Hjem
Studentsider
Innovasjon

Innovasjonshub for studenter ved UiB

Innovasjonshuben er et tilbud til alle studenter ved UiB, uavhengig av studieretning og grad. Aktivitetene er i stor grad styrt av studentene selv og foregår utenom det ordinære fagtilbudet. Du finner den i Christiesgt. 20.

Hovedinnhold

En innovasjonshub er et møtested for kreative studenter som ønsker å jobbe med å utvikle nyskapende ideer sammen med andre studenter. Det er et sted for å bygge nettverk, for lære mer om innovasjonsprosesser i praksis og for å utforske nye, ville ideer. UiB samarbeider med VIS om innovasjonshuben.

Hvem kan få tilgang til innovasjonshuben?
Alle som ønsker det kan få tilgang, men du må sende inn en enkel søknad der du må skrive kort om egen motivasjon for å bli medlem. Dette gjør vi for å sikre at stedet ikke benyttes til andre formål enn det som er tenkt – nemlig som et innovativt, kreativt studentfelleskap. Når du blir medlem brukes studentkortet ditt som nøkkelkort.

Koster det noe?
Det er gratis å bli medlem i innovasjonshuben.

Hva er vitsen med å bli medlem?
Ved å bli medlem får du:

  • Bruke innovasjonshuben fritt mellom kl. 07-22 alle dager. Innovasjonshuben har et stort fellesrom med AV-ustyr, et mindre stillerom/tenkerom, kjøkken, toalett og et lite lagerrom. Du tar med egen bærbar pc eller jobber på en av to stasjonære pc-er som tilhører huben.
  • Eksklusiv tilgang på arrangementer i regi av UiB, VIS og studentenes egne arrangementer. Noen arrangementer kommer til å være åpne for alle.
  • Et møtested der du kan jobbe sammen med andre studenter som er interessert i innovasjon- og entreprenørskap.
  • Mulighet til å påvirke innholdet i innovasjonshuben – hva trenger dere?
  • Tilbud om studentmedlemskap i Marineholen makerspace , et kreativt innovasjonsverksted på Marineholmen/VIS
  • Være med å bygge et innovasjons-community ved UiB. Det er en innovasjonsprosess i seg selv.

Må jeg bidra med noe?
UiB ønsker at innovasjonshuben i størst mulig grad skal være for og av studenter. I et slikt kreativt arbeidsfelleskap er det viktig og nødvendig at alle bidrar med å være åpen, nysgjerrig, inkluderende og at man deler på kunnskap og kompetanse. Vi ønsker veldig gjerne at studenter tar initiativ til aktiviteter – enten det er å dra i gang innovasjonskurs, inspirasjonsforedrag eller sosiale arrangementer.

Vi har etablert en studentgruppe som skal ha en leder-funksjon i huben. Mer informasjon om hvem de er hvordan du kan komme i kontakt med dem kommer snart. 

Regler i innovasjonshuben
Ved å melde deg inn i studentenes innovasjonshub ved UiB forplikter du deg til å: 
1) Bidra til god stemning og trivsel for alle
2) Bidra til godt samarbeidsklima 
3) Holde stedet i orden og rydde opp etter deg selv 
4) Overholde sikkerhetsrutiner knyttet til HMS og brann
5) Ikke ta med studenter som ikke er innmeldt (unntaket er åpne arrangementer)

Hva slags former for innovasjon kan du drive med?
Det finnes mange former for innovasjon, noen eksempler: tjenesteinnovasjon, sosial innovasjon- og entreprenørskap, grønn innovasjon, brukerdrevet innovasjon, produkt- og teknologi-innovasjon, edupreneurship, intraprenørskap, forskningsdrevet innovasjon, åpen innovasjon osv. Kjært barn har mange navn, og alle er velkommen!