har startet. Du kan ikke forlate eksamenslokalet, verken ved trekk under eksamen eller ved levering, før en time etter at eksamen har startet. Du skal skjule eller dekke til besvarelsen og eventuell kladd når du forlater plassen din.

Faglige spørsmål
Du kan kontakte fagansvarlig dersom det er noe som er uklart i eksamensoppgaven. Slik kontakt formidles gjennom ansvarlig eksamensvakt i eksamenslokalet.
Juridiske fag: Du kan kontakte studentrepresentanten i lokalet dersom det er noe som er uklart i eksamensoppgaven. 

Tekniske problemer ved digital eksamen
Ved tekniske problemer under digital eksamen må du straks kontakte en eksamensvakt. Hvis du ikke tar kontakt med eksamensvakt når du opplever tekniske problemer, kan dette bli håndtert som fusk eller forsøk på fusk.

Avbrudd i eksamen
Dersom det skulle oppstå en situasjon som forstyrrer din eksamen, for eksempel at eksamen må avbrytes i mer enn en time, finnes det egne retningslinjer for dette.

4. Eksamensbesvarelsen

 • Du skal kun bruke det papiret som blir utlevert i eksamenslokalet, dette gjelder også eventuell kladd. Annet papir, evt. små notisblokker, er ikke tillatt. Bruk egne skrivesaker, blå eller svart kulepenn til innføring.
 • Du kan skrive på besvarelsen til eksamenstiden er ute. Etter endt eksamenstid har du 15 minutter til å ordne og sortere papirer før papirbesvarelse leveres inn.
 • Du må registrere levering hos ansvarlig eksamensvakt før du forlater eksamenslokalet.

  Digital eksamen

  • Ved digital eksamen skal eksamensbesvarelsen skrives i den digitale eksamensløsningen.
  • Ved digital eksamen er du selv ansvarlig for å levere besvarelsen din elektronisk. Når eksamenstiden er ute låses besvarelsen din automatisk for redigering, og du blir sendt til innleveringssiden. Du må likevel registrere innlevering hos ansvarlig eksamensvakt før du forlater eksamenslokalet, ellers kan dette bli håndtert som fusk eller forsøk på fusk.
  • På noen eksamener vil det være mulig å legge ved håndtegnede skisser/ illustrasjoner eller håndskrevet tekst til den digitale besvarelsen. Det vil da være tilgjengelig en oppgavekode under hver av oppgavene i eksamenssettet. Be eksamensvakten om å få ark til håndtegning. Oppgavekoden er unik per oppgave per student, så vær sikker på at du merker arket du har skrevet eller tegnet på med oppgavekoden til den oppgaven du har besvart i arket. Skravér oppgavekoden i boksene under hvert siffer i oppgavekoden. Fyll også ut annen etterspurt informasjon øverst i arket. Kandidatnummeret ditt finner du i eksamensløsningen. Merk at du kun må bruke blå eller svart penn på håndtegningsarkene.
  • Arkene leveres samlet til hovedvakten i lokalet når du er ferdig med eksamen, i den rekkefølgen de skal legges til besvarelsen din. Arkene skannes normalt dagen etter eksamen, og lastes opp i besvarelsen til den oppgaven de tilhører. Se eksempler på tomme og utfylte skisseark.
  • Eksamensbesvarelsen din er som hovedregel tilgjengelig i eksamensløsningen etter eksamen, under fanen 'Arkiv'. Eventuelle håndtegninger vil også være tilgjengelig her.

  Ikke-digital eksamen

  • Besvarelsen skal skrives med svart eller blå kulepenn. Det er ikke tillatt med gelpenn, rollerpenn, blyant eller andre skriveredskaper som ikke gir gjennomslag. Du er selv ansvarlig for at kopien er leselig.
  • Alle ark skal påføres emnekode, kandidatnummer, sidenummer og dato. Ark 1 må også påføres hvor mange ark som leveres inn totalt. Arkene bør påføres dette etter hvert. De hvite og de gule besvarelsene skal sorteres i to bunker og bindes sammen med 2 tags i hver bunke. Bakerste kopi beholdes av deg. Kladd kan leveres inn og festes på den hvite besvarelsen. Husk at også kladden må påføres de samme opplysningene som de øvrige eksamensarkene. Kandidatnummeret ditt er ulikt per eksamen, og du finner det på Studentweb før eksamen eller hos eksamensvakten i eksamenslokalet ved signering av oppmøteliste.

  5. Trekk fra eksamen (Avbrudd)

  Trekk under eksamen
  Du kan trekke deg fra eksamen tidligst 1 time etter eksamen starter. Kontakt ansvarlig eksamensvakt og fyll ut en trekkseddel. Ved digital eksamen må du kontakte eksamensvakt før du avbryter eksamen i eksamensløsningen. Trekk under eksamen blir regnet som et vurderingsforsøk.

  Sykdom under eksamen
  Du kan også trekke deg fra eksamen dersom du blir syk under eksamen og ikke er i stand til å fullføre. Kontakt ansvarlig eksamensvakt og fyll ut en trekkseddel. For at sykdomsfraværet skal kunne registreres som gyldig forfall, må du oppsøke lege umiddelbart etter at du har forlatt eksamenslokalet. Legeerklæringen må være utstedt på eksamensdagen og angi om sykdommen oppstod under eksamen. 

  Se fakultetets egne sider for informasjon om hvor og hvordan legeerklæringen skal leveres.