Hjem
Innovasjonsverkstad

UiB innovasjon

UiBs innovasjonsarbeid skal skje ut fra hele bredden av våre fagområder. Vi ønsker at våre studenters og ansattes ideer skal realiseres i samfunnet, og bidra til et mer velfungerende og bærekraftig samfunn, enten gjennom kommersielle eller ikke-kommersielle veier.

Nyhet
Vurderingskomiteen for UiB idé sammen med programansvarlige ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiB.

1 900 000 kroner til gode ideer ved UiB

Værmelding for verdensrommet, autonome seil, vertikal dyrking i vann og en medisinapp er bare fire av de åtte innovative ideene som får støtte av UiB idé i år.

Utstilling
Prosjektposter Meneske maskin
jun 03

Ambivalent intelligens

Universitetsmuséet i Bergen og Institutt for informasjons- og medievitenskap ønsker deg velkommen til den interaktive utstillingen "Ambivalent intelligens".

Nyhet
Media City Bergen

Prosjekt Reynir får 10 millioner til tech-løft mot desinformasjon

Agenda Vestlandet støtter Media City Bergen i kampen mot falske nyheter. Infomedia og UiB er naturligvis med.

Nyhet
Deltagere på åpningen til NOVO-prosjektet

EU-finansiert forsking på Vestlandet vil skape smartare kreftbehandling

Nytt forskningsprosjekt på Vestlandet kan gi et stort sprang framover i kampen mot kreft. Målet er å perfeksjonere behandlingen med protonterapi for å gi smartere, sikrere og mer skånsomme behandlingsmetoder.

Nyhet
Vestre klipper snoren

Åpnet nytt senter for kvinnehelseforskning

Driv - Senter for kvinnehelseforskning åpnet tirsdag 21. mai. Helseminister Jan Christian Vestre fikk æren av å være snorklipper.

Universitetet i Bergens strategi for 2023–2030 peker på hvordan UiB gjennom innovasjon og tilrettelegging for entreprenørskap kan øke samarbeidet med forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor og dermed å bidra til å utvikle samfunnet både lokalt, nasjonalt og globalt.

UiBs samfunnsoppdrag knyttet til innovasjon er forankret i UiBs forsknings-, utdannings- og formidlingsaktivitet i vid forstand og favner alle samfunnssektorer. I tråd med UiBs strategi "Kunnskap som former samfunnet", skal fokus for UiBs innovasjonsarbeid være på samfunnseffekter og bidrag til et mer velfungerende og bærekraftig samfunn, og dermed favne videre enn kommersialisering og økt verdiskapning gjennom økonomisk vekst.

UiB legger stor vekt på å skape en kultur for innovasjon og entreprenørskap hos studenter og ansatte, både i utdanning, forskning og formidling. I dette ligger samhandling og erfaringsutveksling på tvers av UiB, etablering av møteplasser, men også forventninger om at de ulike fagmiljøene gis mulighet til å utvikle innhold og relevans med utgangspunkt i egne fagtradisjoner. Arbeidet konkretiseres gjennom Handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap.