Hjem
Det humanistiske fakultet

Ph.d.-utdanning ved Det humanistiske fakultet

Hos oss kan du ta doktorgrad (ph.d.) innen en rekke fagområder. Her finner du informasjon om hvordan du søker opptak til ph.d.-programmet, kursinformasjon og reglement.

bilde fra doktordisputas høsten 2015
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Ph.d.-utdanninga har ei normert tidsramme på tre år og omfattar eit sjølvstendig vitskapleg arbeid, som blir dokumentert gjennom ei avhandling. Denne avhandlinga skal ein forsvare offentlig i disputas. Ph.d.-utdanninga omfattar i tillegg ein opplæringsdel.

Ph.d.-kandidatar med ekstern finansiering kan søke om å få ta utdanninga over ein lengre periode (redusert prosent av fulltid). Stillingsprosenten kan ikkje vere mindre en 50%, eller maksimum seks år.