Hjem
Etter- og videreutdanning
Nettbasert videreutdanning på deltid

Krise- og katastrofepsykologi

Hvordan kan vi forstå og vurdere krise- og katastrofereaksjoner hos mennesker som har opplevd traumatiske hendelser? Hvilke tiltak kan vi iverksette for å ivareta overlevende og etterlatte på best mulig måte? Kurset som starter i januar 2021 er fullt, neste opptak blir i november 2021.

Nytt studietilbud ved UiB: Krise- og katastrofepsykologi
Tidlig intervensjon og psykososiale tiltak er viktig for å støtte barn og voksne som har vært involvert i katastrofer og traumatiske hendelser. Deltidsstudiet i Krise og katastrofepsykologi ved UiB skal bidra til å styrke kompetansen om feltet.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Krise- og katastrofepsykologi er et deltidsstudium som skal gi økt kompetanse i å gjenkjenne og vurdere krise-, sorg- og katastrofereaksjoner hos barn og voksne og hvordan biologiske, emosjonelle og kognitive mekanismer påvirker reaksjoner og tilpasning på kort og lang sikt. 

NB: Kurset er lagt om, og vil være 100% nettbasert fra og med 2021. Kurset er nå fulltegnet.

Neste kurs vil etter planen starte opp i januar 2022, søknadsfrist 1. november 2021. Vi åpner for søknader fra september 2021. 

Innhold i studiet

Studiet skal gi deg inngående kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og hvordan vi kan organisere og tilrettelegge psykososiale tiltak for overlevende og innsatspersonell. Etter endt studium skal du kunne organisere mottakssenter, mobilisere psykososial støtte og tiltak for å ivareta overlevende og etterlatte, samt yte støtte til øvrig innsatspersonell.

Sentrale tema: 

 • Utvikling og forløp av akutte og langvarige krise- og katastrofereaksjoner hos overlevende og etterlatte barn og voksne
 • Strategier og teorier for å planlegge, organisere, implementere og evaluere individ- og samfunnsretta tiltak for å fremme helse og livsmestring hos overlevende og etterlatte 
 • Verdien av deltagelse og medvirkning i planlegging, implementering og evaluering av psykososial støtte 
 • Naturlige stressreaksjoner og risikofaktorer hos barn og voksne som har vært eksponert for potensielt traumatiserende hendelser
 • Hvordan identifisere og påvirke somatiske, emosjonelle og atferdsmessige reaksjoner på traumatiske hendelser hos barn og voksne 
 • Hvordan organisere mottakssenter, mobilisere psykososial støtte og enkle psykososiale tiltak for å ivareta overlevende og etterlatte
 • Hvordan vurderer vi hjelperes psykologiske reaksjoner under og etter katastrofer og yter hjelp til disse

Les hele emnebeskrivelsen for PSYK643 

Organisering, undervisning og eksamen

Studiet gir 15 studiepoeng og går på deltid over to semestre med oppstart i januar og avsluttende vurdering i desember. Undervisningen består av 4 nettbaserte undervisningsesjoner, hver sesjon går over to dager: 

Kursdatoer 2021:

 • 28. - 29. januar
 • 22. - 23. april
 • 23. - 24. september
 • 4.-5. november

Første dag: Kl. 10.00 - 16.00
Andre dag: Kl. 09.00 - 15.00

Sesjonene består av forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser/demonstrasjoner. Mellom 2. og 3. sesjon skal deltakerne levere inn obligatoriske oppgaver på ca 750 ord, som må være bestått før man kan ta avsluttende eksamen. Vi krever også min. 80 % deltakelse på sesjonene, det vil si 3 av 4 sesjoner. 

Avsluttende vurdering: Hjemmeeksamen over 2 uker (uke 48-49) med innlevering av skriftlig oppgave på ca 5000 ord. 

Opptakskrav

Studiet retter seg mot helsepersonell og andre som møter mennesker i krise. Studiet er på masternivå, og vi krever derfor at du har bachelorgrad el. tilsvarende treårig grunnutdanning fra høgskole/universitet. 

Vi har 25 studieplasser, og dersom vi får flere kvalifiserte søkere enn vi har plasser til, vil vi måtte prioritere etter dato for registrert søknad.