Hjem
Studentsider

Hjelpemidler på eksamen

Det varierer fra emne til emne hvilke hjelpemidler som er tillatt under skriftlig skoleeksamen - husk å sjekke hva som er tillatt hver gang du skal ta eksamen.

Hovedinnhold

Informasjon om hvilke hjelpemidler som er tillatt finner du under "Hjelpemiddel til eksamen" i emnebeskrivelsen. Emnebeskrivelsen finner du på våre nettsider (og på uib.no/emne/EMNEKODE).

Bruk av hjelpemidler på eksamen ved Universitetet i Bergen er regulert av Forskrift om studium ved Universitetet i Bergen, §§ 2-3 i) og 7-4 c). Her står også andre regler som gjelder studentens oppførsel under eksamen. Merk at det kan bli tatt stikkprøver av hjelpemidler under eksamen.

Ordbøker

Ved de fleste skoleeksamener kan du bruke rettskrivingsordbok eller morsmålsordbok. Dersom du ønsker å bruke ordbok under eksamen, må du levere ordboken til kontroll ved fakultetets informasjonssenter senest en uke før eksamensdagen. Du får utlevert ordboken igjen i eksamenslokalet.

Følgende regler gjelder for ordbøker:

 • Ordboken kan ikke være leksikalsk/ensyklopedisk, dvs. den kan ikke inneholde definisjoner.
 • Ordboken må være kontrollerbar, dvs. det ene språket må være engelsk eller et skandinavisk språk, eller et annet språk angitt av fakultetet.
 • Elektroniske ordbøker kan per i dag ikke brukes på skoleeksamener ved Universitetet i Bergen.
 • Medisinske ordbøker er ikke tillatt ved Det medisinske fakultet
 • For jus gjelder egne regler, se fakultetets utfyllende regler § 3-5

Språkfag ved Det humanistiske fakultet

På emner innen språkfag ved Det humanistiske fakultet, hvor det er angitt i emnebeskrivelsen at det er tillatt med ordbok på eksamen, skal du selv ta med ordboken til eksamenslokalet, hvor den blir kontrollert av faglærer. Merk at det på disse emnene ofte er spesifikke ordbøker som er tillatt. Andre ordbøker, inkludert morsmålsordbøker, kan normalt ikke brukes. 

Ordbok ved Det juridiske fakultet

Ordbok er tillatt kun på engelske spesialemner, se nærmere informasjon under bokkontroll ved Det juridiske fakultet lenger nede på denne siden og på siden Bokkontroll på eksamen

Kalkulatorer

På emner hvor det er angitt i emnebeskrivelsen at det er tillatt med kalkulator, gjelder følgende:

Dersom enkel kalkulator er tillatt, er kun disse kalkulatormodellene tillatt:

 • Casio FX-82ES PLUS
 • Casio FX-82EX
 • Casio FX-82CW
 • Casio FX-82 SOLARII

Dersom alle kalkulatorer er tillatt, må kalkulatoren fylle disse kravene:

 • Kalkulatoren skal ikke ha mulighet for mottak/sending
 • Kalkulatoren kan ikke tilkobles strømnett
 • Kalkulatoren må ikke avgi støy
 • Bruksanvisninger, programbeskrivelser, ferdige programmer eller annet tilleggsutstyr er ikke tillatt.

Du har selv ansvar for å skaffe deg en kalkulatormodell som fyller kravene, og skal selv ta den med direkte til eksamenslokalet.

Bokkontroll ved Det juridiske fakultet

På juridiske skoleeksamener der du kan ta med analoge hjelpemidler – altså ordbøker, særtrykk, lovsamling i bokform – utføres det bokkontroll før eksamensoppgaven deles ut. Utfyllende informasjon om dette finner du på siden Bokkontroll på eksamen: Det juridiske fakultet.

Se også fakultetets utfyllende regler §§ 3-5 - 3-7 for generelle regler for tillatte hjelpemidler ved eksamen.

Ulovlig bruk av hjelpemidler

Universitetet ser alvorlig på fusk på eksamen, og det kan få store konsekvenser om du har med hjelpemidler som ikke er tillatt på eksamen. Dette gjelder også selv om hjelpemiddelet ikke har vært i bruk eller selv om det ikke vi være til hjelp på denne eksamenen.

Merk at mobiltelefon ved pulten, også om den er avslått, regnes som ulovlig bruk av hjelpemiddel.

Fusk - hva er det og hvilke konsekvenser får det for deg som student?