Hjem
Folkemengde

Innovasjon på UiB utan tekst

UiB innovasjon

UiBs innovasjonsarbeid skal skje ut fra hele bredden av våre fagområder. Vi ønsker at våre studenters og ansattes ideer skal realiseres i samfunnet, og bidra til et mer velfungerende og bærekraftig samfunn, enten gjennom kommersielle eller ikke-kommersielle veier.

Nyhet | Forskning
Vaksine

UiB deltar i internasjonalt samarbeid for raskere utvikling av nye vaksiner

Gjennom det internasjonale vaksineprosjektet «Inno4Vac» skal Universitetet i Bergen bidra til forskning og innovasjon for å muliggjøre raskere utvikling og produksjon av nye vaksiner.

UiB idé
Hans Steinslad og Cora Møller Jensen UiB idé

Milliondryss til innovasjoner ved UiB

Universitetet i Bergen deler ut millioner til åtte innovasjonsprosjekter gjennom den nye satsingen for innovasjoner i tidligfase UiB idé.

Studentinnovasjon
Vilde Regine Tellnes

Millionidé om sunn fast-food

Et konsept om å levere sunn og bærekraftig fast-food via nye teknologiske løsninger, har gitt masterstudent Vilde Regine Tellnes og kollegene i Healthy EATS en tildeling på én million kroner gjennom Forskningsrådets STUD-ENT-ordning.

bergen i middelalderen
Kongsgården på Holmen

Bergen Anno 1320

Bli med tilbake til middelalderens Bergen! Ved hjelp av innovative visualiseringer kan du oppleve byen slik det kan ha sett ut i 1320.

Karbonlagring

Slik skal Norge lagre CO2 under havbunnen i Nordsjøen

Gjennom Northern Lights-prosjektet skal CO₂-lagres i et evighetsperspektiv i enorme formasjoner under havbunnen i Nordsjøen. Flere fagmiljø ved UiB er involvert i det første norske karbonlagringsprosjektet.

Universitetet i Bergens strategi for 2019–2022 peker på hvordan UiB gjennom innovasjon og tilrettelegging for entreprenørskap kan øke samarbeidet med forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor og dermed å bidra til å utvikle samfunnet både lokalt, nasjonalt og globalt.

UiBs samfunnsoppdrag knyttet til innovasjon er forankret i UiBs forsknings-, utdannings- og formidlingsaktivitet i vid forstand og favner alle samfunnssektorer. I tråd med UiBs strategi "Kunnskap som former samfunnet", skal fokus for UiBs innovasjonsarbeid være på samfunnseffekter og bidrag til et mer velfungerende og bærekraftig samfunn, og dermed favne videre enn kommersialisering og økt verdiskapning gjennom økonomisk vekst.

UiB legger stor vekt på å skape en kultur for innovasjon og entreprenørskap hos studenter og ansatte, både i utdanning, forskning og formidling. I dette ligger samhandling og erfaringsutveksling på tvers av UiB, etablering av møteplasser, men også forventninger om at de ulike fagmiljøene gis mulighet til å utvikle innhold og relevans med utgangspunkt i egne fagtradisjoner. Arbeidet konkretiseres gjennom Handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap.