Hjem
Etter- og videreutdanning
Nettbasert videreutdanning

Krise- og katastrofepsykologi

Hvordan kan vi forstå og vurdere krise- og katastrofereaksjoner hos mennesker som har opplevd traumatiske hendelser? Hvilke tiltak kan vi iverksette for å ivareta overlevende og etterlatte på best mulig måte? Emnet går neste gang høsten 2023. Vi åpner for nytt opptak i mars 2023.

Nytt studietilbud ved UiB: Krise- og katastrofepsykologi
Tidlig intervensjon og psykososiale tiltak er viktig for å støtte barn og voksne som har vært involvert i katastrofer og traumatiske hendelser. Deltidsstudiet i Krise og katastrofepsykologi ved UiB skal bidra til å styrke kompetansen om feltet.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Krise- og katastrofepsykologi er et 100% nettbasert deltidsstudium som skal gi økt kompetanse i å gjenkjenne og vurdere krise-, sorg- og katastrofereaksjoner hos barn og voksne og hvordan biologiske, emosjonelle og kognitive mekanismer påvirker reaksjoner og tilpasning på kort og lang sikt. 

Innhold i studiet

Studiet skal gi deg inngående kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og hvordan vi kan organisere og tilrettelegge psykososiale tiltak for overlevende og innsatspersonell. Etter endt studium skal du kunne organisere mottakssenter, mobilisere psykososial støtte og tiltak for å ivareta overlevende og etterlatte, samt yte støtte til øvrig innsatspersonell.

Sentrale tema: 

  • Utvikling og forløp av akutte og langvarige krise- og katastrofereaksjoner hos overlevende og etterlatte barn og voksne
  • Strategier og teorier for å planlegge, organisere, implementere og evaluere individ- og samfunnsretta tiltak for å fremme helse og livsmestring hos overlevende og etterlatte 
  • Verdien av deltagelse og medvirkning i planlegging, implementering og evaluering av psykososial støtte 
  • Naturlige stressreaksjoner og risikofaktorer hos barn og voksne som har vært eksponert for potensielt traumatiserende hendelser
  • Hvordan identifisere og påvirke somatiske, emosjonelle og atferdsmessige reaksjoner på traumatiske hendelser hos barn og voksne 
  • Hvordan organisere mottakssenter, mobilisere psykososial støtte og enkle psykososiale tiltak for å ivareta overlevende og etterlatte
  • Hvordan vurderer vi hjelperes psykologiske reaksjoner under og etter katastrofer og yter hjelp til disse

Unni Marie Heltne ved Senter for krisepsykologi er faglig ansvarlig for studiet. 

Les hele emnebeskrivelsen

Målgruppe og opptakskrav

Krise- og katastrofepsykologistudiet retter seg mot deg som møter mennesker i ulike former for kriser gjennom ditt daglige arbeid, for eksempel innenfor helse- og omsorgssektoren.

Studiet er på masternivå, og vi krever derfor at du har bachelorgrad eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning på høgskole/universitetsnivå. Du må dokumentere utdanningen din i form av vitnemål/karakterutskrift som du laster opp sammen med selve søknaden.

Vi har 25 studieplasser på dette studiet, og vi tar opp kvalifiserte søkere kronologisk etter dato for registrert søknad. 

Organisering, undervisning og eksamen

Studiet gir 15 studiepoeng og går på deltid over ett semester. Studiet går våren 2022, men neste gang blir høsten 2023. Undervisningen består av 4 nettbaserte undervisningsamlinger, der hver samling går over to dager.

Samlinger våren 2022: 

20. - 21. januarTorsdag kl. 1000-1600. Fredag kl. 0900 - 1500
24. - 25. marsTorsdag kl. 1000-1600. Fredag kl. 0900 - 1500
5. - 6. maiTorsdag kl. 1000-1600. Fredag kl. 0900 - 1500
9. - 10. juniTorsdag kl. 1000-1600. Fredag kl. 0900 - 1500

Samlingene består av forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser/demonstrasjoner. Mellom 2. og 3. samling skal deltakerne levere inn obligatoriske oppgaver på ca 750 ord, som må være bestått før man kan ta avsluttende eksamen. Vi krever også min. 80 % deltakelse, det vil si 3 av 4 samlinger. Undervisningsplan med datoer for samlinger høsten 2023 er ikke fastsatt. 

Avsluttende vurdering: Innlevering av oppgave på 6000 ord (+/- 10%).